Asi každého študenta deň pred náročnou skúškou napadlo, že by bolo úžasné, keby mal tabletku, vďaka ktorej by sa všetko rýchlo naučil a pochopil. Takéto...

Asi každého študenta deň pred náročnou skúškou napadlo, že by bolo úžasné, keby mal tabletku, vďaka ktorej by sa všetko rýchlo naučil a pochopil. Takéto myšlienky však nie sú nové, viacerí farmaceuti sa pokúšali vytvoriť látku, ktorá by dokázala stimulovať mozog, a tak nás urobiť produktívnejšími. Takéto niečo sa v podstate aj podarilo, no „daň“, ktorú si takéto látky vyberajú, je oveľa väčšia ako pomyselný osoh, ktorý prinášajú.

Kým však prejdeme k takýmto látkam, spomenieme mnohé existujúce štúdie, ktoré sa zameriavali na to, ako zvýšiť efektivitu mozgu. Vytvorili sa viaceré cvičenia a odporúčania, ktoré vám pri ich praktizovaní skutočne zlepšia kognitívne schopnosti. Ak by ste si chceli pozrieť tieto jednoduché triky, vďaka ktorým budete múdrejší, navštívte náš článok.

Skye Gould
Skye Gould

Mnohým študentom sa však nechce praktizovať takéto cvičenia a radšej experimentujú s liekmi na predpis ako je Adderall či Ritalin, u nás bol v minulosti rozšírený napríklad Dexfenmetrazin. Tieto látky dokážu zvýšiť výkon mozgových buniek, no pritom ich aj ničia. Prenesene môžeme povedať, že mozgové bunky sa upracujú k smrti. Ďalej existujú aj iné nelegálne drogy, ako napríklad kokaín, metametamin, či rôzne druhy amfetamimov, ktorých efekt je podobný, no ešte viac zdrvujúci pre ľudský organizmus. Existuje však aj látka, ktorá bola nedávno prezentovaná v časopise európskej psychofarmakológie s názvom modafinil. Ten dokáže preukázateľne zlepšiť pamäť, učenie, pozornosť a ďalšie kognitívne schopnosti, a čo je najlepšie, bez vedľajších účinkov a závislosti.

bodymania.pl
bodymania.pl

Bolo vykonaných 24 klinických štúdii tohto lieku, ktoré sa zameriavali na kognitívne schopnosti účastníkov štúdií. Autori zistili zlepšenia u účastníkov, a to najmä v prípadoch, kedy išlo o pozornosť, schopnosť sústrediť sa na úlohy a zlepšenie bolo zaznamenané aj vo správnom vyhodnocovaní rôznych druhov informácií a v ich následnom využití. To ukazuje, že účastníci štúdie boli schopní lepšie strategicky myslieť a plánovať. Je potrebné poznamenať, že štúdií bolo vykonaných až desaťnásobne viac, no za presvedčivé bolo vybraných len 24, lebo tie v sebe zahŕňali aj kontrolnú placebo vzorku.

flickr.com
flickr.com

Modafinil bol pôvodne vyvinutý ako liek pre narkoleptikov, ľudí, ktorí dokážu zaspať v rôznych situáciách, napríklad aj počas rozhovoru, no čo je horšie, aj pri činnostiach ako je šoférovanie či obsluha strojov. Tento liek skutočne funguje, no navyše pacientom zlepšuje ešte aj pozornosť a kognitívne schopnosti.

Ako presne modafinil pracuje v mozgu, sa nevie. Pravdepodobne vplýva na katecholamíny, teda na chemické látky v mozgu, ktoré regulujú pozornosť  a výkon mozgu.

bodymania.pl
bodymania.pl

Ak by ste teraz s nadšením utekali za vašim obvodným lekárom, tak vás sklameme. Liek predpisujú psychiatri, a to konkrétne na diagnózu narkolepsie. Ako každý liek, aj modafinil má isté vedľajšie účinky, ktoré sú opisované ako nespavosť, bolesť hlavy, nevoľnosť, či v sucho v ústach. Tieto príznaky sa však nevyskytovali často a boli veľmi mierne. Podľa autorov sú tieto vedľajšie účinky porovnateľné s tým, ako keby sme si dali jednu kávu navyše ako zvyčajne.

cbw.ge
cbw.ge

Problémom však môže byť to, že sa nevie, aký vplyv na zdravého jedinca by malo dlhodobé užívanie modafinilu. Problém je aj v tom, že testovanie liekov, respektíve medicínskych preparátov, pre zdravých ľudí nie je dostatočne financované a výskumy v tejto oblasti sa prakticky nerealizujú.

Čo by sa ale stalo, keby sa ukázalo, že modafinil, prípadne podobné preparáty, sú bezpečné? Vznikli by mnohé nové, a to najmä etické problémy, ktoré sme tu doteraz nemali. Rodičia by mohli nútiť deti aby užívali takéto látky, mnohí zamestnávatelia by mali záujem aby ich zamestnanci boli výkonnejší a v neposlednom rade aj študenti by radšej chceli držať krok so svojimi rovesníkmi. Takéto obavy sú reálne a namieste a možno už nestojí na mieste otázka či tento problém budeme niekedy musieť riešiť, ale kedy.

zdroj: interez.sk (Matej Mensatoris) techinsider.io

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )