Foto: sexistickykix.sk

Aj tento rok sa udeľuje anticena pre najsexistickejšiu reklamu roka.

O mesiac sa dozvieme výsledky, no ak ste sa stretli vo svojom okolí s podobnou reklamou, ešte stále ju môžete nominovať.

Ako píšu na svojom webe: „Anticena Sexistický kix kriticky upozorňuje na sexistickú reklamu na Slovensku. Jej cieľom je povzbudzovať širokú verejnosť, ako aj ľudí zapojených do reklamnej tvorby ku kritickému, rodovo kompetentnému nazeraniu na rozpory reklamného sveta a každodennej reality. Projekt Sexistický kix poukazuje na to, aké konkrétne typy sexistických prvkov reklama zneužíva a ako ich používaním prispieva k znevýhodňovaniu žien a posilňovaniu rodovej nerovnosti v spoločnosti.“ 

Taktiež dodávajú: „Zámerom anticeny však nie je pranierovať zadávateľov, ale ich neetické reklamy. Ten istý zadávateľ môže mať zároveň reklamnú kampaň bez sexistického obsahu alebo sa správať ekologicky a nediskriminačne k svojim zamestnankyniam a zamestnancom i potenciálnej klientele.“

Pozrite si výber tých najštipľavejších reklám, ktoré sú tento rok nominované. Nechýba medzi nimi príspevok Slovenskej polície či kontroverzná reklama od spoločnosti Klenoty Aurum.

Foto: sexistickykix.sk
Foto: sexistickykix.sk
Foto: sexistickykix.sk
Foto: sexistickykix.sk
Foto: sexistickykix.sk
sexistickykix.sk, sketcher.sk
Uložiť článok

Najnovšie články