Foto: Unsplash

Dokážete doplniť správne číslo?

V mnohých testoch logiky sa nachádzajú aj číselné rady, kde je vašou úlohou na základe logickej postupnosti doplniť správne číslo. Často sú tieto testy robené bez možností, takže dnešný kvíz, v ktorom vám ponúkneme tri možné odpovede, bude o niečo ľahší. Avšak ani tu sa nevyhnete samotnému cieľu, a to zapojeniu logiky a v tomto prípade aj matematiky, aspoň okrajovo. 

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii.

Doplňte číslo v rade:

Ku každému nasledujúcemu číslu v rade sa pripočítava číslo jedna, ktoré sa s každým ďalším číslom zvyšuje o jedna.

Doplňte číslo v rade:

V rade sledujeme iba hodnoty na preskáčku. Tam sa hodnota stále znižuje o jeden.

Doplňte číslo v rade:

Pri tejto postupnosti sa vždy posledné dve čísla spolu vynásobia.

Doplňte číslo v rade:

V tomto rade ku každému číslu pripočítavame hodnotu tri.

Doplňte číslo v rade:

Každé číslo v rade je delené číslom tri.

Doplňte číslo v rade:

Sledujeme čísla na striedačku. Sledované čísla v striedajúcom rade sú delené číslom dva.

Doplňte číslo v rade:

V tomto rade sa sčítavajú vždy posledné dve čísla.

Doplňte číslo v rade:

V sledovanom rade sa vždy k rozdielu jedného čísla a čísla pred ním, pripočítava hodnota dva.

Doplňte číslo v rade:

Čísla v rade sú vždy znižované o hodnotu 111.

Doplňte číslo v rade:

Zaujíma nás iba číslo na párnych miestach a to sa nemení, stále ostáva na hodnote 10.

0
Uložiť článok
Komentovať