Foto: Unsplash (Thought Catalog)

Táto otázka trápi konzumentov oboch drog snáď už od ich vzniku.

„Tráva“ alebo Tequila? Čo je škodlivejšie? Samozrejme, že s istotou to povedať nemôžeme, pretože tu podstatnú úlohu zohráva veľké množstvo faktorov. Každý jedinec je v niečom iný a vplyv každej drogy sa líši. Jednoduchou analýzou však môžeme prísť na to, čo v globále zaťažuje náš mozog a organizmus viac.

Konzumácia akýchkoľvek drog značne ovplyvňuje činnosť nášho mozgu. Avšak okrem toho väčšina z nich zaťažuje aj naše obličky, tlak, srdce a jeho tep. Účinky alkoholu sú vedcami testované už roky, no účinky marihuany sú vo veci výskumu stále nováčikom, preto toto porovnanie nemusí byť úplne férové. Začať však môžeme pokojne s tým, že v histórii nie je zaznamenaný jediný prípad predávkovania marihuanou.

Marihuana má na svedomí 0 úmrtí, zatiaľ čo alkohol môže za 7,7 % smrtí Slovákov ročne

Unsplash

Ročne umrie na predávkovanie alkoholom 7,7% Slovákov. Do tohto percenta sa však nerátajú nehody a samovraždy, ktoré sa stali v súvislosti s požitím alkoholu. Podľa jednej štúdie z roku 1997 zomierajú ľudia, ktorí sú pravidelnými užívateľmi marihuany skôr, ako tí, ktorí sa jej celý život vyhýbali. Avšak o prípade predávkovanie doposiaľ skutočne nikto nepočul.

Marihuana je omnoho menej návyková ako alkohol

Unsplash

Marihuanu vyskúšala len v Amerike polovica dospelých ľudí. To z nej robí, nielen na západe, najrozšírenejšiu ilegálnu drogu. Veľmi malé percento z týchto ľudí sa na marihuane stalo závislými. Napriek tomu, že alkohol je legálna droga, je omnoho návykovejší a v skutočnosti ide všeobecne o vysoko návykovú, i keď mäkkú drogu.

Marihuana zaťažuje srdce, zatiaľ čo alkohol má v malých množstvách opačný účinok

Unsplash

Najväčšia štúdia, ktorá sa kedy zaoberala užívaním marihuany dokázala, že táto droga vytvára väčšiu záťaž pre vaše srdce. Avšak len krátkodobo a to v čase užívania, keďže marihuana zrýchľuje tep a alkohol ho naopak spomaľuje. Pokiaľ užívate alkohol v malých množstvách, čo znamená jeden pohárik denne, môže mať na váš organizmus pozitívne účinky a znížiť riziko vzniku infarktu. Doposiaľ sa však tiež nenašla žiadna spojitosť medzi ochoreniami srdca a užívaním marihuany.

Alkohol sa spája s rakovinou. Marihuana s jej liečbou

Unsplash

Alkohol výrazne zaťažuje pečeň, pankreas, žalúdok a obličky. Jeho nadmerné užívanie môže poľahky viesť k vzniku rakoviny. Spoločne so zlou životosprávou, ako ťažké jedlá a fajčenie, predstavuje hotový klinec do rakvy. Niektoré prípady hovoria o vzniku rakoviny v dôsledku fajčenia marihuany. To sa však môže spájať s užívaním tabaku zároveň s marihuanou a preto tieto dôkazy neboli uznané. Naopak, marihuana by mohla pomáhať v liečbe rakoviny. Lekárska verzia tejto rastliny je dostupná v mnohých amerických štátoch, kde pacienti hlásia pozitívne výsledky.

Obidve drogy znemožňujú šoférovanie, no alkohol viac

Unsplash

Výskum preukázal, že hladina THC, teda hlavnej zložky marihuany, neovplyvňuje riziko vzniku autonehody. Užívanie alkoholu už v malých množstvách však značne ovplyvňuje logický úsudok a taktiež reakčný čas. To vedie k zvýšeniu rizika autonehody o 575% už pri 0,05% obsahu alkoholu v krvi.

Štúdie poukazujú na spojitosť domáceho násilia a alkoholu

Unsplash

Nie je úplne možné povedať, nakoľko alkohol alebo marihuana môžu za domáce násilie, pokiaľ sa už stane. Množstvo štúdii však preukázalo, že pokiaľ jeden alebo obaja partneri požili alkohol, šanca, že dôjde k domácemu násiliu je omnoho vyššia. Na druhej strane, medzi marihuanou a násilím sa taktiež nenašli žiadne súvislosti.

Obe drogy negatívne ovplyvňujú pamäť, avšak inými spôsobmi

Unsplash

Každý kto aspoň jednu z týchto drog už aspoň raz skúsil vie, o čom je reč. Okrem toho, že alkohol negatívne ovplyvňuje motoriku a úsudok, tiež môže za takzvané blackouty alebo okná. Teda časti z večera alebo času požívania alkoholu, na ktoré si človek v čase triezvosti nedokáže spomenúť. V prípade marihuany ide o dlhodobo zhoršenú krátkodobú pamäť a to najmä u pravidelných užívateľov. Príležitostného užívateľa však tento pocit tiež môže zastihnúť. Štúdie ale dokázali, že po detoxe od marihuany sa pamäť vráti do normálu. Zhoršená môže byť slovná zásoba u pravidelných užívateľov, ktorí s ňou začali v čase vývinu, teda v tínedžerskom veku.

Drogami riskujete vznik mentálnych ochorení

Unsplash

Toto nie je žiadnym tajomstvom ani prekvapením u alkoholu a marihuany. Pravidelní užívatelia marihuany, ktorí si ju doprajú v hojnom množstve, riskujú vznik psychózy a schizofrénie. Táto pravdepodobnosť však vzniká najmä u ľudí, ktorí majú k takémuto ochoreniu predpoklady aj bez drog. Alkohol naopak spôsobuje úzkosti a depresie, ktoré tiež môžu viesť k rôznym sociálnym poruchám. Alkohol sa tiež spája so zvýšeným rizikom sebapoškodzovania a samovraždy.

Alkohol spôsobuje nadváhu, marihuana nie

Unsplash

Napriek tomu, že pri užívaní marihuany sa zvyšuje chuť na jedlo aj samotný apetít, vyššie riziko vzniku obezity je pri alkohole. Vďaka marihuane nemusíte pri jedení pocítiť, že ste plní a jedlo vám tiež môže dočasne chutiť lepšie. Tieto sprievodné znaky sa však dajú ľahko potlačiť a častí fajčiari majú paradoxne príkladné BMI. Okrem toho, že alkoholici majú v intenzívnych fázach svojej závislosti sklony k obezite, alkohol sám o sebe je tiež vysoko kalorický.

Alkohol je horší ako marihuana

Unsplash

Možno je to odvážne tvrdenie, no z dostupných informácii plynie, že alkohol spôsobuje obezitu, depresie, zhoršuje pamäť, vedie k násiliu a autonehodám a taktiež spôsobuje smrteľné ochorenia. Pri fajčení marihuany sa tak užívateľ vystavuje omnoho nižšiemu riziku vo všetkých ohľadoch. Samozrejme účely tohto článku sú čisto edukačné a na užívanie žiadnej z týchto drog vás nechceme navádzať. Napriek tomu, že z prieskumov vychádza marihuana omnoho lepšie, skúma sa len veľmi krátko a preto bude potrebné načerpať ešte omnoho viac informácii.

Pozri aj: U nás niečo nepredstaviteľné. Senegalskí a japonskí futbaloví fanúšikovia oslávili výhru svojich tímov uprataním štadióna

sciencealert.com
0
Uložiť článok
Komentovať