zdroj: LES

Budovy vygenerujú viac skleníkových plynov ako doprava!

Ani kravy, ani autá a dokonca ani lietadlá nie sú hlavnými znečisťovateľmi ovzdušia v Európe. Nelichotivé prvenstvo v produkcii skleníkových plynov patrí budovám a ich prevádzke. Počas vykurovacej sezóny v nadchádzajúcich mesiacoch čaká planétu ďalšia zaťažkávacia skúška.

Podľa údajov Eurostatu sa doprava (vrátane leteckej) podieľala v roku 2018 na vzniku skleníkových plynov 23 %, kým až  53 % emisií sa do vzduchu uvoľnilo spaľovaním uhlia, zemného plynu a tuhých palív, ktoré slúžia na vykurovanie budov a na výrobu elektrickej energie. Tieto splodiny obsahujú aj takzvané fugitívne emisie – nebezpečné drobné prachové častice, ktoré pri dýchaní kvôli svojej malej veľkosti prenikajú hlboko do pľúc.

zdroj: LES

V tom istom roku Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) spolu so Štatistickým úradom SR prvýkrát v histórii Slovenska zisťoval situáciu v individuálnom vykurovaní domov a bytov tuhými palivami v oblastiach s najnižšou kvalitou ovzdušia. Ukázalo sa, že až 90 % domácností v nich kúri drevom, priemerná domácnosť ho za rok spotrebuje 8,7 tony. Za ideálnych okolností by bolo drevo ekologickým palivom, pretože pochádza z obnoviteľných zdrojov a je uhlíkovo neutrálne. Ibaže až polovica domácností ho nedostatočne suší (10 % vôbec, 40 % iba rok), takže drevo obsahuje viac ako 20 % vody. Takéto kúrenie je neekonomické a neekologické. Veľa energie pri jeho spaľovaní sa spotrebuje na vysušenie dreva a nie na výrobu tepla, nehovoriac o množstve exhalátov a vlhkého dechtového dymu, ktoré sa pritom tvoria.

Zlou správou je aj vek vykurovacích zariadení – kotle na tuhé palivo majú na Slovensku v priemere 12 rokov a priemerný vek krbových kachlí a pecí až 21 rokov. Takto staré zariadenia majú nízku efektivitu kúrenia – spotrebuje sa v nich veľa paliva na dosiahnutie potrebného tepla.

Pravda o kúrení

„To vôbec nie sú dobré správy pre obyvateľov slovenských miest a obcí, ale určite je dobré, že sa takéto údaje začali zbierať a zverejňovať, pretože sa tým otvára téma o ďalšom významnom zdroji znečisťovania ovzdušia – o kúrení. Každý z nás už určite zažil hmlisté jesenné alebo zimné dni, keď bolo vonku výrazne cítiť zapáchajúci dym z komínov. Nielenže je to nepríjemné, je to aj zdraviu škodlivé,“ konštatuje Ing. Peter Zelina zo spoločnosti LES. „Zmeniť spôsob vykurovania pritom nie je ťažké. Aj majitelia starších kotlov či kachlí môžu kúriť ekologickejšie, stačí vlhké drevo či sírnaté uhlie vymeniť za ekologické drevené briketypelety.“

zdroj: LES

Teplo za dobré peniaze a bez uhlíkovej stopy

Briketypelety odporúča ako vhodné palivo aj Slovenská agentúra životného prostredia. Podľa nej sú brikety zárukou nízkych nákladov na vykurovanie, pretože ide o odpadovú biomasu zlisovanú na vysokú hustotu, čo znamená, že sa na výrobu tepla spotrebuje menej paliva. Výhodami brikiet sú aj vysoká výhrevnosť (18 – 19 MJ/kg), veľmi nízka popolnatosť, bezprašnosť a jednoduchá manipulácia.

Spoločnosť LES, ktorá sa výrobe brikietpeliet venuje už 20 rokov, v bodoch vysvetľuje, prečo sú tieto palivá ekologické a prečo sa nimi oplatí kúriť všade, kde sa doteraz kúrilo drevom alebo tuhými palivami:

zdroj: LES

7 dôvodov, prečo kúriť briketami alebo peletami

  1. Drevené brikety sa vlastnosťami najviac podobajú drevu, ale oproti drevu majú väčšiu výhrevnosť, porovnateľnú s hnedým uhlím.
  2. Na rozdiel od uhlia však ide o ekologické palivo, ktoré vzniká zlisovaním biomasy (suchých pilín).
  3. Pelety aj brikety sa vyznačujú nízkou vlhkosťou (do 10 %), čo pri dobrom nastavení kotla umožňuje dokonalé horenie. Všetka energia sa tak premení na teplo a nevznikajú škodlivé a nebezpečné exhaláty ani štipľavý dym. „To šetrí životné prostredie, vykurovacie teleso aj komín,“ konštatuje výrobca eko palív.
  4. Eko brikety LES a eko pelety LES môžu niesť označenie „eko“ vďaka tomu, že pri ich spaľovaní vznikajú veľmi nízke emisie, CO2 cyklus je neutrály (pri ich horení sa uvoľní iba toľko oxidu uhličitého, koľko rastliny absorbovali pri fotosyntéze počas svojho rastu) a malé množstvo zvyškového popola, ktorý vzniká pri horení, je čistým minerálnym hnojivom.
  5. Kúrenie briketamipeletami šetrí aj čas a peniaze. Na výrobu potrebného množstva tepla stačí menší objem paliva. Kým pri kúrení drevom treba toto palivo prácne chystať – napíliť, naštiepať, nasušiť – pri kúrení drevenými briketami a drevenými peletami táto námaha a strata času odpadá. Manipulácia s palivom je jednoduchá a neostáva po nej neporiadkoch ako po dreve a uhlí.
  6. Brikety majú zlisovaním vyššiu hustotu ako drevo, takže stačí prikladať menej často ako pri kúrení drevom. S automatickým kotlom na pelety netreba na prikladanie myslieť vôbec.
  7. Z ekologického hľadiska je dôležitý aj pôvod výrobkov. Ak naozaj chceme kúriť aj ekonomicky, no aj ekologicky, palivo by nemalo v kamióne precestovať pol Európy, pretože tým sa jeho uhlíková stopa zväčšuje. Navyše je jeho pôvod otázny a kvalita suroviny neistá a neoveriteľná. „Slovensko je nádherná krajina plná lesov a používanie regionálnych výrobkov z trvalo udržateľného lesného hospodárstva je tou správnou cestou, ako zachovať zelenú a čistú krajinu s priaznivým dopadom na zdravie a zamestnanosť ľudí, ktorí tu žijú,“ uzatvára výrobca.
PR článok LES
1
Uložiť článok
Komentovať