Ilustračná foto: TASR, Pexels

Bydlisko v zahraničí nie je dôvod odmietnuť vydať občiansky preukaz.

Členské štáty Európskej únie nesmú odmietnuť vydať občianske preukazy svojim občanom s bydliskom v inom členskom štáte. Rozhodol o tom vo štvrtok Súdny dvor EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a tlačovej správy zverejnenej na webovej stránke súdu.

Prípad sa týka Rumuna žijúceho vo Francúzsku. V roku 2017 požiadal rumunské orgány, aby mu vydali občiansky preukaz ako cestovný doklad, ktorý mu umožní cestovať do Francúzska. Žiadosť bola zamietnutá, pretože má bydlisko v zahraničí. Rumunský najvyšší súd, ktorému bola táto vec predložená, položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu (predbežnú) otázku.

Malo ísť o obmedzenie práva

Súdna inštancia v Luxemburgu vo svojom rozsudku uviedla, že „odmietnutie vydať občiansky preukaz len z dôvodu, že osoba nemá bydlisko v Rumunsku, predstavuje obmedzenie práva na voľný pohyb a pobyt v rámci Únie“. Rumunská právna úprava totiž stanovuje rozdielne zaobchádzanie voči rumunským občanom s bydliskom v zahraničí a voči tým, ktorí majú bydlisko v Rumunsku. Prvá skupina má na cestovanie len cestovný pas, zatiaľ čo druhá cestovný pas aj občiansky preukaz.

Štvrtkové rozhodnutie Súdneho dvora znamená, že členské krajiny EÚ, ktoré vydávajú okrem cestovných pasov aj občianske preukazy ako cestovné doklady, musia ich poskytovať aj svojim občanom, ktorí sa presťahujú do inej krajiny v rámci EÚ.

„Právo EÚ neukladá členským štátom povinnosť vydávať svojim štátnym príslušníkom obidva dokumenty s hodnotou cestovných dokladov. Neumožňuje im však, aby zaobchádzali menej priaznivo s osobami, ktoré využili svoje právo na voľný pohyb a pobyt v rámci Únie,“ uvádza sa v tlačovej správe súdu.

Uložiť článok

Najnovšie články