Foto: OZ Mladý podnikavec

Toto občianske združenie je pre učiteľov inšpiráciou a pre deti zábavou.

Do triedy plnej detí vchádza mladý chalan. Nezačína klasickou prednáškou ako býva zvykom. Postaví vás pred hotový problém, ktorý je nutné riešiť. Prezradí vám niekoľko základných pojmov a praktickou skúsenosťou hľadáte odpovede. Myseľ sa aktívne zapája do hry, pričom si osvojuje nové poznatky. Asi takto vyzerá workshop z dielne Mladého podnikavca. Občianske združenie má jednoduchý cieľ – učiť a vzdelávať mladých ľudí.

Súčasný systém slovenského školstva mnohí kritizujú. Väčšina ľudí ho vníma ako zastaralý a nezaujímavý. Deti o vzdelanie postupne strácajú záujem, čo sa odzrkadľuje napokon aj v celkovom stave spoločnosti. Existujú ľudia, ktorým tento stav nie je ľahostajný a dlhodobo prispievajú aspoň malou časťou k tomu, aby sa začal meniť. Rovnaký názor má aj Dávid Vrtaňa, jeden zo zakladateľov a súčasný predseda OZ Mladý podnikavec. Svojimi aktivitami združenie ukazuje študentom základných a stredných škôl, že učenie môže byť naozaj zábava.

Na uskutočnenie nápadu potrebuje človek len trochu odvahy

OZ funguje oficiálne už od roku 2014. Do povedomia ľudí sa však dostáva konkrétnou činnosťou, a to workshopmi či prednáškami so zameraním na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti, marketingu a manažmentu. Dávid rozbehol projekt spolu s kamarátom Oliverom už v druhom ročníku vysokej školy.

“Sedeli sme s kolegom v kaviarni a pýtali sa: Čo nás baví a čo chceme v živote robiť? Odpoveď bola jednoznačná – učiť a vzdelávať mladých ľudí. Chceme robiť spoločnosť lepšou, vzdelanejšou a hodnotnejšou. Navrhol som mu, aby sme navštívili dve základné školy a opýtali sa, či môžeme robiť podnikateľský krúžok, kde sa mladí ľudia naučia, ako začať podnikať, zvoliť dobrý nápad, založiť si spoločnosť a podobne. Najprv mi povedal, že nám nikto nebude chodiť na hodiny a neoplatí sa to. No ja som si chcel aspoň dohodnúť stretnutia s riaditeľmi. Za opýtanie predsa nič nedáme.”

Foto: OZ Mladý podnikavec

Mať trochu odvahy a skúšať nové veci sa v tomto prípade naozaj oplatilo. Niekedy sa nemožné totiž stáva realitou. Dve základné školy v Žiline nápad ocenili a dokonca uvítali. Dávid a Oliver tak začali viesť krúžok podnikateľských nápadov.

“Ten sme robili zadarmo, aby sme sa naučili pracovať s deťmi, získali skúsenosti a hlavne otestovali seba samých, či to zvládneme aj v budúcnosti. Naše poobedňajšie aktivity sme mali dobre rozbehnuté a študenti sa na ne tešili – v jednej škole sa ich prihlásilo viac ako 30 a v druhej približne 15. Postupom času sme si povedali, že chceme urobiť niečo viac. Preto sme sa rozhodli založiť OZ Mladý podnikavec.”

Jeho súčasným predsedom je už spomínaný Dávid, ktorý nám v rozhovore priblížil odlišný spôsob vzdelávania detí a mladých ľudí.

Foto: OZ Mladý podnikavec

Ako dokážete deťom na základnej škole jednoducho vysvetliť úver, sporenie či hospodárenie domácností?

