Foto: Ministerstvo zdravotníctva

COVID automat nás pustil do bordovej fázy a platí III. stupeň ohrozenia.

Dnes, 19. apríla, môžeme po viac ako 4 mesiacoch tvrdého lockdownu uvoľniť niektoré opatrenia. Je to vďaka COVID automatu a 3 hlavným kritériám, ktoré sleduje. Tými sú 7-dňová incidencia nových prípadov, počet hospitalizovaných a reprodukčné číslo. Údaje z posledných dní by nás síce vedeli poslať rovno do červenej a dokonca aj ešte lepšej fázy, no zatiaľ sme len na začiatku. Pozrite si prehľad všetkých opatrení.

Ak sa pýtate, či sa už ľudia môžu stretávať a sú povolené návštevy, odpoveď je, nie. Stále platí zákaz stretávania sa a rovnako aj zákaz vychádzania po 20. hodine. To znamená, že aj z prírody, obchodu alebo už otvorenej plavárne sa musíte do tejto hodiny vrátiť domov. Vyhlášky hlavného hygienika naďalej určujú výnimky, ktoré platia. Medzi nimi je napríklad návšteva lekára či lekárne.

Zatvorené ostávajú aj fitness centrá, wellnes a aquaparky, no športovanie je povolené v interiéroch aj exteriéroch podľa športového COVID automatu.

Rozdelenie podľa COVID automatu

Bordová farba – III. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 27 okresov:

  • Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín
Foto: Ministerstvo zdravotníctva

Červená farba – II. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 48 okresov:

  • Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I-V, Brezno, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I-IV, Košice – okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen

Ružová farba – I. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 4 okresy:

  • Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce

Uvoľnenie opatrení od 19. apríla- otázky a odpovede

Od pondelka platia nové výnimky zo zákazu vychádzania. Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania. Navštíviť možno obchody, múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady, plavárne. Otvárajú sa kurzy autoškoly, umožnili sa návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk. Väčšina nových výnimiek je podmienená negatívnym testom.

Je povinná práca z domu?

Nie, nie je. Zmena podmienok zrušila povinnú prácu z domu, po novom je odporúčaná. Rozhodnutie je na zamestnávateľovi. Na cestu do zamestnania je naďalej potrebné potvrdenie s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zamestnanci škôl potrebujú najviac sedemdňový negatívny test. Pri ostatných zamestnaniach záleží platnosť testu od zaradenia okresu podľa COVID automatu. V IV. alebo III. stupni varovania platí najviac sedemdňový, v II. stupni varovania 14-dňový a v I. stupni varovania 21-dňový test.

Čo môžem robiť bez testu?

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bez testu je v čase od 5.00 do 20.00 h možný nákup nevyhnutných životných potrieb, napríklad potravín, drogérie, liekov či pohonných látok. Rovnaké podmienky budú platiť aj pri návšteve bohoslužieb, tam test nepotrebujete. Rovnako ani na pobyt v prírode mimo okresu, pokiaľ nejde o čierny okres.

Na ostatné činnosti potrebujem test?

Áno. Pri návšteve maloobchodných predajní alebo prevádzok je potrebný negatívny najviac sedemdňový test. Preukázať sa ním treba aj na plavárni alebo inej vodnej ploche, v múzeách, galériách, knižniciach, botanických záhradách či zoo, ale aj na kurze v autoškole. Všetky aktivity sú obmedzené od 5.00 do 20.00 h.

Môžem sa z prírody vrátiť aj neskôr?

Nie, stále platí zákaz vychádzania po 20. hodine, pobyt v prírode nemá výnimku. Časovo obmedzený je aj individuálny šport, pohybovať sa však možno aj mimo okresu. V čiernych okresoch je potrebný test, aktuálne sa to netýka žiadneho. Vyžaduje sa tiež pri individuálnej rekreácii či rekreácii členov spoločnej domácnosti.

Ako budú fungovať autoškoly?

Praktická výučba v autoškolách bude od pondelka umožnená, avšak za určitých podmienok. Účastníci kurzu aj inštruktor musia mať na nose i ústach respirátor bez výdychového ventilu, po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri musí byť interiér – najmä volant a rýchlostná páka – vydezinfikovaný a pri výcviku na vedenie motocyklov musí mať každý z frekventantov kurzu vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky.

Počas výučby teórie a konania záverečných skúšok musí byť v učebni aspoň dvojmetrová vzdialenosť medzi účastníkmi, čo sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára. Takisto počas praktického výcviku nesmie byť vo vozidle okrem inštruktora a účastníka kurzu žiadna ďalšia osoba okrem komisára počas záverečných skúšok.

Môžem sa ubytovať v hoteli?

pixabay.com

Áno, ubytovacie zariadenia už môžu byť otvorené, platia tu však prísne pravidlá. V prípade hotelov a podobných krátkodobých ubytovacích služieb musí každý ubytovaný klient starší ako desať rokov pri ubytovaní predložiť negatívny výsledok testu nie starší ako 72 hodín. Konzumácia jedál a nápojov v spoločných priestoroch nebude povolená, donáška do izby povolená bude. Hygienické zariadenia aj v tomto prípade musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Maximálna kapacita izieb je stanovená na dve dospelé osoby alebo členov jednej domácnosti.

