Foto: Unsplash

Taliančina sa nedostala ani medzi prvú trojicu.

Pri počúvaní cudzieho jazyka sa môže často stávať to, že vám reč ľudí zo zahraničia príde omnoho rýchlejšia, respektíve pomalšia, ako tá naša. Portál Language Nerds teraz zostavil rebríček 7 najrýchlejších jazykov sveta, pričom zoradenie vás možno prekvapí. 

Taliančina, španielčina alebo niečo z Ázie? Otázka ohľadom najrýchlejšie jazyka na svete sa opakuje pomerne často, pričom portál Language Nerds sa na ňu konečne rozhodol odpovedať a uzavrieť tak celkové dohady o tom, kto rozpráva najrýchlejšie.

Foto: Unsplash

Odborníci z lingvistiky rozdeľujú rýchlosť všetkých cudzích jazykov podľa toho, v akom rytme rozprávajú. Aj keď má každý jazyk isté predpoklady ohľadom rýchlosti hovoreného slova, tento údaj sa meria na základe toho, koľko slabík dokáže človek v danom jazyku povedať za sekundu, respektíve za minútu. Aj keď sa môže zdať opak, nie je pravda, že jazyky so zložitým tónom alebo zložitými zhlukmi spoluhlások majú tendenciu byť pomalšie.

Vedie jazyk z Ázie

Daný zoznam od Language Nerds síce nepracoval so všetkými jazykmi sveta, no zameral sa na tie, ktorými hovorí najväčší počet populácie na planéte. Do úvahy sa v tomto prípade bral pomer počtu vyslovených slabík za 1 sekundu.

Posledné, v tomto rebríčku 7. miesto, obsadila mandarínska čínština, respektíve mandarínčina. Ide o čínsky jazyk, ktorým hovorí bezmála 900 miliónov ľudí. Zároveň má rýchlosť 5,18 slabík za sekundu. Na 6. mieste sa umiestnila nemčina, ktorá sa ako úradný jazyk používa v niekoľkých krajinách Európy a vyslovuje v tempe 5,97 slabík za sekundu.

Piata priečka patrí rozšírenej a celosvetovo populárnej angličtine, tá znie v rýchlosti 6,19 slabík za sekundu. Ak by si niekto myslel, že najrýchlejším jazykom je ten taliansky, mýlil by sa. Taliančina obsadila s tempom 6,99 slabík za sekundu 4. miesto a skončila tak tesne pred prvou trojicou.

V najlepšej trojke sa umiestnil aj francúzsky jazyk

Všetky tri najvyššie ohodnotené miesta pracujú s počtom nad 7 slabík za sekundu, čo je teda naozaj vysoký rýchlostný stupeň. Treťou rečou, ktorá sa nazýva aj jazyk galského kohúta, francúzština, má rýchlosť 7,18. Hovorí ňou jedna z najväčších krajín v Európe a takmer celá Stredná aj Južná Amerika. Na druhom mieste sa tak umiestnila španielčina s počtom 7,82 slabík za sekundu.

Foto: Unsplash

Prvé miesto patrí v tomto rebríčku japončine, keďže ľudia z ostrovného štátu na ďalekom východe rozprávajú rýchlosťou až 7,84 slabík za sekundu, čo je však veľmi blízko „striebornej“ španielčiny.

Zoznam:

7. mandarínčina

6. nemčina

5. angličtina

4. taliančina

3. francúzština

2. španielčina

1.  japončina

Najnovšie články