Ilustračná foto: Pexels

Zelené dotácie, ktoré pomôžu vám a životnému prostrediu.

Ochrana životného prostredia je jednou zo základných povinností všetkých obyvateľov a ktorého ochrana je aj legislatívne podložená. V niektorých prípadoch môže byť náročnejšie žiť v súlade so životným prostredím. Predovšetkým, ak musíme siahnuť do vlastného vrecka. No štát a rôzne organizácie na tento účel poskytujú viaceré dotácie. 

Starostlivosť o životné prostredie môže byť v mnohých prípadoch nákladná záležitosť. Obzvlášť, ak ide o alternatívy k zabehnutým a lacnejším štruktúram. Uvedomuje si to aj štát a preto pomáha obyvateľom prostredníctvom rôznych dotácií a platieb, ktoré sú často účinnejšie ako zákazy či odporúčania.

Môžete tak získať podpory na elektromobily, rodinné a bytové domy, na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, či podpory v oblasti poľnohospodárstva.

Foto: Ludhiana E. Moreira Sales and Mario Duran (Mariordo) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Dotácia na elektromobil

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje spustenie dotácií na nákup elektromobilov. Štát prispeje na elektromobil, ktorého cena je do 50 000 eur sumou 8 000 eur a na nákup plug-in hybridu sumou 5 000 eur. Dotácia by podľa ministerstva mala elektromobily sprístupniť záujemcom, ktorých odrádzajú vysoké náklady na nákup týchto ekologických vozidiel. Na dotovanie elektromobilov chce ministerstvo uvoľniť celkom päť miliónov eur, čo by znamenalo podporu minimálne 625 elektromobilov. V prípade plug-in hybridov to bude maximálne 1 000 vozidiel.

O dotáciu bude možné požiadať iba na vozidlá z kategórie M1 (osobné vozidlá) a N1 (ľahké úžitkové vozidlá). Od nového roka by sa mali na elektrovozidlá vydávať farebne odlíšiteľné ŠPZ, tzv. zelené značky. Takéto označenie by malo majiteľom týchto automobilov priniesť benefity, ako napríklad vstup do nízkoemisných zón či jazda vo vyhradených jazdných pruhoch. Viac informácií by malo postupne pribúdať na štátnom webe e-mobility.sk

Počet registrovaných elektrických vozidiel ku dňu 13.5.2019 je 1570 elektrických osobných vozidiel, 74 úžitkových vozidiel a 47 elektrických autobusov.

Foto: pexels.com

Nové bývanie s nulovou spotrebou energie

Chystáte stavať rodinný dom? Máte možnosť získať štátny príspevok. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo prvú výzvu na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie, ktorá je avšak momentálne ukončená, pretože v prvom kole mohlo príspevok získať 500 nových majiteľov rodinných domov, ktorých počet bol dosiahnutý. No ministerstvo je pripravené vyhlásiť ďalšiu výzvu, preto sa nemusíte obávať. Celkovo bolo na dotácie vyčlenených až 40 miliónov eur, čo v praxi znamená, že o dotáciu sa bude môcť v budúcnosti uchádzať ešte ďalších 4 500 vlastníkov rodinných domov.

Príspevok je možné žiadať na novostavby, ktoré spĺňajú podmienky domov s takmer nulovou spotrebou energie. Zámerom štátu je prostredníctvom tohoto štátneho príspevku prispieť k ochrane životného prostredia. Po splnení všetkých stanovených podmienok môžete získať po skolaudovaní domu štátny príspevok vo výške 8000 €.

Základné kritéria:

  • Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov.
  • Celková podlahová plocha budovy musí mať do 200 m2.
  • Budova sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky.
  • Musí slúžiť výlučne na bývanie.

Viac informácií sa môžete dozvedieť na postáli zatepluj.sk.

Foto: unsplash.com

Platba pre mladých poľnohospodárov

Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje mladých ľudí. Platba pre mladých poľnohospodárov je plošná platba (závisí od výmery obhospodarovanej plochy), ktorá sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik. Jej príjemcom môže byť poľnohospodár, ktorý prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik a ktorý nemá v roku podania žiadosti o zaradenie do režimu priamych platieb viac ako 40 rokov. Platba, ktorú môže mladý poľnohospodár získať, sa poskytuje maximálne na obdobie piatich rokov.

Žiadateľ o platbu pre mladých poľnohospodárov musí byť absolventom strednej alebo vysokej školy s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.

Foto: unsplash.com

Ďalšie podpory v poľnohospodárstve

Každoročne môžu poľnohospodári na Slovensku žiadať o priame platby a vybrané opatrenia z programu rozvoja vidieka. Vyplácajú sa zo štátneho rozpočtu a refundujú z rozpočtu Európskej únie.

Slovensko zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) dostáva z Európskej únie stovky miliónov eur ročne. Je to významná suma určená našim poľnohospodárom, ktorí obhospodarujú približne 1,9 milióna hektárov pôdy. Na to, aby sa mohli farmári uchádzať o finančné prostriedky, je potrebné každoročne podať jednotnú žiadosť. Podmienky pre poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva EÚ a SR.

Existuje množstvo podpôr, o ktoré môže poľnohospodár žiadať. Ak máte poľnohospodársku pôdu, môžete získať peniaze napríklad už len za to, že kosíte trávnaté porasty alebo za pestovanie vybraných druhov zeleniny či ovocia. Všetky podpory a podmienky si môžete pozrieť na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Foto: pexels.com

Slnečné kolektory

V rámci projektu Zelená domácnostiam II môžete získať podporu na inštaláciu slnečných tepelných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody alebo podporu vykurovania. Podpora sa vzťahuje na inštalácie kolektorov s priemernou plochou okolo 5 m², čo je dostatočný inštalovaný tepelný výkon na prípravu teplej vody pre bežnú domácnosť v rodinnom dome.

Inštalácie slnečných kolektorov budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj stanovené požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý financuje tieto podpory. Výška podpory závisí od výkonu zariadenia. Základná sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 400 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 400 € na inštaláciu.

Slnečné kolektory využívajú energiu dopadajúceho slnečného žiarenia, ktorú efektívne využívajú a znižujú tak potrebu dodávky tepla z hlavného zdroja, zmenšujú záťaž životného prostredia a náklady domácnosti. Slnečné kolektory je možné využiť aj v kombinácii s nízkoteplotným vykurovaním aj na podporu vykurovania.

Viac sa môžete dozvedieť na portáli Zelená domácnostiam.

Foto: pixabay.com

Kotlíková dotácia

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) začalo s takzvanou kotlíkovou dotáciou, ktorou chce zlepšiť ovzdušie. Na výmenu starých kotlov za nové vyčlenilo 35 miliónov eur. Podmienkou, aby ste získali dotáciu, je výmena starého kotla na tuhé palivo za ekologickejšie plynové kotly. Domácnosť môže na nový kotol získať až 3 000 eur.

No žiadať o dotáciu môžu len samosprávy a štátne príspevkové a rozpočtové organizácie. Tie sa totiž môžu prihlásiť do súťaže a predložiť do konca novembra tohto roka svoj projekt, na základe ktorého budú domácnostiam potom prideľovať dotácie na nové kotly. Uplatňuje sa tu podobný princíp, ako pri kompostéroch, ktoré ste od svojej obce dostali možno aj vy.

Podľa ministerstva je na Slovensku okolo 350.000 domácností, ktoré využívajú tuhé palivo a 36 percent má kotol starší ako 30 rokov. Rezort predpokladá, že by vedeli vymeniť 10.000 kotlov.

E-mobility, MH SR, Zatepluj, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Zelená domácnostiam, Operačný program Kvalita životného prostredia
2
Uložiť článok
Komentovať