Zamestnanci rôznych firiem sa často zúčastňujú školení, ktoré im vyberie ich priamy nadriadený. Ak to považuje za vhodné a potrebné, tak im vyberie aj...

Zamestnanci rôznych firiem sa často zúčastňujú školení, ktoré im vyberie ich priamy nadriadený. Ak to považuje za vhodné a potrebné, tak im vyberie aj školenia, ktoré priamo nesúvisia s ich prácou, ale môžu mať vplyv na výkon, či osobnostný rast pracovníka.

englishFirmy často organizujú nielen individuálne, ale aj hromadné školenia. Medzi také určite patrí jazykové vzdelávanie zamestnancov. V niektorých medzinárodných spoločnostiach máte jazykové kurzy doslova povinné. Ešte pred začatím s jazykovou prípravou Vás lektori rozdelia do rôznych jazykových úrovní na základe výsledkov testov, ktoré ste povinní absolvovať. Niekto vyniká skôr v písomnom prejave, iný v ústnom. Preto, ak je zaraďovanie do jednotlivých úrovní založené len na základe písomných testov, nemusí mať práve najlepšiu vypovedaciu hodnotu. Často sa stáva, že pracovník uspeje na písomnej časti, ale po prvej lekcii v skupinke zistí, že vôbec nerozumie, o čom sa jeho kolegovia v skupinke v cudzom jazyku rozprávajú. Preto je vhodné, aby bol preradený do nižšej skupinky, kde bude mať väčšiu šancu zachytiť význam slov v cudzom jazyku a šancu začať konverzovať. Konverzačné kurzy za výhodnú cenu ponúka aj prestížna jazyková škola v Košiciach, ktorej ponuku si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Aj keď vycestujete do zahraničia, tak sa bez znalosti cudzieho jazyka nepohnete. Darmo budete v Anglicku predavačovi miestneho zlatníctva v slovenskom jazyku vykladať, že chcete u neho kúpiť výnimočný šperk pre svoju manželku. On Vám rozumieť nebude.

V živote majú určite značnú výhodu ľudia, ktorí cudzí jazyk ovládajú a v rámci jazykových kurzov absolvujú iba hodiny konverzácie. Ak chcete, aby Vaše deti nemali v budúcnosti problém sa uplatniť aj v medzinárodných spoločnostiach je dobré, aby už od malička navštevovali detské kurzy angličtiny. Neskôr im môžete pridať aj nemčinu, ruštinu alebo francúzštinu. Ako sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom.

0
Uložiť článok
Komentovať