Foto: NASA (Eart Observatory)

Vedci dvíhajú varovný prst už niekoľko rokov.

Stav našej modrej planéty sa totiž neustále zhoršuje a jednou z príčin je aj globálne otepľovanie. Kritický stav však neohrozuje Zem prvýkrát. Globálne otepľovanie už v minulosti zapríčinilo masové vyhynutie druhov a toto bola jeho príčina.

O tom, ako vznikol život na Zemi, hádam príliš veľa hovoriť netreba. Vďaka vzniku rias a ďalším organizmom, ktoré začali produkovať kyslík z oxidu uhličitého, sa naša planéta vydala na cestu života. To bol krok, ktorý umožnil prežitie iných druhov, vrátane fauny. Okrem toho, že približne pred 540 miliónmi rokov obývali Zem prvé zvieratá, začalo dochádzať ku klimatickým zmenám. Samozrejme, otepľovanie a zmeny neboli také prudké, aké sú dnes.

wikipedia.org

Keď sa vo vode objavili prvé živočíchy, hladina kyslíka v ovzduší začala opäť klesať a stúpal oxid uhličitý. Klimatológovia sa vyjadrili, že v tom čase žili v moriach stvorenia, ktoré boli podobné dnešným dážďovkám. Na morskom dne dopomáhali rozkladu biologického materiálu, čím narúšali dovtedy pevné podložie, pokryté zväčša mikróbami. Prevŕtavali sa podložím a svojou činnosťou odštartovali množstvo organických procesov. Živočíchy sa objavili tesne po tzv. kambrickej explózii pred 540 miliónmi rokov. Kambrická explózia označuje jav, kedy došlo v období Kambria k vzniku veľkého množstva rôznych druhov jednobunkových živočíchov.

Práve vďaka týmto poznatkom dokázali odborníci popísať prvé globálne otepľovanie a jeho súvis s vtedy žijúcimi živočíchmi. Prvé závažné klimatické zmeny potrápili túto planétu už pred 520 miliónmi rokov a stalo sa tak práve vďaka aktivitám spomínaných červovitých stvorení. Aj keď ich chodbičky boli pomerne plytké oproti tomu, do akých hĺbok sa dokážu dostať dnešné morské živočíchy, stačilo to na odštartovanie väčších zmien.

unsplash.com

Ako sme spomínali, hladina kyslíka v moriach klesala a atmosféra sa napĺňala čoraz väčším množstvom oxidu uhličitého. Zašlo to až tak ďaleko, že napokon došlo ku globálnemu otepľovaniu. Aj keď vedci si boli vedomí toho, že toto nie je prvé globálne otepľovanie, ktoré planétu ohrozuje, prekvapil ich fakt, že za tým prehistorickým, stoja práve tieto zdanlivo neškodné živočíchy. A tie napokon zapríčinili prvé hromadné vyhynutie. Bez kyslíka bol totiž život v moriach ohrozený. Toto trvalo od obdobia Kambria až do začiatku obdobia Ordovik.

Odborníci varujú, že čoskoro môže opäť nastať podobná situácia. Rozdiel je v tom, že červy si neboli vedomé toho, ako svojou činnosťou ohrozujú život na Zemi. Človek si však toho vedomý je a má moc niečo s tým urobiť a včas zabrániť hroziacej katastrofe.

Pozri aj: Najprv si mysleli, že vidia na ľadovci tuleňa. Keď prišli bližšie, čakalo ich prekvapenie a rozhodli sa pre záchrannú misiu

sciencealert
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )