kvíz pralesy

Ilustračná snímka: Pixabay

Dávali ste na základnej škole pozor? Vyskúšajte svoje vedomosti z geografie.

Zemeguľa sa delí na tri základné podnebné pásma, pričom v každom sa nachádza rozmanitá príroda. Hranicu jednotlivých pásiem stanovil už Aristoteles. Dokážete sa na chvíľu preniesť do jeho kože a správne zaradiť prírodné oblasti či faunu, ktorá ich obýva, do jednotlivých podnebných pásiem? Otestujte svoje vedomosti v dnešnom kvíze.