foto: Unsplash

Všimli ste si niekedy na sebe zmeny, ktoré sa udiali počas dňa? Najnovšia štúdia poukazuje na to, že človek je ráno úplne iný ako večer.

Určite to poznáte. Ranné motivačné plánovanie práce, kávy s priateľmi a možno nejaké to cvičenie, nevyjde vždy presne tak, ako očakávate. Plány sa vám zmenia a aj ten najprísnejší režim, ktorý ste mali vytvorený od rána, nedodržíte. Vedci nedávno zistili, prečo je to tak.

Výskum, ktorý hodnotil osobnosti ľudí, bol vytvorený jednoduchšie, než sa zdá. Aj napriek tomu, že vedci zozbierali odpovede a poznatky od miliónov ľudí, nemuseli sa s nimi ani len stretnúť. Tento výskum, ktorý bol minulý mesiac publikovaný v PLOS ONE, bol totižto vykonávaný cez Twitter. Na základe tweetov z 54 najväčších miest Spojeného Kráľovstva dokázali traja vedci, Nello Cristianini, Stafford Lightman a Fabon Dzogang z University of Bristol, analyzovať odpovede od rôznych ľudí.

Ilustračný obrázok: Pixabay

Na výskum je vždy potrebný určitý čas na to, aby mohli vedci výsledky zozbierať a objekty sledovania analyzovať. Pre tento výskum to boli štyri roky a výsledkom tak bolo niekoľko miliónov tweetov, obsahujúcich viac ako 7 miliárd slov, vrátane odkazov, hashtagov alebo emoji.

Pri takomto obrovskom množstve sa však nedá robiť všetko ručne, a preto na to šli výskumníci trochu inak. Využívali na to nástroj s názvom Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), ktorý dokáže kategorizovať slová do „psychologicky zmysluplných kategórií“. Vďaka tomuto nástroju a následne 73 premenným, medzi ktoré patrili veci ako napríklad moc a úspech, osobné záujmy, práca, priatelia či rodina, sa vedci mohli pustiť do vyhodnocovania celého prieskumu. Ten vyhodnotili tak, že sa pozreli na slová, ktoré sa najčastejšie objavovali v jednotlivých hodinách počas dňa.

Výsledky boli veľmi zaujímavé. Niektoré boli hneď zrejmé a dali sa takisto očakávať, naopak, niektoré prekvapili aj samotných vedcov. Tak napríklad, výsledky, ktoré sa aj očakávali boli tie, že ľudia sa najčastejšie zmieňujú o svojej rodine počas víkendov, kedy s ňou trávia najviac času. Zdieľanie jedla bývalo zas najčastejšie počas obvyklých časov, kedy ľudia jedia, napríklad na obed.

Ilustračný obrázok: Pixabay

Najväčšie rozdiely, ktoré boli vo výskume pozorované, sa odohrali medzi ránom a večerom. Vo väčšine prípadov bolo ráno a doobedie najproduktívnejšou časťou dňa. Ľudia zdieľali nielen motivačné tweety, ale takisto používali aj viac podstatných mien, predložiek či odborných slov. Naopak večer, v neskorších hodinách, sa začali objavovať pochmúrnejšie tweety, ktoré obsahovali skôr negatívne myšlienky naznačujúce úzkosť či smútok. Zaujímavosťou bolo aj to, že tweety obsahujúce tému o smrti, sa najčastejšie objavovali okolo 3 hodiny ráno.

A prečo sa objavujú takéto veľké rozdiely? Vedci prišli s logickým záverom, ktorý hovorí o cirkadiánnom rytme, biologický rytmus s periódou 20-28 hodín, ktorý kontroluje veci ako sú spánkové cykly, metabolizmus či telesná teplota. Tento rytmus teda môže aj za to, prečo sa ráno cítite sviežo, no poobede by ste si najradšej ľahli a pospali pár hodín. Tieto cykly tak vedia veľmi jednoducho ovplyvniť aj našu náladu a zároveň aj to, čo publikujeme na svojich sociálnych sieťach.

curiosity.com
Uložiť článok

Najnovšie články