Samuel Bogár, OZ NEzávislosť
Samuel Bogár je zakladateľom OZ NEzávislosť-Nový začiatok. Jeho prednášky a besedy na tému protidrogovej prevencie sú na Slovensku absolútnou špičkou.

Prednášky a besedy na tému protidrogovej prevencie sú pravidelnou súčasťou vzdelávania na základných i na stredných školách. Azda každý z nás už takúto prednášku aspoň raz v minulosti počas svojho štúdia absolvoval. No povedzme si úprimne, zväčša išlo o prednášku, kde sa dookola opakovala známa veta „neberte drogy, pretože drogy sú zlé“ a najväčším prínosom týchto prednášok bola v konečnom dôsledku premeškaná hodina matematiky či slovenčiny.

Samuel Bogár, ktorý je zakladateľom občianskeho združenia NEzávislosť-Nový začiatok, sa však venuje protidrogovej prevencii z úplne iného uhla pohľadu. O tom, že jeho prednášky sú iné, než na čo sú mladí ľudia bežne zvyknutí, svedčia najmä pozitívne komentáre priamo od žiakov a študentov, ktorí sa ich zúčastnili. Práve oni totižto označujú besedy so Samuelom v rámci protidrogovej prevencie za absolútnu špičku na Slovensku.

Ako sa mu teda vlastne podarilo zmeniť pohľad mladých ľudí na tak dôležitú vec, akou je prevencia proti užívaniu drog?

V rámci protidrogovej prevencie vychádza zo svojich vlastných skúseností

Úspech Samuelových prednášok z veľkej časti tkvie určite v tom, že vychádza zo svojich vlastných skúseností s drogami a otvorene ich zdieľa aj so žiakmi a študentmi počas svojich prednášok a besied. On sám bol totiž vyše 12 rokov závislý na heroíne, do toho bral niekoľko rokov aj pervitín a dlhé roky žil na ulici.

Na otázku, čo ho viedlo k založeniu NEzávislosti, odpovedá: „V podstate ma k tomu priviedlo to, že je to vec, ktorú som si dôkladne naštudoval na ulici a viem o tom podstatne viac ako väčšina ľudí. Mám výhodu, že môžem závislému dať ruku na plece a povedať “viem ako sa cítiš”.“

Rovnakým spôsobom pristupuje aj k deťom a mladým ľuďom, keď príde prednášať do ich školy či do detského domova. „V rámci prevencie nemusím deťom hovoriť neberte drogy, to počujú od všetkých. Ja im môžem povedať môj príbeh, môžem im povedať, čo sa stane s nimi, s ich rodinami, priateľmi, ak sa rozhodnú, že chcú skúsiť drogu a nechať ich rozhodnúť, či im to stojí za to. Zodpovednosť bude na nich. Teda je to niečo, čo viem robiť najlepšie a verím, že to má, alebo malo význam,“ vysvetľuje Samuel.

Úprimnosť, autentickosť a otvorenosť – to sú veci, ktoré si žiaci a študenti cenia na Samuelových prednáškach zo všetkého najviac. Svedčí o tom aj množstvo pozitívnych ohlasov nachádzajúcich sa pod fotkami z jeho besied na sociálnych sieťach OZ NEzávislosť.

Samuel Bogár, OZ NEzávislosť, pozitívne komentáre od žiakov a študentov
Foto: Facebook NEzávislosť – Nový začiatok

Pri prvom kontakte s drogami zohrávajú úlohu najmä kamaráti a partia

Samuelova cesta až k projektu OZ NEzávislosť však bola viac než len tŕnistá. Ako sám hovorí, pri prvom kontakte s drogami zohrávajú úlohu zväčša kamaráti a partia. Nie je to teda žiaden zaužívaný stereotyp, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať, je to skutočná realita. Zároveň však dodáva, že zodpovednosť je vždy aj tak na tom človeku, ktorý sa rozhodne drogu „vyskúšať“. Inak to nebolo ani v jeho prípade.

Zaujímalo nás, aké myšlienky vlastne bežia v hlave človeka, ktorý berie drogu po prvýkrát vo svojom živote, prečo sa to vôbec vedome rozhodne urobiť. „Mladí ľudia si väčšinou neuvedomujú, aké tragické následky toto rozhodnutie bude mať na ich život, na životy ich najbližších. Neveria tomu, že sa im to môže stať. Neveria, že sa stanú narkomanmi, no mali by si uvedomiť, že aj tí ľudia, ktorí narkomanmi už sú, tak do toho nešli s tým, že budem narkoman alebo budem zlodej, prostitútka,“ hovorí. Toto je podľa neho vec, ktorá zostáva vždy rovnaká, či už to bolo v dobe, kedy začal brať drogy on alebo či hovoríme o mladých ľuďoch, ktorí prichádzajú do kontaktu s drogami v dnešnej dobe.

