Foto: unsplash/ Marcus Cramer

Vedeli ste, že pes má rovnako dobrú pamäť, ako malé dieťa?

Mnoho ľudí sa nazdáva, že pes rýchlo zabúda, opak je však pravdou. Pamätá si nielen svojho majiteľa a množstvo povelov, ale aj to, čo sa udialo pred hodinou.

Pes má pamäť na úrovni malého dieťaťa

Pes má lepšiu pamäť, ako by ste sa nazdávali. Ako informuje portál Science Times, nová štúdia dokázala, že pes má pamäťové schopnosti porovnateľné so schopnosťami malého dieťaťa. Dokáže si zapamätať úlohu, ktorú vykonal pred hodinou a na požiadanie úkon znovu zopakovať. Vedci z Univerzity Eötvösa Loránda trénovali niekoľko psov tak, aby boli schopné vykonávať určité povely. Neskôr boli požiadané, aby naučený úkon zopakovali.

Súčasťou výskumu bol tréning, počas ktorého majiteľ psa prekvapil nejakým povelom. Po tom, čo ho pes inštinktívne vykonal, majiteľ počkal 20 sekúnd a zadal povel „zopakuj“. 9 z 10 psov túto úlohu vykonalo bez problémov. Po minúte reagovalo správne na povel „zopakuj“ 7 z 10 psov. Po hodine od zadania úvodného povelu reagovala správne na povel „zopakuj“ až polovica psov.

Foto: unsplash

Autori štúdie sú z výsledkov nadšení. Ako informuje článok publikovaný v časopise Scientific Reports, znamená to, že pes sa neriadi len inštinktom, ale v priebehu tisícok rokov sa prispôsobil svojmu ľudskému spoločníkovi. Dokáže zopakovať povely, ktoré sa predtým dlhodobo neučil, no predsa dostal príkaz zopakovať ich.

Pes si pamätá veľmi pozitívne, ale aj negatívne zážitky

Samozrejme, pes nepoužíva svoju pamäť rovnakým spôsobom ako človek a spolieha sa skôr na asociačné učenie. Napríklad, pes si pamätá ľudí, miesta a zážitky na základe mentálnych prepojení. Vedci sa však nazdávajú, že psy disponujú aj istou formou epizodickej pamäti, vďaka ktorej si pamätajú zážitky z minulosti. Epizodická pamäť u psov však má isté obmedzenia, u ľudí sa totiž spája s uvedomovaním si vlastného „ja“. U ľudí epizodická pamäť formuje spôsob, akým vnímame seba a ako spracúvame rôzne zážitky.

Foto: unsplash

Štúdia z roku 2016 však potvrdila, že pes si dokáže zapamätať udalosti, ktorých bol svedkom. Spomienky na ne sa však neuchovávajú dlhodobo. Čo sa týka spomienok uložených v dlhodobej pamäti, ukladajú sa väčšinou spomienky so silne pozitívnym alebo veľmi negatívnym nábojom. Napríklad, ak pes zažil u veterinára nepríjemný zákrok, pravdepodobne sa ho bude pri najbližšej návšteve báť. Pes si nemusí presne pamätať, čo sa mu u veterinára stalo, spája si však miesto s nepríjemným zážitkom, čo vyvoláva negatívne pocity. Vedci predpokladajú, že okrem toho si pes dlhodobo pamätá udalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili jeho prežitie.

Science Times
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )