Foto: Unsplash

Tichomorský ostrov je prvou krajinou, v ktorej možno nerušene pozorovať nočnú oblohu z ktoréhokoľvek miesta.

Nočná obloha nenarušená svetelným znečistením je v 21. storočí veľkou vzácnosťou. Vo svete existuje množstvo lokalít, kde možno nebeskú oblohu pozorovať bez svetelného znečistenia, ide však o oblasti s malou rozlohou. Medzinárodná asociácia tmavej oblohy (IDA) však teraz vyhlásila historicky prvý „národ tmavej oblohy“.

Poloniny, Beskydy a Veľká Fatra. To sú tri pohoria na Slovensku, v ktorých možno nájsť lokality s označením park tmavej oblohy. Tieto miesta poskytujú na našom území zďaleka najlepšie podmienky na pozorovanie nočnej oblohy bez svetelného znečistenia. V Tichom oceáne sa však nachádza krajina, ktorej obyvatelia boli oficiálne vyhlásení za národ tmavej oblohy, informuje asociácia IDA.

Foto: Unsplash

Prvý národ nočnej oblohy

Prvou krajinou tmavej oblohy na svete sa stal Niue, maličký koralový ostrov v Tichom oceáne.

„Po dôkladnom zvážení žiadosti by som chcel obyvateľom Niue oficiálne zablahoželať,“ hovorí v tlačovej správe Adam Dalton, manažér Medzinárodného programu tmavej oblohy. Stať sa prvým národom nenarušenej hviezdnej oblohy pritom nie je len prázdne gesto. Ostrov Niue tým získava ďalší stupeň ochrany a to nie len v oblasti oblohy, ale aj krajiny a priľahlých vôd.

„Hviezdy a nočná obloha majú obrovský význam pre spôsob života obyvateľov Niue z kultúrneho, environmentálneho aj zdravotného hľadiska. Byť národom temnej oblohy pomôže Niue chrániť nočnú oblohu krajiny pre budúce generácie jej obyvateľov aj všetkých návštevníkov,“ vysvetľuje Felicity Bollen riaditeľka turistickej spoločnosti Niue Tourism, ktorá vyhlásenie za prvý národ nočnej oblohy iniciovala.

Foto: Unsplash

Navigovali sa hviezdami, žili podľa Mesiaca

Pozorovanie hviezd má na ostrove dlhú tradíciu. Obyvatelia ostrova sa počas histórie hviezdami navigovali, množstvo životných aspektov prispôsobovali lunárnym cyklom a pozícii hviezd. Poznatky z astronómie sa tak medzi miestnymi dedia z generácie na generáciu.

Myšlienku turistickej agentúry podporila aj miestna vláda, rovnako ako aj obyvatelia krajiny. Ostrov sa tak zaviazal ochraňovať nie len pobrežné vody, ale aj životné prostredie a samotnú nočnú oblohu. Tú chce Niue chrániť naďalej pred zvýšením svetelným znečistením. Snaha o získanie titulu prvá krajina nočnej oblohy začala na ostrove už v polovici roka 2018.

Pre koralový ostrov uprostred Pacifiku môže nové vyhlásenie znamenať aj určitý boom návštevníkov v oblasti astro-turizmu. Po ostrove sa už dnes nachádza množstvo lokalít, ktoré sú určené na pozorovanie prírody a veľrýb, tie by sa mohli pretransformovať aj na miesta vhodné na pozorovanie nočnej oblohy.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )