Foto: Koláž (ArchInfo.sk, @BrutusAnticena)

Už čoskoro sa na Slovensku budú odovzdávať ceny za najlepšiu architektúru v súťaži Cena CE∙ZA∙AR.

Porota nominovala 16 diel v 6 kategóriách a jej víťazi budú vyhlásení na slávnostnom galavečeri 4. októbra 2018.

Na Slovensku máme však aj anticenu za architektúru Brutus, ktorej cieľom je ukázať architektúru a jej autorov a spolutvorcov, ktorých výsledná práca demoštruje kombináciu antitalentu a absencie vízie. Brutus aj tento rok vybral víťazov, prostredníctvom ktorých chce poukázať na odvrátenú stranu kvality, na jej protipól a iróniou ho kultivovať. Založila ju skupina teoretikov a architektov a toto je jej nultý ročník. Tak sa posaď a pozri sa na to najhoršie, čo na Slovensku tento rok vzniklo.

Jednoznačným víťazom a teda prvým Brutusom v histórii tejto súťaže sa stala čierna stavba pod mostom SNP v Bratislave s pracovným názvom Neidentifikovateľný drevený objekt. Tento počin porotu ohúril ambicióznym a exponovaným umiestnením stavby, hrubou ignoráciou estetického i právneho rámca.

Neidentifikovateľný drevený objekt pod mostom SNP

Brutus je, keď si mesto nevie ustrážiť majetok a keď stavebný úrad formálne nepripúšťa existenciu problému. Brutus je, keď očividne nevhodný zásah ostáva po pol roku na stále na svojom mieste. Brutus je keď sa z nevhodného stáva zvyk, zvyklosť, norma. Víťazom anticeny je čierna stavba, ktorá vznikla pod mostom SNP. Viac čítaj TU!

Foto: Koláž (@brutusanticena)

Pozri si aj nominácie, ktoré v nultom ročníku zostavila odborná porota:

Levice, kultúrny dom

Brutus je, keď príležitosť obnoviť roky chátrajúci kultúrny stánok zmarí mestské zastupiteľstvo. Škoda práce architektov a mestského úradu na architektonickej súťaži. Presadzuje sa radšej predaj chátrajúceho kultúrneho stánku.

Foto: Archinfo.sk

Nitrianske Pravno, kultúrny dom

Brutus je, keď sa kultúra vníma ako pivo po nedeľnom futbale. BRUTUS je, keď nový kultúrny dom na námestí narazí na odpor niektorých obyvateľov, podľa ktorých kultúra patrí inam ako do centra obce. Šanca na prerod Nitrianskeho Pravna na mesto ostala nevyužitá. Škoda snahy, práce a dobrého výsledku architektonickej súťaže návrhov.

Foto: ArchInfo.sk

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach

Brutus je problematické verejné obstarávanie. Brutus je nekvalitný prezentovaný projekt pamiatkovej obnovy nezodpovedajúci významu pamiatky, kontextu našej doby a výške plánovanej investície.

Rekonštrukcia Trnavské Mýto

Brutus za ignoráciu povinných adaptačných opatrení na klimatickú zmenu, férového prístupu užívateľov k priestranstvu, užívateľskej prívetivosti. Predstavuje premrhanie financií vo výške viac ako 4 milióny eur. Priestor je venovaný komerčným subjektom a nemyslí na diverzitu služieb aj pre iných ako ekonomicky aktívnych členov spoločnosti. Viac čítaj TU!

Foto: TASR/Dano Veselský

Hlavná stanica

Brutus je nekonečné a nekoncepčné polo-rekonštruovanie, neuveriteľne vleklé procesy okolo čohokoľvek súvisiaceho s týmto stavebným komplexom. Viac čítaj TU!

Foto: Facebok.com (@zelezniceslovenskejrepubliky)

Mesto Bratislava

Brutus je keď mesto v roku 2018 nevie ako majú vyzerať jeho ulice, pre koho majú byť určené a ako chceme aby vyzerali po adaptácii opatrení proti klimatickej zmene. Brutus je keď sa pláta lacno a rýchlo bez snahy pretvárať mesto na lepšie miesto pre život. Brutus je falošné zdanie, že parkovanie na chodníku je ľudské právo obyvateľov mesta.

Mesto Košice

Brutus je zrekonštruovať úsek na konci Hlavnej ulice, a nahradiť dlažbu medzi koľajnicami a cyklochodník lánmi asfaltu. Dlažba doteraz slúžila ako prirodzený spomaľovací prvok motorovej dopravy. Odteraz je cesta voľná na kontinuálne zrýchľovanie, autá vpred chodci vzad.

Nákupné centrum Point v Banskej Bystrici

Brutus je, že sa podarilo zastavať nákupnými centrami každý voľný meter, hneď v susedstve nemenej ambiciózneho nákupného centra Európa. Inkluzívna a živá pešia zóna s kvalitným verejným priestorom je menej než panoptikum konzumu. Horšie na tom je to, že aj keď v návrhu bola navrhnutá pešia zóna, dnes sa na jej mieste bude o pár dní otvárať jednosmerná cesta pre motorové vozidlá. Nové bystrické názvoslovie už tradične kašle na historické stredoslovenské korene (viď Vlak Bus Shopping). Sľuby sa sľubujú a… no veď viete.

Vizualizácia: OP Centrum

Absencia kritického objemu nových kvalitných verejných budov

Brutus je to čo je, Brutus je aj to, čo nie je. Brutus je, ako sa nestavia v oblasti verejných investícií. Slovo roka 2018 je investičný deficit, ktorý (ne)vidíme v oblasti výstavby nemocníc, zdravotných stredísk, škôl, škôlok, knižníc, univerzít a úradov.

StartItUp.sk
Uložiť článok

Najnovšie články