Foto: Sarah Skinner/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Poznáme najvtipnejšie fotografie sveta zvierat za rok 2019.

Svet zvierat nie je až taký odlišný od toho nášho. Stačí ho dostatočne dlho pozorovať a zistíme, že zvieratá rovnako ako ľudia zažívajú prekvapenia, neočakávané situácie či šarvátky. Tie najvtipnejšie momenty zo zvieracej ríše svetu už niekoľko rokov ukazuje fotografická súťaž s názvom Comedy Wildlife Photography. Takto vyzerajú víťazi aktuálneho ročníka. 

Prostredníctvom súťaže o najvtipnejšie fotografie zo sveta zvierat sa organizátori snažia sledovať oveľa šľachtenejší cieľ. Ako píšu na webovej stránke, Comedy Wildlife Photography je v prvom rade o ochrane. Prostredníctvom fotografií, ktoré sa dostanú k veľkému počtu ľudí, chcú ich pozornosť upriamiť na aktivity britskej charitatívnej organizácie Born Free, ktorá upozorňuje na ohrozenie, do ktorého sa divoká príroda dostala.

Do súťaže Comedy Wildlife Photography 2019 bolo prihlásených viac ako 4000 fotografií z celkom 68 rôznych krajín sveta. Zo súťažných fotografií bolo nakoniec vybraných 40 finalistov, ktorí sa popasovali o hlavnú cenu a umiestnenia v ďalších kategóriách.

Celkový víťaz súťaže (aj víťaz kategórie „Obyvatelia zeme“)

Foto: Sarah Skinner/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Víťaz kategórie „Obyvatelia vzduchu“

Foto: Vlado Pirsa/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Víťaz kategórie „Obyvatelia vody“ (aj víťaz kategórie „People’s choice“)

Foto: Harry Walker/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Víťaz v kategórii „Úžasné portfólio na internete“

Foto: Elaine Kruer/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Ďalšie ocenené fotografie

Foto: Tom Mangelsen/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: TilakRaj Nagaraj/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: Txema Garcia Laseca/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: Alastair Marsh/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: Corey Seeman/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: Elmar Weiss/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: Eric Keller/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: Geert Weggen/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: Martina Gebert/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: Mike Rowe/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: Roie Galitz/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Foto: Tom Mangelsen/The Comedy Wildlife Photography Awards 2019
0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )