foto: Language Siesta, autor

Spoznajte nových ľudí a pri vašom obľúbenom nápoji sa zdokonaľujte v cudzích jazykoch.

„Najviac nás navštevujú Francúzi a ľudia z Európskej únie. Mali sme však aj návštevníka z New Yorku, Mexika i z Austrálie,“ uvádza spoluzakladateľka jazykovej kaviarne v Trnave, ktorá funguje už štvrtý rok.

Jazyková kaviareň je koncept, ktorý je celosvetovo známy. Hlavnou ideou je precvičovať jazykové schopnosti, zvýšiť povedomie o jednotlivých kultúrach a spontánne konverzovať v cudzom jazyku. Princípy sú všade na svete rovnaké: zdokonaliť sa v komunikácii, spoznať nových ľudí a začleniť sa do spoločnosti.

Zameraná je najmä na študentov, ktorí si vďaka nej môžu precvičovať schopnosti komunikácie v cudzom jazyku a založená je na báze dobrovoľnosti. Na Slovensku však nie je veľmi rozšírená, aj keď za posledné roky sa dostáva do popredia a povedomia ľudí.

Od roku 2016 organizuje jazyková škola Language Siesta jazykové kaviarne na území Trnavy. Opýtali sme sa hlavných zakladateľov Lukáša Krajčoviča a Martiny Pavlíkovej, ako vznikol ich prvotný nápad, odkiaľ čerpali inšpiráciu, ale aj to, ako prebieha podujatie a koľko ľudí sa ho priemerne zúčastní.

Nápad pochádza zo zahraničia, kde sú akcie takéhoto typu populárne

Jazyková kaviareň je známy koncept po celom svete. Zúčastniť sa takéhoto podujatia môžete v každej krajine Európy či v Amerike. Martina sa podľa jej slov sama zúčastnila jazykovej kaviarne v Španielsku počas toho, ako vycestovala cez študentský program Erasmus. „Pred tým, ako sme sa rozhodli pustiť do tohto projektu, vedeli sme, že takéto podujatia sa konajú už aj v niektorých mestách na Slovensku, avšak v menších prevedeniach,“ hovorí o začiatkoch spoluorganizátorka.

Foto: autor

Po otvorení súkromnej jazykovej školy sa podľa jej slov rozhodli obratom zrealizovať aj jazykovú kaviareň. „Je to skvelá idea pre študentov, ktorí sa učia cudzie jazyky, ale zároveň potrebujú aj priestor na to, aby si ich mohli precvičiť i v praxi,“ uvádza.

Lukáš dodáva, že podľa jeho informácií neboli prví, ktorí sa pokúšali zrealizovať jazykovú kaviareň v Trnave. „Vieme o tom, že boli pokusy zorganizovať takéto podujatie. Konalo sa to však, myslím, že len raz za rok a my sme mali v pláne priniesť študentom túto možnosť čo najčastejšie, preto sme sa rozhodli, že sa akcia bude konať každý mesiac,“ prezradil.

Spočiatku sa jazyková kaviareň pod záštitou Language Siesta konala v rôznych kaviarňach. Od roku 2018 sa účastníci stretávajú na pravidelnom mieste. „Pred dvomi rokmi vzniklo v Trnave kultúrne centrum Malý Berlín. Toto stredisko začalo masívne organizovať všetky kultúrne podujatia v našom meste a na základe ich popularity sme ich oslovili s našou myšlienkou jazykovej kaviarne,“ prezrádza Lukáš.

Samostatné podujatie sa nesie v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. V kaviarni si môžete vybrať hneď z niekoľkých jazykov, v ktorých by ste chceli komunikovať, a to z angličtiny, nemčiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny, ale i zo slovenčiny, ktorá slúži pre cudzincov. Záujem je však aj o exotické jazyky, s ktorými organizátori nevedia vždy vyhovieť. „Na konverzáciu potrebujete minimálne dvoch ľudí. Ak nepoznáme nikoho, kto by vedel požadovaným jazykom hovoriť, bohužiaľ, nevieme vyhovieť,“ prezrádza spoluzakladateľka.

Foto: autor

Návštevníci, ktorí sa rozhodnú komunikovať v určitom jazyku, sedia za jedným stolom a voľne diskutujú. Tí, ktorí sa ostýchajú, môžu začať komunikáciu na základe jednoduchých otázok, ktoré majú organizátori pripravené, ak by bolo potrebné „prelomiť ľady.“ V prípade, že by ste si chceli počas večera precvičiť viacero jazykov, môžete. Pohybovanie po kaviarni a diskutovanie v rôznych partiách je vítané.

Jazykovú kaviareň nenavštevujú len mladí

Martina tvrdí, že najväčší dopyt je po anglickom jazyku. „Niekedy však máme i také mesiace, že príde veľa ľudí na španielčinu alebo na slovenčinu pre cudzincov,“ dodáva. Tej sa zúčastňujú najmä ľudia, ktorí nie sú Slováci, ale žijú priamo v Trnave alebo v okolí. Na jednej jazykovej kaviarni môžete stretnúť okolo 20 až 25 ľudí, organizátori však tvrdia, že občas sa stretnutia zúčastní aj 40 záujemcov.

Najčastejšie navštevujú podujatie študenti, ktorí pochádzajú napríklad z Ruska či Ukrajiny. „Navštevujú nás aj Francúzi alebo ľudia z Európskej únie. Raz sme však mali návštevníka aj z New Yorku, Mexika i z Austrálie,“ upresňuje Martina pôvody účastníkov jednotlivých jazykových kaviarní. Na otázku, ako sa zahraniční ľudia dozvedia o takomto podujatí, odpovedal Lukáš, že zväčša ide o ľudí, ktorí bývajú v blízkosti Trnavy a dozvedeli sa o akcii cez rodinných príslušníkov či známych.

Foto: autor

„Keď nás navštevujú cudzinci, veľakrát sa stane, že počas jedného večera vystriedajú niekoľko stolov. Najprv začnú so svojím rodným jazykom a keď sa trochu „oťukajú“, idú si vyskúšať aj slovenčinu,“ hovoria o priebehu akcie.

Jazykovú kaviareň nenavštevujú len študenti, ale i staršia generácia. Podľa zakladateľov je akcia určená pre všetky vekové kategórie a čím viac rôznorodejších ľudí sa stretne, tým lepšie. „Najviac nás navštevujú vysokoškoláci, ale chodievajú ku nám napríklad aj maturanti. Z cudzincov chodieva na stretnutia veľa starších ľudí, ktorí sa sem presťahovali a potrebujú sa zdokonaliť v reči,“ prezrádza Martina.

V súčasnosti sa jazyková kaviareň koná raz mesačne, a to zväčša poslednú stredu v mesiaci. Vstup je voľný a návštevníci majú k dispozícii i malé občerstvenie, ktoré je rovnako zdarma. Udalosť začína vždy o 19:00 hod. a trvá zväčša do 21:00 hod., avšak ak sa chcú ľudia zdržať a pokračovať v komunikácii, môžu. Najbližšie stretnutie jazykovej kaviarne sa uskutoční 30. septembra 2020 v Trnave v Malom Berlíne.

Foto: autor

V prípade, že by ste mali chuť navštíviť jazykovú kaviareň, informácie o konaní môžete nájsť na facebookovej stránke jazykovej školy Language Siesta, poprípade na informačných tabuliach Malého Berlína, ktoré sa nachádzajú po celom meste. „Spolupráca s kultúrnym centrom nám uľahčuje oslovenie potenciálnych návštevníkov. Malý Berlín je veľmi moderný a medzi ľuďmi populárny, takže zaujať nových ľudí je naozaj jednoduché,“ uzatvára Lukáš.

Najnovšie články