Obraz Aténska škola od Raffaela

Ako ovládate základy filozofie?

Kým predmety ako slovenčina, matematika, biológia, chémia a podobne neminuli na základnej škole nikoho, s filozofiou je to iné. Ak sa preberala, tak skutočne iba okrajovo a viac sa jej venovalo na stredných školách a to tiež iba na niektorých. Základy filozofie by mal však poznať každý priemerne rozhľadený človek. Preto sme si pre vás dnes pripravili kvíz o filozofii, v ktorom na vás čaká 10 otázok a tri možnosti. Podarí sa vám ho spraviť na plný počet? 

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

Čím sa zaoberá ontológia?

Unsplash

Ontológia je filozofické učenie o bytí, filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá bytím alebo súcnom ako súcnom. Predmetom ontológie je bytie.

Ideu čoho považoval Platón za najvyššiu?

© Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

Za najvyššiu ideu Platón považuje ideu dobra, ktorú stotožňuje s ideou božstva.

Zakladateľom akej filozofie bol Tomáš Akvinský?

Carlo Crivelli, Public domain, via Wikimedia Commons

Tomizmus je oficiálna katolícka filozofia; filozofická škola, ktorej zakladateľom je Tomáš Akvinský; tomizmus však nemožno stotožňovať s učením Tomáša Akvinského, pretože tomistická filozofia sa rozvíjala a aplikovala v stále nových otázkach aj po Tomášovi.

V akom vzťahu boli medzi sebou Sokrates a Platón?

Raphael, Public domain, via Wikimedia Commons

Sokrates bol učiteľom Platóna a ten učiteľ Aristotela.

Čo je to atomizmus?

Pixabay

Atomizmus (zo starogr. ἄτομον atomon – „nedeliteľný“, „neviditeľný“) je filozofický smer, podľa ktorého všetko dianie pozostáva z hry atómov, z ich spájania a oddeľovania, usporiadavania, presunov, priťahovania a vzájomného odrážania. Atómy sú častice, z ktorých pozostáva každá látka, predmet či teleso.

Kto je autorom výroku „Viem, že nič neviem.“?

Unsplash

Sokratov výrok “Viem, že nič neviem” sa dá vysvetliť tak, že človek nikdy nie je taký múdry, aby sa nemohol dozvedieť niečo viac.

Ktorý filozof preslávil predstavu o nadčloveku?

Unsplash

Nadčlovek podľa Nietzscheho je súhrn všetkého, čo môže obsahovať a poskytovať život a vrchol životnej sily; vzor samovlády, disponujúci bezohľadne vykonávanou mocou, účinne potláčajúci všetko, čo človeka pozbavuje nadčlovečenstva. Nadčlovek je ideál silného, ktorý má všetko v sebe, vo vlastnom organizme, nepozná nijaké hranice a nepotrebuje nijaké iné ideály .

Ako sa volá učenie, založené na tom, že existuje iba moje vedomie a nič iné?

Unsplash

Solipsizmus je filozofické učenie, ktoré uznáva 'ja' a jeho zážitky za jedinú skutočnosť, všetko ostatné sú len 'predstavy' 'ja'. Solipsizmus je krajný filozofický subjektivizmus.

Ako sa nazýva filozofický názor, podľa ktorého nie je možné poznať podstatu vecí?

Unsplash

Agnosticizmus je filozofický názor, stanovisko, podľa ktorého nie je možné poznať podstatu vecí alebo sveta. Ide predovšetkým o metafyzické tvrdenia o živote alebo o existencii Boha, bohov či samotnej podstaty sveta. Poznanie sa obmedzuje iba na skúsenosť, na javy a podobne.

V akej forme realizoval Platón väčšinu svojich diel?

Unsplash

Platónovi sa tradične pripisovalo 42 dialógov a 13 listov a jedna učebnica. Súčasná vedecká obec však pochybuje o autentickosti minimálne niekoľkých.

1
Uložiť článok
Komentovať