Foto: ŠVPS SR

Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25 000 eur.

Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali počas marca tohto roka 3 800 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 122 právnych subjektov a v 1 835 prevádzkach, informuje ŠVPS SR na svojom webe.

Stovky nedostatkov

Kontrolóri objavili nedostatky až pri 220 kontrolách a z uvedeného počtu bolo zistených celkovo 764 nedostatkov. „Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 83 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 47 právnych subjektov a 66 prevádzok, nedostatky boli zistené pri 18 kontrolách,“ dodáva ŠVPS SR.

Najviac kontrol s nedostatkom, v obidvoch prípadoch ich bolo 63, vykonali odborníci v hypermarketoch a supermarketoch, ktoré sú zaradené do jednej kategórie, a taktiež v stredných predajniach. Za zistené nedostatky počas úradných kontrol uložili inšpektori 56 blokových pokút v celkovej výške 3 460 EUR.

Foto: ŠVPS SR

Závažnejšie nedostatky boli riešené v správnom konaní. Za marec nadobudlo právoplatnosť 81 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 111 050 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25 000 eur.

Medzi nedostatky patrili napríklad nedostatočná hygiena, poškodené predajne, nevyhovujúce zariadenia či plesnivé potraviny. Kontrolóri ďalej našli napríklad výrazne znečistené prepravky, tovar po dátume spotreby či nevhodne uskladnené potraviny.

Uložiť článok

Najnovšie články