Foto: Archív Mareka Madra / TASR (AP Photo/Petr David Josek)

Pomoc je vždy dostupná, no ľudia o nej potrebujú vedieť.

Česko sa po včerajších udalostiach zobudilo do tragického rána. Hrozivé udalosti zo dňa na deň zmenili životy desiatok ľudí. Psychológa a riaditeľa IPčka PhDr. Mareka Madra, PhD., MBA sme sa preto pýtali, či je vhodné o týchto udalostiach hovoriť a ako môžeme ľuďom zasiahnutým touto udalosťou pomôcť. Odborníci bijú na poplach, duševné zdravie mládeže je na tom zle, je najvyšší čas konať a nemlčať.

Tragické udalosti zasiahli nielen Česko, ale aj Slovensko. Na českých univerzitách študujú aj zahraniční študenti vrátane Slovákov a mnohí priamo v Prahe žijú. Kladieme si otázku, čo môžeme urobiť pre to, aby sa v budúcnosti podobná situácia neopakovala.

V článku sa dozviete aj:

  • či je o tragickej udalosti potrebné a vhodné hovoriť;
  • po akých zmenách volajú odborníci;
  • ako pomôcť blízkym, ktorých zasiahli udalosti v Prahe;
  • kde hľadať pomoc.

Riaditeľa IPčka a psychológa Mareka Madra sme sa pýtali, či je vôbec vhodné o tragickej udalosti hovoriť:

„Aj táto tragédia poukazuje na potrebu akútneho a efektívneho systémového riešenia. Sme v situácii, kedy si nemôžeme dovoliť neodpovedať na potreby a problémy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Potrebujeme spolupracovať naprieč rezortmi, vzdelávať a hľadať efektívne možnosti pomoci pre odborných pracovníkov, pedagógov, vedenie škôl, záchranné zložky a špecializované jednotky, ktoré v našej krajine máme a potrebujú zosilniť politickú podporu. Je potrebné, aby štát budoval odborné kapacity na všetkých úrovniach.

Dlhodobo upozorňujeme na fakt, že stav duševného zdravia mladých ľudí nie je dobrý a systémové nastavenie pomoci nepostačuje alarmujúcej situácii. Strácajú dôveru, že niekto vidí a reaguje na ich volania o pomoc a chce riešiť ich problémy. Nedôverujú systému, že ich ochráni, často sú „dotlačení“ do toho, že je lepšie mlčať a ticho trpieť, lebo sa pomoci nedovolajú.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa IPčko (@ipcko)

Vážne veci sa „zametajú pod koberec“ aj napriek viditeľným „červeným vlajkám“. Rozhodnutia „zobrať veci do vlastných rúk“ majú takéto tragické následky a nevinné obete. Je dôležité, aby školy venovali pozornosť prejavom rizikového správania, nepopierali šikanu, pretože je bežné, že sa z obete stane páchateľ. Domáce prostredie je ťažko ovplyvniteľné, prostredie školy preto má nezastupiteľnú funkciu v identifikácii a pomoci. Potrebujeme naplniť naše školy školskými psychológmi a odbornými tímami s dostatočnou podporou systému, aby dokázali vytvárať bezpečnú atmosféru a participujúce prostredie. Bezpečná škola je taká, ktorá o problémoch hovorí a rieši ich. Streľba v Prahe je tragédia pre celú spoločnosť a nesmie po nej zostať ticho.

Ilustračná foto: unsplash

V IPčku sa tejto téme posledný rok intenzívne venujeme, usporiadali sme okrúhle stoly so zástupcami verejných inštitúcií a neziskového sektora a spoločne sme vypracovali nasledovné odporúčania:

ODPORÚČANIA ODBORNÍKOV A ODBORNÍČOK V TÉME RADIKALIZÁCIE MLADÝCH ĽUDÍ (výstupy z okrúhleho stola expertov zo dňa 15. 8. 2023 v IPčku):

1. Odporúčanie: Vytvoriť alebo určiť strešného koordinátora pre prevenciu a odbornú intervenciu v téme radikalizácie mladých ľudí.

Cieľ: Multidisciplinárny prístup v riešení témy radikalizácie mladých ľudí, zapojenie všetkých aktérov (dotknuté rezorty, mimovládny sektor, samosprávy, cirkvi, …), ktorí pracujú s deťmi a mladými ľuďmi.

2. Odporúčanie: Zabezpečiť školských psychológov/psychologičky do škôl primerane počtu žiakov/žiačok/študentov/študentiek.

Cieľ: Dostupná anonymná a bezplatná psychologická pomoc, nízkoprahový kontakt s odborníkmi/odborníčkami na duševné zdravie v školskom prostredí (offline aj online), vytváranie pozitívnej klímy školy.

3. Odporúčanie: Vytvoriť systém podpory pre školských psychológov/psychologičky a ďalší odborný personál.

Cieľ: Supervízie, intervízie, formálne a neformálne vzdelávanie v téme radikalizácie.

4. Odporúčanie: Vzdelávať pedagogický zbor, odborných zamestnancov/zamestnankyne a pracovníkov/pracovníčky s mládežou v téme radikalizácie mladých ľudí.

Cieľ: Odborná pripravenosť odborníkov a odborníčok pracujúcich s mládežou.

5. Odporúčanie: Aplikovať participatívny prístup pre mladých ľudí v školskom aj mimoškolskom prostredí.

Ilustračná foto: pexels

Cieľ: Mladí ľudia majú možnosť pravidelne spolurozhodovať o bežnom živote školy, krúžkov, klubov, aktivít, …

6. Odporúčanie: Využiť potenciál spoločenskovedných predmetov a predmetov z iných vzdelávacích oblastí na sprostredkovanie informácií, ktoré sa mladí ľudia dozvedajú na vyučovacích hodinách dejepisu až vo vyšších ročníkoch a sú významné v kontexte radikalizácie, taktiež predĺžiť čas, ktorý sa týmto témam budú venovať s väčším akcentom na aktuálne témy.

Cieľ: Mladí ľudia budú mať informácie skôr a na základe toho môžeme budovať odolnosť mladých ľudí voči extrémistickým naratívom.

7. Odporúčanie: Vytvoriť mladým ľuďom priestor/platformu (školský parlament, …), kde budú mať možnosť podeliť sa o svoje názory, čím sa vytvára priestor na identifikáciu potenciálneho rizika, implementáciu intervencií, budovanie odolnosti voči radikalizačným a extrémistickým naratívom a zvyšuje sa dôvera mladých ľudí voči inštitúciám. V oblasti prevencie je potrebné myslieť na nešpecifickú osobnú prevenciu, učenie a posilňovanie zručností, ktoré vedú k odolnosti voči ohrozeniu a rizikovému správaniu.

Cieľ: Nastaviť a podporovať v školskom a mimoškolskom prostredí otvorenú komunikáciu a bezpečnú atmosféru na pravidelnú diskusiu o zložitých témach témach (atmosféra v skupine, šikana, riešenie konfliktov, …) a témach, ktoré zaujímajú mladých ľudí.

8. Odporúčanie: Vytvárať anonymnú a atraktívnu pomoc pre mladých ľudí v online prostredí s akcentom na sociálne siete a platformy, ktoré aktívne mladí ľudia využívajú a sú v nich vystavení riziku groomingového procesu extrémistických skupín a radikalizmu.

Cieľ: Pôsobiť v prirodzenom prostredí mladých ľudí, kde dochádza k prvotným kontaktom s radikalizáciou a groomongovými procesmi.

9. Odporúčanie: Pravidelné sieťovanie odborníkov a výmena informácií a skúseností zo všetkých dotknutých rezortov, mimovládneho sektora, samospráv, cirkví, … a spoločné vytvorenie okamžitého intervenčného systému pre riešenie následkov udalostí v oblasti radikalizácie mladých ľudí. Oblasť radikalizácie mladých ľudí je nutné manažovať konkrétnym strešným koordinátorom pre prevenciu a odbornú intervenciu.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnú a komplexnú pomoc.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa IPčko (@ipcko)

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM

Uložiť článok

Najnovšie články