Častokrát sa tiež stáva, že sa na Samuela obrátia s prosbou o pomoc práve rodičia detí, ktoré začali brať drogy. Okrem protidrogovej prevencie sa teda venuje aj poradenstvu rodičom závislých či práci priamo so závislými.

Vo chvíli, keď sa naňho obrátia nešťastní rodičia, prvá vec, ktorú Samuel potrebuje zistiť, je, či ich dieťa chce tento problém riešiť, teda či si uvedomuje, že je problém. Zo skúseností však vychádza, že si to väčšinou ich deti neuvedomujú a tým pádom to ani nechcú riešiť. „V takom prípade pomôžem rodičom v tom, aby presvedčili svoje deti o tom, že je potrebné niečo zmeniť a aby sa nedali vydierať, aby pochopili, že to, čo sa deje, nie je ich vina,“ pokračuje Samuel. To je dôležitý prvý krok, s ktorým im môže Samuel pomôcť.

Protidrogové liečenia by mali učiť žiť ľudí v slobode a zodpovednosti, nie v strachu

Roky života s drogovou závislosťou boli u Samuela popretkávané návštevami rôznych protidrogových liečení, ktorých celkovo absolvoval až osem. Vždy neúspešne. Aj napriek tomu však nevidí problém iba v samotných liečeniach.

„Závislí zlyhávajú tým, že padajú zas a znova, to je v prvom rade,“ hovorí Samuel, no vzápätí dodáva, že čo sa týka liečení, to ani nechce komentovať. “Celý systém “liečení” je postavený na tom, aby zo závislých robil otrokov abstinencie alebo závislosti.“ Dôvodom, prečo liečenia vo väčšine prípadov nefungujú, je podľa jeho vlastných slov to, že nútia ľudí žiť v strachu, nie v slobode a zodpovednosti.

Ako sa teda Samuelovi nakoniec podarilo s drogami nadobro seknúť a už sa k ním viac nevrátiť? Jeho odpoveď je priamočiara a do istej mieri z nej i mrazí.

„V prvom rade prišiel veľmi hlboký pád na dno, kedy som prišiel naozaj o všetko a všetkých. Mal som na výber umrieť alebo prijať zodpovednosť za svoj život, urobiť rozhodnutie a niečo zmeniť,“ priznáva. Našťastie, na rozdiel od mnohých iných ľudí, ktorí prepadli závislosti na drogách, sa to Samuelovi podarilo a dnes už je niekoľko rokov od závislosti slobodný.

Samuel Bogár - Prednáška v rámci protidrogovej prevencie
Foto: Facebook NEzávislosť – Nový začiatok

Všetko financoval svojpomocne, teraz uvažuje nad ukončením pôsobenia

Už v úvode nášho rozhovoru nám Samuel naznačil, že toto bude možno jeho posledný rozhovor. Otvorene sme sa ho teda spýtali, či plánuje svoju činnosť v OZ NEzávislosť ukončiť. „Áno, uvažujem už nejaký čas nad tým, že pôsobenie NEzávislosti ukončím z toho dôvodu, že nemám financie na to, aby som ju naďalej ťahal sám,“ odpovedá.

Zaujímalo nás teda, akou formou prebieha na Slovensku financovanie takej dôležitej a hlavne úspešnej činnosti, akú vykonáva. „Financované bolo všetko svojpomocne, prípadne pomocou priateľov, no už dva roky to je ťažšie. Je to z toho dôvodu, že mám dvojročného synčeka a už si nemôžem dovoliť zobrať všetky peniaze ktoré zarobím, zbaliť sa a ísť na cestu po školách alebo detských domovoch. Kým som nemal dieťa, tak to bolo v pohode a robil som to rád, no teraz už mám zodpovednosť hlavne za malého a bez pomoci ľudí to nemám ako ťahať,“ vysvetľuje Samuel.

Náš rozhovor sa však aj napriek tomu snažil ukončiť pozitívne a s úsmevom. „Myslím si, že za tých 8 rokov, čo NEzávislosť fungovala v normálnom režime, sa urobilo veľmi veľa dobrej práce, ktorá priniesla naozaj dobré plody. Podľa komentárov žiakov a študentov stredných škôl sú besedy v rámci protidrogovej prevencie so mnou absolútny TOP na Slovensku a toto si veľmi vážim, lebo decká sú v takýchto veciach úprimné, no, žiaľ, asi je čas na to, aby sa toto obdobie môjho života skončilo,“ uzatvára rozhovor Samuel.

Ak sa chcete dozvedieť o Samuelovi a jeho práci viac, sledujte ho na Facebooku alebo Instagrame.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )