Ilustračná foto: Pexels

Príroda je mimoriadne silná a prispôsobivá.

Zdá sa však, že už jej nestačia sily a pomaly, ale isto prestáva stíhať pokiaľ ide o prispôsobenie sa človeku. Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) uvádza, že na zozname ohrozených sa ocitá čoraz viac druhov. Najnovšia štatistika je skutočne desivá a ukazuje, že vážne ohrozených je viac ako 28-tisíc druhov.

Tisícky ohrozených druhov

Na Červenej listine ohrozených druhov sa po poslednom hodnotení ocitlo viac ako 28-tisíc živočíšnych druhov. Do hodnotenia bolo zahrnutých celkovo 105 732, ktoré IUCN zoradila od najmenej ohrozené až po tie, ktoré sú ohrozené kriticky a sú na pokraji vyhynutia. Aj keď sa zdá, že spomínaných 28-tisíc nie je veľa, toto číslo je skutočne znepokojivé. Niektoré médiá uvádzajú vo svojich titulkách, že v ohrození je najmenej milión druhov, tieto tvrdenia sú však založené najmä na odhadoch, kým IUCN pracuje s presnými číslami.

Zoznam na Červenej listine sa predlžuje

Navyše, spomínaných takmer 106-tisíc preskúmaných druhov tvorí len jedno percento zo všetkých rastlín, živočíchov a húb, ktoré na Zemi existujú alebo možno medzičasom už existovať prestali. Z toho zlomku preskúmaných druhov sa na listine ohrozených ocitlo presne 28 338 druhov, čo predstavuje 27 percent živočíchov. Čím viac druhov sa IUCN podarí preskúmať, tým bude percento ohrozených vyššie a Červená listina sa bude rozrastať.

Foto: unsplash

Uberáme z ich prirodzeného prostredia

Toto hodnotenie nie je prvé, ani posledné, no od toho posledného pribudlo na zoznam ohrozených až 7 000 druhov, od vážok až po rôzne druhy rýb. Napríklad, úhor Anguilla australis je ohrozený následkom zlého stavu vodných tokov, znečisteného prostredia, nedostatku živín, ale aj kvôli čoraz horším obdobiam sucha. Mnohým živočíchom hrozí, že o svoje domovy prídu následkom činnosti človeka celkom.

Tisíc dolárov za plutvy

Napríklad, ryby druhu Rhinobatidae či rôzne druhy žralokov sú na tom mimoriadne zle a to najmä následkom nekontrolovaného lovu. Cenné je totiž nielen mäso, ale aj plutvy, a to hlavne v tropických krajinách, kde sa ľudia rybolovom živia. Z týchto krajín sa zas mäso a plutvy vyvážajú do zahraničia, kde je po nich dopyt neustále. Napríklad, za kilogram plutiev sú v niektorých krajinách ľudia ochotní zaplatiť aj 1000 dolárov. Následkom bezohľadného lovu sa však môže stať, že čoskoro žraloky gitarovce neuvidíme už vôbec.

Peter Giger [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Rybárske člny pribúdajú

Druh Rhynchobatus cooki je už teraz tak vzácny, že sa ho podarilo za posledných 20 rokov zachytiť len raz, aj to objavil zviera výskumník mŕtve na singapurskom trhu s rybami. Druh Rhynchorhina mauritaniensis sa zas vyskytuje len v oblasti africkej Mauritánie, počet rybárskych člnov tu však drasticky vzrástol. Kým v roku 1950 ich bolo na hladine najviac 125, v roku 2005 ich bolo takmer 4000.

Je možná záchrana?

Je otázne, či ešte je šanca ohrozené a takmer vyhynuté druhy zachrániť. Vyžadovalo by si to totiž spoluprácu z mnohých strán, napríklad obmedzenie rybolovu, obmedzenie obchodovania na medzinárodnej úrovni a ochrana prirodzeného prostredia rýb a iných živočíchov. Nie je to krátkodobý a ľahký cieľ, avšak cena, ktorú by sme za ignorovanie problému zaplatili, je privysoká. Ak to totiž takto pôjde naďalej, dôjde ku kolapsu ekosystému, na ktorom sme závislí.

sciencealert
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )