Foto: Unsplash

Marihuana podľa novej štúdie poskytuje viaceré pozitívne efekty na ľudské správanie.

Či už požívanie marihuany odsudzujete, alebo nie, nový výskum prekvapivo naznačil, že kanabis má na správanie ľudí nečakane pozitívny vplyv. Vraj nás robí menej chamtivými a viac empatickejšími.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa štúdie publikovanej v Scientific Reports tím výskumníkov z University of New Mexico pozoroval 146 zdravých univerzitných študentov vo veku od 18 do 25 rokov. Každý človek zo skupiny podstúpil sériu psychologických hodnotení a dotazníkov, kde vedci analyzovali ich morálne základy a pohľad na ľudské hodnoty.

Foto: Unsplash

Zistilo sa, že tí, ktorí konzumujú kanabis, vykazovali lepšie skóre v prosociálnom správaní, vrátane empatie a morálneho rozhodovania týkajúceho sa spravodlivosti a neškodnosti, v porovnaní s neužívateľmi.

Vďaka štúdii by mohlo dôjsť k väčšej liečbe kanabisom

Vedúci autor vedeckého článku, Jacob Virgil, hovoril o zisteniach, pričom povedal: „Zdalo sa, že kanabis má tendenciu viesť k psychologickému posunu od cieľov pod tlakom zvonku. Podľa mňa má kanabis tendenciu vyplývať z tohto druhu egocentrickej alebo možno externe pod nátlakovej trajektórie smerom k trajektórii, ktorá je prvotnejšia, a ktorá sa viac zaoberá ľudstvom v širšom kolektívnom kontexte,“ cituje jeho vyjadrnie LAD Bible.

Virgil dúfa, že štúdia podporí výraznejšie užívanie kanabisu na liečbu zdravotných problémov namiesto opioidov, o ktorých je známe, že spôsobujú negatívne zmeny v emóciách a zároveň umožňujú antisociálne správanie.

Foto: Unsplash

„Je zrejmé, že väčšina ľudí, ktorí užívajú kanabis, má tendenciu robiť to znova, pretože by chceli znova pocítiť rovnaké účinky. Má však tiež tendenciu podporovať socialitu,“ zmiernil vyjadrenia o pozitívnom vplyve marihuany Virgil.

Profesorka ekonómie UNM a výskumníčka štúdie, Sarah Stitch, tiež dúfa, že štúdia bude slúžiť ako vstupná brána pre ďalší výskum lieku a jeho účinkov. „Myslím si, že najväčší vplyv, ktorý dúfam uvidím, je, že ostatní výskumníci a tiež my budeme pokračovať vo výskume tejto oblasti a skúmať ju s väčšou hĺbkou a väčšími súbormi údajov,“ uviedla vedkyňa.

Môže kanabis zlepšiť celú spoločnosť?

Zistenia podporujú aj ďalšiu štúdiu, ktorá odhalila, ako môže kanabis pomôcť zlepšiť spoločenskosť. V práci publikovanej v Neuropsychopharmacology sa zistilo, že ľudia pod vplyvom CBD (chemikália v kanabise, z ktorej nenadobudnete rovnaké účinky ako z marihuany) hlásili nižšie úrovne úzkosti, nepohodlia a kognitívnych porúch pri plnení úlohy verejného prejavu.

Foto: Unsplash

Účinky a užívanie vyššie uvedeného CBD sú však stále predmetom skúmania a štúdií, keďže táto látka spôsobila vo svete najmä obrovský marketingový a mediálny ošiaľ.

Najnovšie články