Prvý deň Zeme bol v roku 1970, kedy geológovia stále dotvárali model tektonických dosiek, ktorý vysvetľoval, aký tvar má vlastne zemský povrch. Aj keď...

Prvý deň Zeme bol v roku 1970, kedy geológovia stále dotvárali model tektonických dosiek, ktorý vysvetľoval, aký tvar má vlastne zemský povrch. Aj keď prešlo už viac ako 40 rokov, stále sú tu mnohé otázky, na ktoré stále hľadáme odpovede. Tu sú niektoré z našich pozemských nevyriešených záhad.

Kde sa vzala voda?

zahadyzem1
solarviews.com

Vedci sa domnievajú, že Zem bola len suchým kameňom, keď pred 4,5 miliardami rokov vznikala. Kde sa teda táto základná chemická zlúčenina H2O vzala a odkiaľ vlastne pochádza? Možno ju sem „doručili“ hviezdy dopadajúce na zemský povrch v dobe, keď masívne dopady neboli ničím výnimočným. Hovorím o dobe cca pred 4 miliardami rokov. Zem mohla získať zásobu vody z ľadových asteoridov, avšak počiatky zemskej vody sú zahalené rúškom tajomstva, a to aj z dôvodu, že sa zachovalo len málo dôkazov z tohto obdobia.

Čo sa nachádza v zemskom jadre?

zahadyzem2
discovery.tumblr.com

K zemskému jadru sa viaže mnoho legiend, ktoré vzišli z pier spisovateľov, ale aj vedcov. Aspoň na chvíľu bola záhada zemského jadra v roku 1940 vyriešená. Vedci odmerali a zistili, ktoré minerálne a chemické látky sa nachádzajú v zemskom povrchu a zaznamenali si tie, ktoré chýbali. Keďže v zemskej kôre sa nenachádzali nikel ani železo, určite musia byť v jadre. Teda tak sa domnievali vedci. Meranie gravitácie v roku 1950 však odhalilo, že tieto dohady boli chybné. Jadro bolo príliš ľahké na to, aby sa tam vyskytovali práve nikel a železo. V súčasnej dobe odborníci naďalej pátrajú z čoho je vlastne jadro pod našimi nohami zložené.

Ako vznikol Mesiac?

zahadyzem3
7-themes.com

Spôsobila veľká kolízia Zeme a planéty veľkosti Marsu vznik Mesiaca? Veľmi populárna teória, ktorá by objasnila to, prečo sa na Mesiaci nachádzajú horniny podobné tým našim, pozemským.  Zhruba 150 miliónov rokov po tom, ako vznikla slnečná sústava, sa Zem a planéta zrazili a z materiálu, ktorý po zrážke vznikol, sa časom sformoval Mesiac. S touto teóriou boli vedci spokojní dlhšie ako 30 rokov. Otázkou však je, či sa Zem zrazila so svojím „dvojčaťom“, teda s planétou, kde bolo rovnaké horninové zloženie, alebo sa jednalo o teleso z inej časti slnečnej sústavy.

Ako na Zemi vznikol život?

zahadyzem4
clarifyingchristianity.com

Zrodil sa život na Zemi alebo sem prišiel v podobe meteoritov? Základné zložky života, ako sú aminokyseliny a vitamíny, boli nájdené vo vnútri asteroidov aj v tých najextrémnejších podmienkach na Zemi. Najväčšou záhadou v oblasti biológie je to, ako sa tieto zložky kombinovali a ako postupne vznikol život. Žiadne priame dôkazy a ani fosílie, zrejme nejakých prvých baktérií, zatiaľ neboli nájdené.

Odkiaľ pochádza kyslík?

zahadyzem5
Nora Noffke

Zemskú atmosféru v minulosti radikálne formovali najmä sinice a mikroskopické „stvorenia“. Kyslík produkovali ako „odpad“ a pred cca 2,4 miliardami rokov ním naplnili atmosféru. Avšak horniny a skaly odhalili, že hladina kyslíku v tom období kolísala neustále zhora nadol. Bol tam teda nejaký iný faktor, ktorý pomohol k vzniku kyslíka na Zemi? Kľúčovým faktorom pri dekódovaní vzniku života na Zemi je práve vznik kyslíka.

Čo spôsobilo Kambrickú explóziu?

zahadyzem6
Smithsonian Institution

Kambrická explózia je označenie pre obdobie, kedy došlo k veľkému rozšíreniu rozmanitých mnohobunkových živočíchov. Dôkazom sú samozrejme fosílie, ktoré boli, a aj sú, neustále nachádzané. Stále však nie je zodpovedané, či určite išlo o „explóziu“ a čo ju vlastne spôsobilo. Zrazu existovali organizmy, ktoré boli vyvinuté, mali orgány a celé sa to stalo veľmi rýchlo. Jednou z teórií je, že v tom období náhle stúpla hladina kyslíka, a teda organizmy mali lepšie podmienky na to, aby sa vyvíjali.

Kedy sa začal pohyb tektonických dosiek?

zahadyzem7
thelightapp.com

Tenké tektonické dosky formujú zemský povrch, vytvárajú krásne horské oblasti, ale aj ešte celkom neprebádané morské dno. Tektonické pohyby sú dôvod, prečo vznikajú sopečné erupcie, ale aj zemetrasenia. Geológovia ale stále netušia čo podnietilo pohyb dosiek a čo bolo základný hnacím motorom.

Budeme niekedy vedieť predpovedať zemetrasenie?

zahadyzem8
John Nelson, IDV Solutions

Existujú rôzne štatistické modely, ktoré dokážu na základe výpočtov a pravdepodobnosti predpovedať možné zemetrasenia, tak ako je to pri počasí. Avšak o úspešnosti a presnosti sa tu veľmi hovoriť nedá. Geológovia predpovedali zemetrasenie v Kalifornii na rok 1994 a na zemský povrch rozostavili rôzne prístroje, ktoré ho mali zachytiť. Skutočné zemetrasenie však nastalo až v roku 2004. Najväčšou prekážkou je, že geológovia stále netušia, čo je spúšťačom zemetrasenia a ako dlho bude trvať. Avšak doba a technológia stále napreduje a neustále prebiehajú rôzne výskumy.

Máte aj vy otázky, na ktoré nepoznáte odpovede? Vedci a odborníci neustále hľadajú racionálne vysvetlenie pre mnohé javy a otázky, ktoré sú pre nás ešte stále mätúce. Aj keď ľudstvo za posledné roky urobilo neuveriteľný technický a technologický pokrok, niektoré otázky ostanú možno navždy nezodpovedané. Nad čím ste sa naposledy zamýšľali vy? Dajte nám vedieť v komentároch.

interez.sk (Lucia M.), livescience.com
Uložiť článok

Najnovšie články