Musím nosiť rúško na ulici?

Áno, ale iba v prípade, že od ostatných osôb nie ste na vzdialenosť 5 metrov. Ak teda napríklad kráčate do práce a nie sú okolo vás ľudia, nemusíte mať na tvári rúško. V prípade, že sa ocitnete v priamej blízkosti iného človeka na menej ako 5 metrov, rúško musíte mať. Ak ste s ľuďmi z jednej domácnosti, rúško rovnako nemusíte mať.

Musí moje dieťa v škole nosiť respirátor?

Namiesto respirátora budú môcť rúška v interiéri verejných budov nosiť všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení i pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.

Ako je to s nosením respirátora v práci?

Podobne na pracovisku zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu. Možnosť nosiť rúško namiesto respirátora sa bude týkať aj tých zamestnancov, ktorých spôsob práce a pracovné podmienky nosenie respirátora neumožňuje, pričom na to stačí dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby.

Čo ak som prekonal covid alebo som zaočkovaný?

Alternatívou k negatívnemu testu je očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V prípade mRNA vakcíny sa bude akceptovať 14 dní po druhej dávke, pri vektorovej vakcíne musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. Test nepotrebujú ani osoby zaočkované prvou dávkou, ktoré prekonali v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie. Náhradou testu je tiež potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní. Výnimku z povinného testu majú tiež osoby, ktorým ho zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje absolvovať.

Otvárajú sa ďalšie ročníky škôl

Od pondelka sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl (ZŠ), keďže žiadny okres nie je čierny. Účasť na vyučovaní je štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na druhom stupni ZŠ.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje COVID školský semafor. Od 26. apríla sa celé školstvo prepne do regionálneho COVID automatu. V okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl.

Čierne okresy ostanú v režime, ktorý platil plošne doposiaľ. Otvorené v nich budú len materské školy, prvý stupeň ZŠ či stredné zdravotnícke školy a ostane tiež možnosť prezenčnej výučbu v malých skupinách piatich žiakov a jedného učiteľa. V bordových okresoch (3. stupeň varovania) budú nad rámec už otvorených škôl a školských zariadení v čiernych okresoch otvorené aj 8. a 9. ročníky ZŠ, poradenské centrá a tiež centrá voľného času a jazykové školy pre individuálnu výučbu.

V červených okresoch (2. stupeň varovania) bude otvorený aj celý 2. stupeň ZŠ a tiež prvé štyri ročníky osemročných gymnázií, ktoré zodpovedajú 2. stupňu ZŠ. V ružových okresoch (1. stupeň varovania) budú otvorené aj stredné školy, jazykové školy, centrá voľného času a základné umelecké školy pre skupinovú výučbu. Farbu okresov ohlasuje Ministerstvo zdravotníctva SR podľa vývoja epidemiologickej situácie vždy v utorok a platí od ďalšieho týždňa. Učitelia by nemali v prvých týždňoch známkovať ani skúšať či dávať písomky.

Menia sa podmienky karantény

Osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, musia ísť po príchode z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva, kde sa zdržiavali počas predchádzajúcich 14 dní, do povinnej 14-dňovej karantény. Skôr ju môžu ukončiť po negatívnom výsledku RT-PCR testu, ktorý môžu absolvovať aj bezprostredne po príchode na Slovensko. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu na hraniciach.

Foto: TASR – Lukáš Grinaj

Týka sa to osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami. Tiež, ak uplynulo od zaočkovania druhou dávkou mRNA vakcíny viac ako 14 dní alebo štyri týždne od podania prvej dávky vektorovej vakcíny. Platí to aj pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a do 180 dní boli zaočkovaní vakcínou, pričom odvtedy uplynulo najmenej 14 dní.

Tieto osoby musia bezprostredne pri vstupe do SR zaregistrovať na webe korona.gov.sk/ehranica a na požiadanie sa preukázať potvrdením o registrácii, ďalej musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 48 hodín alebo negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín. Polícia upozornila, že bude vykonávať na hraniciach kontroly.

Zároveň hygienici zrušili možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády. Namiesto toho sa vo vyhláške definovali najčastejšie prípady, keď ministerstvá o výnimky žiadali. Vo vybraných prípadoch budú musieť mať osoby negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín, s tým, že individuálne výnimky vydané na základe žiadosti člena vlády stratia platnosť uplynutím 16. mája.

Automatickú výnimku z karantény budú mať ľudia, ktorí vstupujú na územie Slovenska s cieľom uzavretia manželstva alebo pohrebu blízkej osoby, pričom túto skutočnosť budú musieť vedieť preukázať. Výnimku bude mať aj jedna sprevádzajúca osoba, musia sa však preukázať negatívnym výsledkom testu (antigén nie starší ako 48 hodín a RT-PCR nie starší ako 72 hodín). Ďalšie konkrétne výnimky spresňuje vyhláška, nájdete ju na Vestníku vlády.

1
Uložiť článok
Komentovať