Foto: pxhere.com

Dokážete priradiť k výrazom správny opak?

Už na základnej škole sme sa učili, že popri homonymách či synonymách existujú aj opozitá či antonymá, teda slová opačného významu. Učili sme sa to na príkladoch slov ako dobrý – zlý, pekný – škaredý a podobne. Samozrejme, v dnešnom kvíze vás nebudeme skúšať z takýchto jednoduchých slov. Základom bude treba poznať aj samotné slovo, na ktoré sa pýtame a následne k nemu priradiť jeho opak z troch ponúkaných možností. Veríme však, že ani dnešný kvíz vám problém robiť nebude. 

Ak vás kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v sekcii kvízov.

Čo je opakom hibernácie?

Pixabay

Opakom hibernácie, čiže zimného spánku, je estivácia, čiže letný spánok. Nastáva napríklad u slimákov počas horúcich letných dní.

Čo je opakom statiky?

Pexels

Ako opak statiky sa uvádza dynamika.

Čo je opakom egoizmu?

Pixabay

Egoizmus alebo sebectvo je cielené uplatňovanie osobných záujmov nezohľadňujúce alebo málo zohľadňujúce záujmy iných. Altruizmus je mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným ľuďom, v ochote obetovať pre ich dobro osobné záujmy. Ide o opak egoizmu.

Čo je opakom dedukcie?

Needpix

Dedukcia je usudzovanie, odvodzovanie zvláštneho, menej všeobecného zo všeobecného. Indukcia je druh usudzovania, v ktorom sa z viacerých jedinečných či čiastočných súdov odvodzujú všeobecné súdy, závery.

Čo je opakom konvexnosti?

Pixabay

Spojitá konkávna funkcia na intervale (a,b), je význačná tým, že jej graf leží pod každou jej zostrojenou dotyčnicou. Jednoduchou a názornou pomôckou môže byť predstava grafu konkávnej funkcie na (a,b) ako šálky, do ktorej nemožno naliať kávu, pretože sa vždy vyleje. Opačný prípad tvorí konvexná funkcia.

Čo je opakom "rubu"?

Foto: US Mint (coin), National Numismatic Collection (photograph by Jaclyn Nash)/Wikimedia (Public Domain)

Rub a líc sú dve strany plochých predmetov, pokiaľ sa od seba líšia. Líc je predná strana, rub je strana odvrátená.

Čo je opakom demokracie?

Eugène Delacroix (Public Domain)

Podľa Giovanni Sartoriho je autokracia opakom demokracie. Autokraciu možno definovať ťažko, aj napriek tomu je často chápaná ako mechanizmus moci založený na mocenskú dominanciu jedného človeka alebo výrazne vymedzenej skupiny osôb, v ktorých je legitimita ostatných štátnych orgánov závislá od jeho/jej vôle. Podľa oxfordského slovníka svetovej politiky je demokracia formou vlády, v ktorej narozdiel od monarchií a aristokracií vládnu ľudia. To znamená štát, kde existuje istá forma rovnosti medzi ľuďmi.

Čo je opakom mortality?

Pixabay

Opakom mortality teda úmrtnosti je podľa demografie natalita, čiže pôrodnosť.

Čo je opakom monopolu?

Pixabay

Monopol je podľa ekonómie výhradné alebo rozhodujúce postavenie jednotlivca, skupiny ľudí, organizácie alebo štátu v nejakej oblasti. Opakom je monopson, teda keď jeden tovar ponúka viac subjektov, no odberateľom je iba jeden subjekt.

Čo je opakom homeopatie?

Pixabay

Homeopatia je systém alternatívnej medicíny založenej na použití minimálnych (až nulových) koncentrácií liečiv, ktoré v masívnych dávkach údajne majú vyvolávať efekt podobný tomu, aký má liečená choroba. Alopatia je liečebná metóda snažiaca sa v tele vyvolať obranný proces liekmi opačného účinku pôsobiacimi proti prejavom choroby. Opakom alopatie je homeopatia.

0
Uložiť článok
Komentovať