Foto: pixnio.com

Poznáte názvy chemických prvkov? Otestujte sa.

Keďže mnohých z vás zaujal náš minulý kvíz venovaný chémii, dnes sme sa rozhodli naň nadviazať a zamerať sa na názvy chemických prvkov. Nemusíte sa báť, nechceme od vás žiadne zložité chemické vzorce, zaujímať nás bude, ako si viete poradiť s prvkami v periodickej tabuľke prvkov. Opýtame sa vás na 16 chemických prvkov a štandardne vám ponúkneme k otázkam aj tri možné odpovede, z ktorých je jedna správna. Skúste urobiť náš kvíz a oprášte si vedomosti zo základnej školy. Navštívte na našej stránke aj sekciu kvízov a urobte si aj iné testy.

1.

Vápnik je mäkký, ľahký kov, ktorý patrí medzi kovy alkalických zemín. Ako biogénny prvok je jedným zo základných stavebných kameňov buniek všetkých živých organizmov na Zemi.

Pozri aj: Menili históriu a dnes vám ukážu prakticky čokoľvek. Ako dobre dokážete čítať a pracovať s mapou?

wikipedia.org