Ilustračná foto: Unsplash/Picryl

Newtonov zákon zotrvačnosti by sa mal trochu upraviť, tvrdí profesor filozofie.

Isaac Newton patrí dodnes medzi najvýznamnejších učencov a tvorcov fyziky. Jeho zistenia o vede položili základy prírodných vied a jeho zákony, ktoré definoval, budú platiť naveky. Avšak tieto zákony majú byť aj správne interpretované, ibaže sa ukazuje, že v prípade jedného to tak úplne nie je. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Chyba v preklade

Newton, tak ako sa na učenca svojej doby patrí, písal v latinčine napriek tomu, že bol Angličan. Ako uvádza portál Science Alert, Newton v roku 1687 napísal svoje tri pohybové zákony pojednávajúce o tom, ako sa riadi pohyb objektov v priestore.

Tieto zákony, konkrétne známe ako zákon zotrvačnosti, zákon sily a zákon akcie a reakcie boli z latinčiny prekladané do iných jazykov, široko sa o nich diskutovalo a uvažovalo.

Godfrey Kneller [Public domain]

Newton uvažoval inak

Teraz však prichádza profesor filozofie Daniel Hoek s tým, že pôvodný anglický prepis Newtonovej knihy Principia z roku 1729 nie je dôsledný, ako uvádza vo svojom článku. Dokonca ho označuje za „nemotorný a chybný preklad„.

Podľa Hoeka na základe toho sa interpretuje prvý pohybový zákon — zákon zotrvačnosti tak, že objekt sa bude pohybovať v priamom smere alebo zostane v pokoji, pokiaľ nezasiahne vonkajšia sila. A síce tento popis funguje, no pravdou je, že vonkajšie sily neustále pôsobia, čo si určite uvedomoval aj Newton.

Ilutračná foto: Unsplash

Hoek si všimol, že pri preklade bolo opomenuté slovo quatenus, čo v slovenčine znamená „natoľko“ či „do takej miery“. Podľa Hoeka tým Newton tvrdil, že každá zmena hybnosti telesa, čiže každý náraz, posunutie či vychýlenie je spôsobené vonkajšími silami.

Z praktického hľadiska sa, samozrejme, nič zásadné nedeje, no má veľký význam v tom, ako slávny učenec uvažoval.

Najnovšie články