Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk

Vzťah k prírode, zvieratám a životnému prostrediu. Navštívili sme základnú školu, ktorá je výnimočná pre svoj prístup k vzdelávaniu aj možnosťami, ktoré svojim žiakom ponúka.

Žiaci majú sokoliarstvo ako povinný predmet, vlastný jazdecký areál, stovku zvierat, o ktorých starostlivosti sa učia a rôzne, aj exotické záhrady s pestrým výberom rastlín. O klimatických zmenách z rôzneho uhla sa učia aj tí najmenší a teoretické vyučovanie sa tu kombinuje s praxou. Učitelia dávajú deťom nie iba kvalitné vzdelanie, ale ich vychovávajú aj po ľudskej stránke. Aj keď to môže znieť ako scenár vystrihnutý z filmu, je to realita Základnej a materskej školy Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, v ktorej sme sa boli pozrieť.

Priamo v srdci Slovenska, nad ikonickou Banskou Štiavnicou, v Štiavnických vrchoch sa nachádza základná škola, ktorá sa môže hrdo pýšiť prívlastkami ako jedinečná alebo unikátna. Cesta do nej smeruje od autobusovej zastávky, ktorá sa nachádza priamo pri Vindšachtskom jazere. Kým sa otužilci kúpu v chladnej vode ranného tajchu, deti kráčajú po schodoch, ktoré vedú do školy priamo nad ním.

Škola v Štiavnických Baniach zapadá do tejto prírodnej scenérie, pretože disponuje vlastným profesionálnym sokoliarskym či jazdeckým areálom a prístupom k vzdelávaniu. Ako tu prebieha vyučovanie a čím je špeciálna, nám priblížil jej riaditeľ Mgr. Pavel Michal aj dve žiačky, ktoré nám predviedli sokoliarske vystúpenie a previedli školou.

V rozhovore sa dozviete:

  • Ako sa stala prvou základnou školou na svete, ktorá vyučuje predmet sokoliarstvo
  • Akým ekologickým projektom sa škola venuje
  • Ako spája tému klimatických zmien so školskými predmetmi
  • Aké zvieratá má vo svojom areáli
  • V čom je špeciálna ich spolupráca s rodičmi žiakov
  • Ako formujú osobnosť svojich žiakov
Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk
Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk

Mestské deti prichádzajú na vidiecku školu

Riaditeľ nám hneď v úvode priblížil dôležitý význam sokoliarstva pre ich školu, ale aj v celkovom merítku. “Sokoliarstvo de facto zachránilo školu, pretože bola odpísaná na zánik. Existoval scenár, kde by sa mala rušiť a deti mali chodiť do mestských škôl.” Práve sokoliarstvo pritiahlo do Štiavnických Baní aj mestské deti a vďaka tomu sa dnes škola môže pýšiť takmer 200 žiakmi. “Okolo 135 žiakov sú z inej spádovej oblasti, čiže sú väčšinou z mesta Banská Štiavnica,” opisuje, ako mestské deti prichádzajú na ich vidiecku školu Pavel Michal.

Sokoliarstvo nie je iba voľnočasovou aktivitou, ale žiaci od piateho po deviaty ročník ho majú zaradené medzi povinné predmety v rozsahu jednej hodiny týždenne. Tým sa stali vôbec prvou základnou školou na svete, ktorá pridala sokoliarstvo k ostatným vyučovacím hodinám. Tejto aktivite sa môžu venovať aj tí mladší, a to v rámci krúžku. “Dokonca aj škôlkári majú sokoliarsky krúžok. Nevenujú sa tomu až tak aktívne, sú to ešte malé deti, ale už prichádzajú do kontaktu s dravcom, so sokoliarskou výstrojov a dostávajú do vienka informácie o sokoliarstve,” pokračuje riaditeľ.

Sám je sokoliarom, a preto vie, čo všetko dokáže táto záľuba a profesia deti naučiť. “Venoval som sa sokoliarstvu od desiatich rokov, naučilo ma to ovládať, komunikovať, ale aj trpezlivosti a cieľavedomosti. Lebo aj to sokoliarstvo je o tom cieli. Keď chcem, aby dravec lietal pekne, tak musím preto niečo urobiť, zvoliť správnu formu výcviku a byť trpezlivý.” A týmto všetkým vlastnostiam sa vďaka nemu učia aj žiaci.

Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk
Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk

Ekologický projekt so zachytávaním dažďovej vody

Okrem sokoliarstva sa snažia pedagógovia vzdelávať deti aj v téme ekológie a klimatických zmien, čo je dnes veľmi aktuálny problém. “Šesť rokov sa venujeme klíme a klimatickej zmene. Projekt u nás odštartoval cez nórsky finančný mechanizmus a začali sme pracovať na myšlienke zachytávania dažďovej vody a jej nepúšťania do kanalizácie. Má ju udržať, zachytiť a nejakým spôsobom využiť,” vysvetľuje Michal.

Projekt sa stal naozaj úspešným a v súčasnosti sa škole podarí zachytiť približne milión tristotisíc litrov dažďovej vody za rok, ktorá sa vďaka tomu nedostane do miestnej kanalizácie. “Odľahčujeme obecnú kanalizáciu a na druhej strane sa táto voda dostane naspäť do kolobehu vody v prírode tak, že sa použije na zavlažovanie záhrad, ktoré tu máme alebo z jazierok sa dostáva naspäť do kolobehu a tým sa spomaľuje otepľovanie.”

Okrem toho má škola vlastnú meteorologickú stanicu, ktorú plánuje prepojiť so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a pomôcť prinášať ešte presnejšie predpovede počasia. Na škole vysadili aj krásnu horskú skalku a horskú lúku s horskou bystrinou a tento projekt bol podporený z Nadácie VÚB. Táto skalka je súčasťou klimatických adaptačných opatrení spomaľujúcich otepľovanie krajiny.

Meteorologická stanica Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk

Areál školy sa môže pochváliť aj niekoľkými záhradami, o ktoré sa pomáhajú starať aj samotní žiaci. Zároveň sú výborným asistentom pri vyučovaní biológie alebo prírodovedy. Spomeňme napríklad bylinkovú záhradu, japonskú, dažďovú, francúzsku, provensálsku a dokonca škola vybudovala prvú vertikálnu exteriérovú záhradu na Slovensku alebo tropický prales.

Teoretická výučba v kombinácii s praxou

Kvalitatívne nezaostáva škola ani v teoretických predmetoch. Okrem toho, že posilnili výučbu slovenského, anglického jazyka alebo matematiky, témy spojené s prírodou a klímou zavádzajú aj do predmetov ako fyzika, chémia alebo angličtina. Tú vyučuje lektor z Austrálie, ktorý sem prišiel preto, aby sa učil sokoliarstvu. Vďaka tomu dostávajú žiaci odborné vzdelanie z prvej ruky. Vyučovanie prebieha zaujímavou formou, buď sa kombinuje aj s praktickými ukážkami priamo v školských záhradách alebo sa teoretické predmety učia priamo vonku.

Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk

Škola nezabúda na svojich žiakov ani mimo vyučovacích hodín a aj preto sa pre nich snažila vymyslieť čo najlepší spôsob dopravy do a z nej. “Máme autá a autobus, ktorý zváža deti do školy. Naši šoféri vozia tie mladšie deti, čiže žiakov prvého stupňa a žiakov materskej školy a žiaci druhého stupňa chodia linkou.” V spolupráci s regionálnym dopravcom SAD Zvolen sa podarilo škole vytvoriť linku, ktorá smeruje od obce Ilija, cez celú Banskú Štiavnicu až priamo hore do školy.

Buduje si vzťahy s rodičmi svojich žiakov

Okrem toho sa snaží budovať dobré vzťahy medzi školou a rodičmi žiakov. To je veľmi dôležité, keďže sokoliari majú pridelené svoje dravce, o ktorých sa potom deti starajú, a to aj počas víkendov alebo sviatkov. Ako prizvukuje riaditeľ, táto skúsenosť ich dokáže veľa naučiť. Pomáha im to budovať určitú formu zodpovednosti a organizácie, čiže je to výborná zručnosť, ktorú využijú aj v bežnom živote.

Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk

“Veľmi dôležité je hlavne to, že deti podporujú ich rodičia, čo je v terajšej dobe veľmi kľúčová vec.” Ako nám prezradil riaditeľ, práve to je dobrým základom pre rozvoj dieťaťa a jeho výchovu.

Starostlivosť o zvieratá je nutná aj počas víkendov alebo sviatkov. Práve v tieto dni je škola priestor, kde môžu deti tráviť čas aj so svojimi rodičmi. “Je veľmi krásne vidieť, ako napríklad dieťa učí lietať s dravcom svojho otca alebo mamu. Dieťa tak učí svojho rodiča niečo, čo doteraz nevedel.” Ako dodáva, upevňuje to aj ich samotný rodinný vzťah a zväzky.

Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk

Škola počas roka otvára svoje brány aj pre návštevníkov z iných škôl v rámci exkurzií, pri ktorých asistujú samotní žiaci. Minulý rok takto mohla Základná škola Maximiliána Hella privítať až 3,5-tisíc žiakov, ktorí sa prišli pozrieť na zaujímavé programy, ktoré ponúka.

Deti v úlohe lektorov

“Cez leto je škola otvorená pre verejnosť s tým, že so sokoliarmi máme rozdelené služby a naši žiaci sprevádzajú hostí, ktorí navštívia školu a oboznámia ich o celom tomto systéme, čiže zachytávaním vody, využívania vody v teréne, o klimatickej zmene, sokoliarstve, ochrane prírody, lesníctve. Keď deti sprevádzajú cudzích ľudí, naučia sa rozprávať, pretože hovoria s dospelými.” A práve komunikácia je v dnešnom svete častokrát kľúčom k úspechu.

Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk
Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk
Foto: Zuzana Veslíková, interez.sk

Areál školy nám pri prehliadke okrem samotného riaditeľa ukázali aj dve žiačky, ktoré sa venujú sokoliarstvu. Predviedli s dravcami niekoľko odletov a príletov a poukazovali jednotlivé druhy zvierat, ktoré v škole majú. Okrem samotných dravcov sa môže pýšiť napríklad opicami, krokodílom, leguánom, korytnačkami alebo exotickými papagájmi.

Zodpovedali nám na všetky otázky a prezradili množstvo zaujímavostí o živote a starostlivosti jednotlivých zvierat. Aj to je dôkazom, že škole sa jej vysoké ambície darí veľmi dobre napĺňať a formuje žiakov vzdelaných a pripravených ku ďalšiemu štúdiu v rôznych odboroch. A predovšetkým ich učí k láske ku prírode a zvieratám, ktorá je veľmi dôležitá. Základná škola s materskou školou v Štiavnických Baniach sa môže pýšiť inovatívnym spôsobom výučby a množstvom príležitostí, ktoré svojim žiakom prináša.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )