Foto: unsplash

Komunikácia je kľúčová v každom vzťahu.

Zmeny v komunikácii sú občas také nenápadné, že si ich ani nemusíme uvedomovať. Podľa odborníkov sú ale práve tie prediktorom toho, či váš vzťah s partnerom vydrží dlhodobo, alebo sa v ňom po istom čase budete nespokojní.

Článok pokračuje pod videom ↓

My“ verzus „ja“

Ako informuje IFL Science, tím vedcov z kanadskej univerzity sa podujal na dlhodobú štúdiu, ktorej cieľom bolo zistiť, ako sa mení komunikácia vo vzťahu. Testovali hypotézu, že ak pár používa v komunikácii v prvej osobe plurál, teda „my“ namiesto „ja“, vzťah má väčší potenciál pretrvať dlhodobo.

Používanie „my“ namiesto „ja“ môže zdôrazniť, že človek o sebe uvažuje ako o partnerovi danej osoby a nie ako o individuálnej jednotke. Súčasťou štúdie bolo 77 heterosexuálnych párov, všetky z nich spolu žili a všetky mali dieťa mladšie ako 7 rokov.

Foto: unsplash

Úlohou párov bolo hovoriť o výchove dieťaťa, pričom odborníci ich sledovali z vedľajšej miestnosti. Starostlivosť o dieťa je zdieľaným stresorom, ktorý partnerov spája, no zároveň môže vyvolávať napätie a konflikty. Jeden z páru diskusiu vždy viedol a ten druhý dostal inštrukciu interagovať s partnerom spôsobom, aký uzná za vhodný.

Partner v stresujúcej situácii

Pred diskusiou, ihneď po nej, o 6 a potom opäť o 12 mesiacov neskôr následne páry vypĺňali dotazník. Ten bola zameraný na hodnotenie ich celkovej spokojnosti vo vzťahu. Vedci zároveň za pomoci programu vyhodnotili, ako často v konverzácii využívali zámená „my“ a „ja“, informuje štúdia publikovaná v časopise Personal Relationships.

Pre výskumné účely bol vždy jeden z dvojice označený za herca (ten, kto viedol diskusiu). Ten druhý dostal označenie partnera (ten, kto na ňu reagoval). Ukázalo sa, že to, ako často herec používal v diskusii „my“, bolo jasným prediktorom toho, či budú z dlhodobého hľadiska obaja partneri vo vzťahu spokojní. Ak človek používa v konverzácii zámeno „my“, je pravdepodobné, že bude vo vzťahu spokojnejší.

Foto: unsplash

Jednoducho povedané, ak o svojej polovičke uvažujete ako o podporujúcom partnerovi v stresujúcej situácii, akou je napríklad výchova dieťaťa, je pravdepodobnejšie, že budete z dlhodobého hľadiska vo vzťahu spokojnejší.

Samozrejme, výskum má svoje obmedzenia, akými je napríklad skúmanie len heterosexuálnej populácie či používanie špecifického jazyka. Výskum bol totiž robený v angličtine a vo francúzštine. Dôležitým faktorom je aj rôznorodosť stresujúcich situácií. Napríklad, je iné, ak majú partneri reagovať na východu dieťaťa alebo napríklad na vážne ochorenie jedného z dvojice.

Najnovšie články