Finančná gramotnosť je ťažkým a pre mnohých z nás nezáživným predmetom, avšak veľmi užitočným. Ak nepoznáme základné pojmy, tak sme v tom nekonečnom vesmíre finančných pojmov, príkladov a vzorcov, stratení. Potom môžeme veľmi ľahko naletieť na nekalé praktiky rôznych subjektov. Túto problematiku sa snažíme študentom vysvetľovať čo najľahšie, zrozumiteľne a hlavne na praktických príkladoch, aby to čo najlepšie pochopili. Snažíme sa napríklad vytvárať rodinné rozpočty. Žiaci musia v konečnom dôsledku prijať finančné rozhodnutie – čo budeme robiť s daným stavom rozpočtu do budúcnosti. Sami musia pochopiť, že všetky témy z finančnej gramotnosti sú navzájom prepojené a jedna dopĺňa druhú.

Na svojej stránke sa prezentujete tým, že učíte metódou “learning by doing”. Môžeš nám ju priblížiť?

Ide o metódu, ktorá sa čoraz viac dostáva do školského prostredia. Študenti tu ukazujú svoje schopnosti a zručnosti prostredníctvom práce, a tak sa aj vzdelávajú. Doslovný preklad znamená: “Učíme sa prácou”. Na našich workshopoch sa ju snažíme presadzovať hlavne v prípadových a praktických štúdiách, orientovaných na reálne problémy.

Prečo vzdelávate ľudí práve v týchto oblastiach?

V marketingu, manažmente a finančnej gramotnosti sme jednoducho doma. Rozumieme im, vieme ich podať záživnou, zaujímavou a hlavne praktickou formou. Samozrejme, chceli sme priniesť aj oblasti, ktoré nás bavia a napĺňajú, pretože nevzdelávame len mladých, ale aj samých seba. V súčasnosti finančnú gramotnosť berieme ako povinnosť, mnohé prieskumy poukazujú na to, že ľudia majú stále viac problémov s riadením osobného finančného života a nemajú dostatok znalostí.

V portfóliu máte napríklad aj vzdelávanie v oblasti vystupovania na verejnosti, či ako sa správne rozhodovať. Koho školíte v týchto veciach?

Sú to najmä mladí ľudia a je jedno, či sa nachádzajú v školskom prostredí, alebo mimo neho. Snažíme sa, aby sa ľudia nebáli vystupovať, chceme u nich odbúrať stres a priviesť ich ku kvalitnej komunikácii pred publikom a v tíme.

Foto: OZ Mladý podnikavec

Opíš nám jeden klasický workshop pod vaším vedením.

Každý je rozdelený na dve časti, samozrejme, vždy sa snažíme napĺňať požiadavky konkrétnej školy. Niekedy to môže byť len jedna časť inokedy tri. Ako som už spomínal, klasicky máme workshop rozdelený na dve časti. Prvú máme skôr teoreticko-praktickú, kde sa študenti oboznámia so základnými pojmami a praktickými ukážkami rôznych firiem, či subjektov. Tu ukazujeme, ako to firmy robia, keď sú úspešné. Následne v druhej časti študenti pracujú na reálnej prípadovej štúdii, v ktorej sa snažia aplikovať zistené poznatky z prvej časti. Výsledky si študenti prezentujú medzi sebou a spomedzi nich sa vyberá ten najlepší.

Ako deti na tento spôsob učenia reagujú?

Vždy keď prichádzam som plný očakávaní, najmä od študentov – ako sa budú tváriť, či sa bude dať s nimi komunikovať, či ich nebudem nudiť. Po pár snímkoch to celé opadne. Preberiem ich, začnú so mnou aktívne komunikovať a ja sa potom cítim super, pretože vidím, že ich to zaujíma. Naším najlepším workshopom sú emócie v marketingu, ktorý hodnotí 99 % študentov veľmi pozitívne. Samozrejme, vždy sa nájdu aj takí, ktorí v dotazníku označia možnosť: “aj spokojný aj nespokojný”. Som však rád, že žiakom a študentom môžem ukázať, ako sa dá teoretický marketing, manažment alebo finančná gramotnosť previesť do zaujímavých hodín.

A čo učitelia? Inšpirujú sa vaším spôsobom výučby?

Ohlas učiteľov je pozitívny. Sme radi, ak nám niekedy napíšu aj možné negatívne dopady, aby sme vedeli, v čom sa máme zlepšovať, pretože človek sa učí na vlastných chybách. Môžem to zhodnotiť tak, že učitelia, ktorí sú na celodenných prednáškach a workshopoch, si určite z toho niečo odnesú a sami nám povedia, že niečo začnú uplatňovať, čo nás teší. Takže priestor pre inšpiráciu tam určite je.

Foto: OZ Mladý podnikavec

Vaše vzdelávanie je okrem iného zamerané aj na finančnú gramotnosť. Potrebu v jej vzdelávaní si už načrtol, no myslíš, že by školy mali do svojich osnov pridať samostatný predmet s touto problematikou?

Situácia v oblasti finančnej gramotnosti je veľmi zlá, a to môžem povedať otvorene. Stretávame sa na mnohých základných školách s tým, že deti nie sú ani doma vedené k nejakým formám sporenia alebo hospodárenia s peniazmi. Dokonca aj prieskumy ukazujú, že sme na posledných priečkach úrovne finančnej gramotnosti. Osobne si myslím, že  v rámci všeobecného vzdelávania by mal vzniknúť samostatný predmet, ktorý sa bude pravidelne vyučovať na školách. Napríklad v Číne je finančná gramotnosť jeden z troch hlavných predmetov, kde z neho žiaci a študenti robia veľmi náročné skúšky. Dúfam, že aj my sa niekedy dostaneme do takého štádia. Finančnú gramotnosť budú žiaci využívať a stretávať sa s ňou denne v reálnom živote.

Klasický vzdelávací systém na Slovensku je ešte stále odlišný od toho, čo prezentujete vy. Ako ho vnímaš? Naučí sa podľa teba dieťa viac, keď sú mu vedomosti prezentované skôr interaktívnou formou?

Určite áno. Dnes už neplatí “suchá teória”, no skôr hrami, aktivitami a štúdiami sa deti naučia oveľa viac, ako keby mali sedieť doma večer pri knihách. Klasický vzdelávací systém potrebuje prejsť radikálnymi zmenami. Nemôžeme stále zaostávať za ostatnými krajinami, potrebujeme budovať úspešnú budúcnosť pre naše deti a tú si zabezpečia len kvalitným a moderným vzdelávacím systémom. Hýbeme sa, avšak veľmi pomaly.

Čo podľa teba v tomto systéme chýba?

Myslím si, že odpoveď je jednoznačná – finančné prostriedky. My máme napríklad sumu nízku, ktorá pokrýva výlučne len náklady. Chceme študentom a učiteľom ukazovať, ako sa tie hodiny dajú robiť inak, zábavnejšie a zaujímavejšie – kde pokryjete 99 % spokojnosti študentov. Takže finančné prostriedky je to, čo v školstve chýba. Okrem iného si myslím, že aj určitý ucelený systém práce a hlavne menej byrokracie.

Foto: OZ Mladý podnikavec

Problémov je dosť, no čo naopak vnímaš pozitívne?

Je to spokojnosť učiteľov aj napriek platovým podmienkam. Som veľmi rád, keď ich to baví. Byť učiteľom je posolstvo, ktoré nemá zakotvené každý z nás. S tým sa jednoducho musíte narodiť. Pozitívne vnímam aj vybavenosť a zavádzanie moderných prostriedkov, aj keď pomalým tempom, ale predsa.

Premýšľal si niekedy nad tým, že by si sa sám stal učiteľom na jednej zo škôl, ktoré momentálne navštevuješ cez workshopy?

Určite áno. Táto myšlienka je so mnou od ôsmich rokov, keď som začal vyučovať plyšákov a fotografie. Tie toho síce veľa nepovedali, ale mňa to bavilo. Od septembra budem vyučovať marketing na Obchodnej akadémii v Žiline, a tak sa veľmi teším, že študentom prinesiem nové poznatky, inšpirácie a najmä radosť zo vzdelávania.

Pozri aj: 26-tisíc km a 10 mesiacov stopovania naprieč Áziou. Dvaja mladí Slováci vám poradia, ako bežný život vymeniť za cestovanie po svete

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )