Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Stránka by mala byť každý rok aktualizovaná o nové údaje.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR sprístupnilo webstránku s údajmi o výkonnosti slovenských verejných vysokých škôl. Možno na nej nájsť merateľné ukazovatele výkonnosti škôl, ktoré boli nastavené na základe štatistických údajov o študentstve, zamestnancoch i výstupoch z tvorivých aktivít jednotlivých škôl. Kvalita výkon vysokých škôl po novom ovplyvňujú výšku dotácie pre jednotlivé vysoké školy. Ako ďalej informuje rezort školstva, stránka je dostupná webovom sídle MŠVVaM SR. Každý rok by mala byť aktualizovaná o nové údaje.

„V rámci spracovania dátových podkladov pre výkonnostné zmluvy sme pripravili verejne prístupnú interaktívnu webovú stránku, prostredníctvom ktorej je možné získať prehľad o plnení štátom určených výkonnostných ukazovateľov. Je určená pre odborníkov, ale aj širokú verejnosť,“ priblížil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) Nová stránka by mala pomôcť i záujemcom o štúdium na vysokých školách.

„Dátové prehľady o vysokých školách na Slovensku nemajú za cieľ rozdeľovať slovenské verejné vysoké školy na kvalitné a nekvalitné. Poukázaním na ich výkonnosť, možnosti hlbšej diverzifikácie a profilácie chceme sprostredkovávať verejnosti overené informácie a zároveň umožniť získať lepší prehľad o možnostiach štúdia na Slovensku,“ vysvetli štátny tajomník Róbert Zsembera. Dodal, že dáta sú dostupné nielen na úrovni škôl ako celkov, ale aj jednotlivých fakúlt a študijných odborov.

Stánku, kde si môžete pozrieť výkonnosť vysokých škôl na Slovensku podľa rôznych ukazovateľov nájdete TU.

Uložiť článok

Najnovšie články