Ilustračná foto: TASR/AP (Jonathan Brady)

Človek sa neraz považuje za pána tvorstva, ktorý vždy bol a bude najmocnejší.

Svet je však omnoho komplikovanejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Napríklad, pred tisíckami rokov existovalo niekoľko druhov človeka, napokon sme však ostali len my. Čo zapríčinilo vyhynutie ostatných druhov?

Po Zemi kedysi kráčalo 9 druhov ľudí

Ako informuje portál The Converstion, pred 300 000 rokmi kráčalo po povrchu Zeme až 9 druhov ľudí, dnes však už existuje len jediný druh, my. Najznámejším ľudským druhom sú neandertálci, Homo neanderthalensis, územčistí lovci žijúci na území Európy. Vyhynutým taxónom sú napríklad Denisovania, ktorí obývali ázijské krajiny, v Indonézii žil druh Homo erectus a v Afrike zas Homo rhodesiensis.

José-Manuel Benito Álvarez (España) —> Locutus Borg [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
V rámci týchto druhov zas existovali poddruhy, ktoré boli nízkeho vzrastu a mali malý mozog. Napríklad, v Južnej Afrike žil poddruh Homo naledi, Filipíny obýval Homo luzonensis a v Indonézii žil poddruh s názvom Homo floresiensis. Toto nie je ani zďaleka všetko, nové druhy a poddruhy neustále pribúdajú a vedci sa nazdávajú, že objavených bude ešte omnoho viac druhov, než je v súčasnosti známych.

Spôsobili sme masové vyhynutie?

Žiaľ, existujú už len v záznamoch. Všetky druhy okrem súčasne žijúceho človeka vyhynuli pred 10 000 rokmi. Navyše, všetky druhy vyhynuli takmer súčasne, vďaka čomu sa vedci domnievajú, že išlo o masové vyhynutie. Z tých čias však neexistuje zmienka o žiadnej katastrofe, ktorá by vyhynutie druhov mohla spôsobiť, nedošlo k nárazu meteoritu, smrtiacej vulkanickej činnosti či ku prudkým klimatickým zmenám.

Zvláštne je, že masové vyhynutie sa datuje približne do čias, kedy sa na Zemi vyskytol a rozšíril nový druh človeka, Homo sapiens. Prvé kroky moderného človeka smerovali z Afriky na ďalšie kontinenty a zdá sa, že práve moderný človek je zodpovedný za 40 000 rokov trvajúce ničenie. Existujú totiž dôkazy svedčiace o tom, že predošlé druhy jednoducho nevyhynuli, ale došlo k stretu s moderným človekom a ku krutej prehre.

Rawansari at English Wikipedia [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Človek moderný, človek chamtivý

Vedci sa teda nazdávajú, že za zánik ostatných druhov je zodpovedný práve Homo sapiens, moderný človek, nenásytný, nebezpečný a večne nespokojný tvor. Vyhynutím ostatných druhov totiž ničenie neskončilo, sme zodpovední za mnoho udalostí, počnúc zmiznutím cicavcov z doby ľadovej až po blčiace dažďové pralesy v súčasnosti. Lovili sme mamuty, až kým neostal ani jediný, privlastňovali sme si pôdu na poľnohospodárske účely a dnes slúži človeku viac ako polovica z celkového územia planéty.

Nestačí nám to, čo máme a existujúce záznamy hovoria, že to tak bolo vždy. Už pred tisíckami rokov ľudia bojovali o územia a neváhali kvôli nim vyhubiť národy, ktoré ich pôvodne obývali. Nazdávame sa, že sme lepší ako bol človek kedysi, pokiaľ však ide o násilie, menia sa len zbrane, akými na seba navzájom útočíme. Kým kedysi to boli sekery, kopije a oštepy, dnes máme jadrové zbrane či pištole. Stratégie a plány na zničenie nepriateľa a získanie prospechu sa kuli už v časoch pred tisíckami rokov a kujú sa aj dnes. Už pred tisíckami rokov bol človek schopný podvádzať a manipulovať.

The Conversation
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )