Foto: Pixabay

Nemčina je v našom regióne veľmi dôležitým jazykom.

Mnohí z nás sa na základnej, strednej či vysokej škole učili cudzím jazykom. Pri angličtine sme sa učili tiež nemecký jazyk. Ten je síce na v školách v menšine, no má veľký význam. Nemecko či Rakúsko sú pre Slovensko veľmi zaujímavými pracovnými trhmi a aj ak tam nepracujete, je možné, že pri komunikácii s vaším obchodným partnerom tento jazyk bude veľmi žiaduci. Nemčine sa teda nedá uprieť jej veľký potenciál.

Ako dobre teda viete po nemecky? Otestujte sa.

Ako sa v nemčine povie fráza "Hovoríte po nemecky?"

Pixabay

Jedna z najčastejších nemeckých fráz je Sprechen Sie Deutsch?; teda Hovoríte po nemecky?

Čo vám oznamuje Nemec, ak povie: "Ich habe hier neun Jahre gearbeitet."

Unsplash

Keďže vo vete sa nachádza minulý čas, je správna odpoveď je, že tu pracoval deväť rokov.

Ako sa v Nemecku pozdravíte ľuďom vo večerných hodinách?

Unsplash

Guten Morgen je dobré ráno, Guten Tag je dobrý deň a tak je jasné, že Guten Abend bude dobrý večer.

Na otázku "Stört es dich, wenn ich rauche?" môžete odpovedať aj áno aj nie a nikto by sa nemal uraziť. Čo sa vás pýtajú?

Unsplash

V spoločnosti nefajčiarov by sa mal fajčiar opýtať, či im nebude vadiť, ak si zapáli. V nemčine to vyjadruje práve veta "Stört es dich, wenn ich rauche?"

Na čo sa vás pýta nemecky hovoriaci človek ak vám povie: "Wo ist ein Lebensmittelgeschäft?"

Pixabay

Lebensmittelgeschäft je pomerne krkolomné slovo pre toho, kto po nemecky nevie. Vyjadruje ale obyčajný obchod s potravinami.

Čo by ste sa opýtali, ak by ste od niekoho chceli vedieť, ako sa volá?

Unsplash

Ak vás zaujíma niekoho meno, použijete frázu: "Wie heiist du?"

Ak komunikujete s rodeným Nemcom a po nemecky neviete až tak dobre, možno by sa vám hodila fráza: "Bitte sprechen Sie langsamer." Čo znamená?

Unsplash

Nemci sú známi aj tým, že dokážu hovoriť skutočne rýchlo. Ak nemčinu nemáte dobre napočúvanú, ľahko sa v texte stratíte a oplatí sa poprosiť, aby váš partner k komunikácii hovoril pomalšie.

Keď by ste chceli aby vás Nemec nasledoval, čo by ste mu povedali?

Unsplash

Ak by ste stretli Nemca na Slovensku a chceli mu ukázať napríklad nejakú krásnu slovenskú pamiatku, povedali by ste mu: Folgen Sie mir, teda Poďte za mnou.

V spolupráci s Lidl

 

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )