Foto: pixabay

Je známy fakt, že internet má množstvo vrstiev.

Len máloktorý bežný užívateľ sa dostane ku všetkým z nich. Jednou z takých vrstiev je dark web, u nás nazývaný aj temný web. Na čo sa však v skutočnosti táto časť internetu využíva?

Zbrane, drogy či detská pornografia

Vo všeobecnosti dark web nemá príliš dobrú reputáciu a je považovaný za miesto, kde si na svoje prídu najmä kriminálne živly. Ten, kto sa tam odváži, natrafí na predajcov či kupujúcich návykových látok, falošných dokladov či zbraní, ale aj materiály vyobrazujúce zneužívanie detí, píše portál Science Alert.

Nový výskum však ukazuje, že kriminálna aktivita nie je všetko, čo sa na dark webe deje. Opak je pravdou a zdá sa, že dark web je do značnej miery nepochopeným zákutím internetu.

Štúdia publikovaná prostredníctvom portálu PNAS bola vykonaná pod taktovkou odborníka na kyber bezpečnosť Erica Jardina. Ten hovorí, že len malá časť dark webu je využívaná na prístup k ukrytým stránkam s nelegálnym obsahom. Okrem toho, nie každá ukrytá aktivita musí byť ilegálna. V rámci štúdie Jardin a jeho tím analyzovali údaje získané zo systému Tor (The Onion Router), teda zo systému určeného na anonymné prehliadanie webu.

Foto: unsplash

Aj keď snaha ostať v anonymite môže pôsobiť podozrivo, nemusí to znamenať, že sa jedinec snaží vykonať niečo nelegálne či nemorálne. Napríklad, deep web predstavuje obsah, ktorý nie je indexovaný bežnými webovými prehliadačmi. Je však pravdou, že súčasťou deep webu je aj práve spomínaný dark web a súčasťou dark webu zas môže byť nelegálna aktivita.

Hlavným cieľom je anonymita

Vzhľadom na to, že cieľom Tor systému je uchovať anonymitu jedinca, získať akékoľvek údaje o prehliadaní a aktivite nie je jednoduché. Jardinovi a jeho tímu sa však podarilo zistiť, ako rozlíšiť užívateľa, ktorý Tor využíva kvôli anonymnému prístupu k bežným stránkam na povrchovom webe od užívateľa, ktorý sa snaží prepracovať k dark webu. Výsledky analýzy sú vskutku prekvapivé, ukázalo sa totiž, že na prístup k dark webu využíva Tor len 6,7 % užívateľov.

Pre portál Virginia Tech Daily sa Jardine vyjadril, že väčšina ľudí Tor využíva jednoducho ako vylepšenú verziu bežného prehliadača, ktorá im dokáže zabezpečiť želanú anonymitu. Výskum okrem toho ukázal, že užívanie Tor systému závisí aj od toho, v ktorej krajine jedinec žije, či žije v liberálnej demokratickej krajine alebo v krajine s viac represívnymi zákonmi.

Foto: unsplash

V krajinách, kde prevláda liberálna demokracia, je pravdepodobnejšie, že jedinec využije Tor na prístup k nelegálnemu obsahu. V krajinách s represívnymi zákonmi je zas Tor využívaný skôr na to, aby sa jedinec vyhol obmedzeniam a dostal na internete k obsahu, ktorý inak podlieha cenzúre. Samozrejme, výskum má svoje nedostatky a v jeho závere Jardine opäť zdôrazňuje, že dark web môže obsahovať aj bežný, legálny obsah a na druhej strane, aj na povrchovom webe nájdete obsah, ktorý je možné považovať za nelegálny.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )