Foto: pexels

Čajky dokážu dovolenkárom poriadne znepríjemniť život.

Každý, kto žije niekde na pobreží, vie, že čajky dokážu byť poriadne otravné. Podľa odborníkov to ale vôbec nie sú hlúpe operence, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Ak sa najbližšie vyberiete na dovolenku k moru, všimnite si túto vec.

Darí sa im v mestských oblastiach

Ako píše web Science Alert, podľa mnohých ľudí sú čajky prirodzene agresívne. V skutočnosti sú však inteligentnejšie, než si myslíme, najmä pokiaľ ide o ich sociálne schopnosti. Tieto vtáky sú schopné pozorovať správanie iných a získané informácie využívať pri následnom výbere potravy.

Niektorým druhom čajok sa skvele darí v moderných mestských oblastiach. Od polovice 20. storočia, keď sa európske mestá stali ich domovom, sa mestské kolónie čajok rozmohli, a to aj napriek všeobecnému poklesu celkovej populácie. Ako druh sa vyznačujú veľkou flexibilitou v stravovaní, hniezdení a reprodukčnom správaní.

Foto: pexels

Vedcov podľa webu The Conversation fascinuje inteligentné správanie, ktoré čajkám umožňuje úspešne získavať potravu v zaľudnených oblastiach. Výskum už ukázal, že mestské čajky prispôsobujú svoje správanie pri hľadaní potravy vzorcom ľudskej aktivity. Vyššiu pozornosť venujú človeku, ktorý má v rukách potravu a uprednostňujú potravu, ktorej sa človek dotkol, pred tou, ktorej sa nedotkol.

Odborníci sa preto rozhodli, že zistia, kam až siahajú schopnosti čajok. Zaujímalo ich, či dokážu nielen rozoznať, či sa človek jedla dotýkal, ale aj to, či dokážu predmety navzájom porovnávať. Schopnosť porovnávať objekty a určiť, či sú identické, totiž znamená vyššiu kognitívnu schopnosť ako samotné sledovanie objektov.

Dokážu identifikovať objekty

Aby svoje hypotézy otestovali, umiestnili vedci pred skupinu čajok obaly od čipsov, ktoré boli rovnakej značky, no mali odlišnú farbu. Následne sa posadili do blízkosti položených obalov a v ruke držali ďalší obal, ktorý mal rovnakú farbu ako jeden z tých položených na zemi. Vedci takýmto spôsobom testovali, či si čajky vyberú obal, ktorý má rovnakú farbu ako ten, čo držia v ruke, alebo to nebudú schopné rozoznať.

Foto: pexels

Výsledky boli vskutku fascinujúce, až v 95 % prípadov sa totiž čajky pustili do čipsov v obale s rovnakou farbou. To naznačuje, že čajky majú schopnosť identifikovať a porovnávať objekty vo svojom okolí. Okrem toho sa zdá, že čajky pozorovali výber potravy iných (v tomto prípade konkrétne ľudí) a získané informácie využívali pri rozhodovaní o tom, čo budú jesť. Platilo to u dospelých, ale aj mladých jedincov.

Nie je to vrodená schopnosť

Tieto zistenia sú o to zaujímavejšie, že čajky sa evolučne nevyvíjali v prítomnosti ľudí. Mestské oblasti začali osídľovať len pred približne 80 rokmi. To znamená, že toto správanie nemôže pochádzať z vrodenej schopnosti, ktorá je výsledkom koevolúcie alebo dlhšieho obdobia života po boku ľudí.

Foto: pexels

Zdá sa, že čajky sú inteligentné a všestranné dravce, ktoré sa vďaka svojim pozorovacím schopnostiam a flexibilite úspešne prispôsobili mestskému prostrediu. Pre mnohých ľudí to však môže mať skôr negatívne dôsledky.

Obyvatelia a návštevníci pobrežia sa často stretávajú s pôsobivou, ale nepríjemnou schopnosťou týchto vtákov pozorovať, zameriavať sa a kradnúť jedlo z piknikov, košov a priamo ľuďom z rúk. Je teda jasné, že nebude stačiť umiestniť na pláže upozornenia, aby ľudia čajky zámerne nekŕmili.

Najnovšie články