Ilustračná foto: Pexels

Ak patríte k užívateľom marihuany a plánujete zakladať rodinu, mali by ste sa mať na pozore.

Užívanie marihuany má mnoho priaznivcov a rovnaký počet odporcov. Niektorí vyzdvihujú jej liečivé účinky, iní zas hovoria, že jej pravidelné užívanie môže viesť k viacerým zdravotným komplikáciám. Niektoré účinky marihuany, samozrejme, spochybňovať nemožno. Najnovšia vedecká štúdia však preukázala, že by sa pred pravidelným užívaním tejto ľahkej drogy mali mať na pozore najmä muži, ktorí v budúcnosti plánujú plodiť potomstvo.

Fajčenie marihuany má podľa výsledkov najnovšej štúdie nemalý vplyv na mužskú plodnosť, informuje web IFL Science. Ako sa vedcom podarilo zistiť, pravidelné užívanie tejto ľahkej drogy má paradoxné účinky na spermie. Na jednej strane sa môže počet spermií v ejakuláte značne znížiť, pričom niektoré spermie môžu byť aj veľmi výrazne deformované. Na druhej strane sa ale týmto spermiám výrazne zlepší pohyblivosť.

Ilustračná foto: Unsplash (Deon Black)

Rozporuplné výskumy

O vplyve marihuany na kvalitu spermií sa dlhé roky viedli vo vedeckej obci viaceré diskusie a vykonaných bolo niekoľko štúdií s protichodnými či rozporuplnými závermi. Príkladom môže byť dánska štúdia, ktorá na 1215 užívateľoch marihuany preukázala, že jej pravidelným užívaním muži môžu prísť o zhruba 30 % spermií. Avšak štúdia na 662 mužoch, ktorú vykonali na klinike plodnosti v Massachusetts dospela k záveru, že pravidelní užívatelia marihuany môžu mať v ejakuláte vyšší počet spermií než tí, ktorí ju nikdy neskúsili. Kde je teda pravda?

Na to sa pokúsila najnovšie prísť skupina vedcov, ktorá výsledky svojej štúdie publikovala vo vedeckom žurnále Therapeutic Advances In Urology.

Ilustračná foto: Unsplash (Roberto Valdivia)

Autori výskumu sa tentokrát podujali otázku vplyvu marihuany na mužskú plodnosť raz a navždy vyriešiť na vzorke 409 mužov vo Washingtone. Celkovo 174 z nich potvrdilo, že marihuanu v určitom období svojho života užívalo, pričom 17 % z tohto počtu mužov ju užíva dodnes.

Fajčenie marihuany má vplyv na počet aj tvar spermií

Pri skupine mužov, ktorí sa priznali k fajčeniu marihuany v aktuálnom období, sa jasne preukázala až dvakrát vyššia pravdepodobnosť abnormálnej morfológie spermií. Zaujímavé ale je, že deformovaný tvar mali aj spermie u tých mužov, ktorí marihuany fajčili len v minulosti. To by podľa vedcov mohlo naznačovať „oneskorený negatívny vplyv látky na tvar spermií“.

Čo sa týka počtu spermií, tak ten bol u oboch skupín užívateľov marihuany až trikrát nižší než u tých, ktorí marihuanu neužívali nikdy počas svojho života.

Ilustračná foto: Pexels

Najnovšia štúdia však poskytla aj jeden paradox – aj keď totiž užívatelia „trávy“ mali spermie deformované a ich počet bol výrazne nižší, výrazne vyššia bola ich pohyblivosť. „To naznačuje čiastočne pro-spermatogénny účinok marihuany, ktorého mechanizmus nie je zrejmý,“ píšu autori v publikovanej štúdii.

Jasné výsledky, ktoré netreba brať úplne vážne

Práve celková motilita spermií je však veľmi dôležitým faktorom, ktorý definuje mužskú plodnosť a vedci odporúčajú sa na ich výsledky v tomto ohľade nespoliehať. Stále je totiž väčšina z nich u užívateľov marihuany značne deformovaná. Pokiaľ teda patríte k mužom, ktorí si plánujú založiť rodinu, mali by ste jej užívanie prehodnotiť.

Ilustračná foto: Unsplash

Zároveň tiež vedci pripúšťajú, že aj keď ich štúdia prináša jednoznačné výsledky, nejde o nevyvrátiteľnú prácu. Napokon, sami priznali, že vzorka ich respondentov nebola príliš veľká a nemusí tak byť reprezentatívna pre celkovú populáciu mužov na svete. Okrem toho ,vedci tiež nebrali do úvahy ďalšie premenné, ktoré mužskú plodnosť taktiež ovplyvňujú. Medzi nimi napríklad stravu, pravidelné cvičenie či užívanie ďalších rekreačných drog.

0
Uložiť článok
Komentovať