Ilustračná foto: Pexels

Odňatie pornografických obrázkov väzňovi bolo zásahom do súkromia, rozhodol súd.

Odňatie pornografických obrázkov z časopisov väzňovi a jeho následné pokarhanie bolo zásahom do práva na rešpektovanie súkromného života. Skonštatoval to Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), ktorý vyhlásil rozsudok v prípade Chocholáč proti Slovenskej republike.

Sťažovateľovi zároveň priznal 2600 eur z titulu nemajetkovej ujmy. TASR o tom informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. Väzňovi, ktorý si odpykáva doživotný trest odňatia slobody, v roku 2013 odňali väzenské orgány obrázky z časopisov.

Slovenské súdy mu nepomohli

Vyhodnotili ich ako pornografické a ako ohrozujúce mravnosť. Zároveň mu uložili pokarhanie. Väzeň sa neúspešne obrátil na prokuratúru na dvoch stupňoch, ako aj na Ústavný súd, ktorý jeho ústavnej sťažnosti nevyhovel. Pred ESĽP sa sťažoval na porušenie článku 8 a 10 Dohovoru.

Ilustračná foto: Unsplash

ESĽP piatimi hlasmi proti dvom rozhodol, že k porušeniu došlo. Hoci súd konštatoval, že zásah bol v súlade so zákonom, dospel k záveru, že nebol „nevyhnutný v demokratickej spoločnosti“. V tejto súvislosti zároveň súd poznamenal, že výkon trestu odňatia slobody vylučuje intímny kontakt s osobou opačného pohlavia.

V sťažovateľovom prípade je podľa súdu táto situácia dlhodobá a nič nenaznačuje, že predmetný materiál u neho mohol vyvolať násilné alebo inak nevhodné správanie. Dvaja sudcovia pripojili k rozsudku nesúhlasné stanoviská. Väzeň požadoval od súdu 75 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 850 eur za náklady a výdavky. ESĽP mu napokon priznal 2600 eur z titulu nemajetkovej ujmy.