Foto: Pixabay

Marihuana nie je taká neškodná ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Marihuana je celosvetovo najrozšírenejšou nelegálnou drogou. Mnohé štáty k nej pristupujú miernejšie ako k iným nelegálnym látkam, v niektorých je dekriminalizovná či dokonca legalizovaná. To ale ešte neznamená, že je aj neškodná. Rovnako ako tabak, aj marihuana na ľudské telo vplýva z viacerých hľadísk. Vedci sa najnovšie pozreli na to, ako táto droga ovplyvňuje genetickú výbavu človeka. 

A skutočne ju ovplyvňuje, uvádza portál IFL Science. Vedci skúmali ako užívateľov tabaku, tak aj samotných užívateľov marihuany. U obidvoch skupín zistili genetické zmeny, pričom u užívateľov, ktorí kombinovali marihuanu a tabak ich bolo viac. Svoje zistenia uverejnili v časopise Nature.

Marihuana aj tabak

Táto štúdia ukazuje, že užívanie kanabisu súvisí so zmenami v génovej dráhe. To môže vysvetľovať nepriaznivé dôsledky intenzívneho užívania marihuany na zdravie,” uviedla hlavná autorka štúdie Dr. Amy Osborne z UC College of Science na Novom Zélande. “Pokiaľ ide o vplyv na metyláciu genónu a DNA, zdá sa, že kanabis má zreteľný a o niečo jemnejší účinok ako tabak. Nijako nemení génové dráhy, ale veľmi špecificky ich ovplyvňuje,” vysvetlila.

pixabay.com

500 zmien v DNA

Vedci odobrali vzorky krvi od 48 dlhodobých užívateľov marihuany vo veku okolo 28 rokov. Niektorí účastníci boli iba užívatelia marihuany, iní ju kombinovali aj s tabakom.

Ukázalo sa, že ľudia, ktorí fajčia marihuanu majú zreteľné zmeny v DNA na viac ako 500 genetických lokalitách, avšak tí, ktorí fajčili aj tabak ich mali viac. Vyzerá to tak, že tabak má ešte silnejší účinok na DNA ako marihuana, aj keď sa javí, že marihuana priamo ovplyvňuje gény zapojené do funkcie mozgu a srdca. Vedci dodávajú, že pri skúmaní účinkov marihuany by sa mal skúmať súčasne aj vplyv tabaku, aby výsledky potom neboli skreslené.

Autori štúdie ale poznamenávajú, že ich zistenia sú založené na malej vzorke a pre pochopenie úplného vplyvu marihuany na DNA je potrebný ďalší a omnoho rozsiahlejší výskum.

0
Uložiť článok
Komentovať