Foto: unsplash

Seniori narodení po roku 1963 potrebujú toto tlačivo.

Seniori, ktorí sa narodili po roku 1963, potrebujú aj potvrdenie o ukončení školskej dochádzky, aby sa dostali k dôchodku. Ako však môžete takéto potvrdenie dostať?

Ako informuje na svojom webe Sociálna poisťovňa, poistenci, ktorí sa narodili po roku 1963, potrebujú pri žiadosti o dôchodok aj potvrdenie o ukončení školskej dochádzky. Do roku 2003 sa do počtu odpracovaných rokov rátajú aj roky štúdia a do roku 2000 aj obdobie na úrade práce. Pokiaľ ste potom poberali dávku, rok 2004 sa už nepočíta.

Ako sa dostanete k potvrdeniu?

Ak sa chcete dostať k uznaniu potvrdenia o ukončení štúdia, musíte zaslať žiadosť na Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja, v ktorom máte trvalé bydlisko, alebo v ktorom sa nachádza vysoká škola uchádzača o štúdium. Žiadosť zašlete na príslušný Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS), okresný úrad, odbor školstva. „Prístup k archívnym dokumentov sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ osobitne uvedie údaje o požadovanom archívnom dokumente, účel jeho využitia a vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívneho dokumentu,“ upozorňuje portál Pravda.

Čo ešte potrebujete pri vybavovaní dôchodku?

Uložiť článok

Najnovšie články