Branislav Blaško / /
Nejde vám matematika? Nevadí, pravdepodobne disponujete iným typom inteligencie.

Teóriu mnohonásobnej inteligencie vyvinul americký psychológ Howard Gardner pôsobiaci na Harvardskej univerzite. Jeho kniha s názvom Frames of Mind (1983) rozdelila ľudskú inteligenciu do deviatich základných kategórií. Každý človek na tejto planéte disponuje všetkými druhmi inteligencie, no v rôznom pomere. 

frames-of-mind
lifehack.org

Vizuálne-priestorová inteligencia

pixabay.com
pixabay.com

Ak nemáš problém s rozlišovaním farieb, tvarov, veľkostí alebo vzdialenosťami medzi predmetmi, pravdepodobne máš dobrú vizuálne-priestorovú inteligenciu. Ľudia s touto inteligenciou sa výborne orientujú v priestore a majú lepšiu 3D-predstavivosť.

Vhodné povolanie: vodiči, námorníci, piloti, sochári, archtekti či dizajnéri

Tento druh inteligencie prevláda hlavne u mužov a je to spôsobené aj tým, že v minulosti boli lovcami a museli sa vedieť prirodzene orientovať v okolí, zatiaľ čo ženy sa starali o deti a spracovanie jedla, ktoré muži ulovili.

Pohybová inteligencia

pexels
pexels

Ak s ľahkosťou zvládaš náročné telesné aktivity, pohybová inteligencia sa týka práve teba. Inteligencia tohto typu predurčuje človeka nielen k športom, tancom ale aj k herectvu či pantomíme. Taktiež je dôležitá pre chirurgov, ktorí musia mať pri svojej práci dokonalú koordináciu pohybov.

Zvukovo-hudobná inteligencia

pixabay
pixabay

Ak máš v krvi rytmus, počuješ či niekto spieva alebo hrá falošne, miluješ hudbu, hráš na hudobný nástroj alebo rád komponuješ hudbu, pravdepodobne disponuješ zvukovo-hudobnou inteligenciou. Táto inteligencia vychádza z viacerých mozgových centier, jedno z centier reguluje hudobnú tvorbu, druhé interpretáciu, tretie zas rozlišuje melódie a tóny a štvrté zas rytmus.

Jazykovo-verbálna inteligencia

pixabay
pixabay

Schopnosť písania a používania slov. Ľudia s týmto druhom inteligencie majú zvýšenú citlivosť na vnímanie slov medzi stovkami iných zvukov a melódií. Ak teda máte radi cudzie jazyky, pár ich ovládate alebo nemáte problém niečo napísať, určite máte dobre vyvinutú jazykovo verbálnu inteligenciu. Typickým symptómom a ukazovateľom je schopnosť výberu správnych slov pri formulácií viet.

Vhodné povolanie: spisovatelia, novinári, právnici, politici či prekladatelia.

Logicko-matematická inteligencia

pexels
pexels

Typ inteligencie, ktorý nemusíme veľmi predstavovať. Ľudia s touto inteligenciou milujú matematiku, výpočty, dokážu rýchlo vyhodnocovať rôzne situácie a spozorovať rôzne súvislosti. Tento typ inteligencie majú pod kontrolou dve mozgové centrá. Prvé riadi zmysel pre množstvo a pomáha pri matematických operáciách, ako je sčítavanie a odčitovanie. Druhé centrum slúži k rozlišovaniu čísel a iných matematickým symbolov.

Vhodné povolanie: matematici, fyzici či chemici.

Vnútorná (intrapersonálna) inteligencia

pixabay
pixabay

Ľudia obdarení touto inteligenciou vždy nájdu vnútorné porozumenie. Ľahko zvládajú bolestivé emócie a vedia sa rýchlo vysporiadať so stresom. Taktiež dokážu detekovať, aké činnosti alebo situácie u nás vyvolávajú isté emócie.

Spoločenská (interpersonálna) inteligencia

pixabay
pixabay

Ak nemáte problém komunikovať s ľuďmi, radi sa s nimi stretávate a spoznávate ich, pravdepodobne ste obdarení spoločenskou inteligenciou. Viete sa vcítiť a odhaliť emócie a nálady iných ľudí a vždy viete, ako na ne reagovať. Rýchlo zapadnete do kolektívu, no častokrát svoj dar využívate a manipuľujete ľuďmi.

Vhodné povolanie: právnici, učitelia, psychológovia či politici.

Prírodná inteligencia

pixabay.com
pixabay.com

Biológovia, zoológovia, botanici, ekológovia či obyčajní milovníci prírody, rastlín a živočíchov. Aj také sú črty ľudí obdarenými prírodnou inteligenciou. Ak vám teda nie je ľahostajná naša planéta, separujete odpad, milujete zvieratká či ste napríklad vegánmi, pravdepodobne ste obdarení prírodnou inteligenciu. Prírodná inteligencia je pre našu Zem veľmi dôležitá a preto dúfame, že ľudí s s týmto darom bude čoraz viac a viac.

Duchovná inteligencia

pixabay
pixabay

Ľudia s duchovnou inteligenciou majú dar chápať život ako taký. Často premýšľajú o svojej existencií a pojem duchovno im nie je vôbec neznámy.

Našli ste sa?

Psych.sk
Všetko začína v tvojej hlave
0
Komentovať (0)