zmescience.com

Lukáš Mužla / / Veda
Nie nadarmo sa hovorí, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Určite ste mali vo svojom živote aspoň raz (a určite nielen raz) pocit, že...

Nie nadarmo sa hovorí, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Určite ste mali vo svojom živote aspoň raz (a určite nielen raz) pocit, že tomu druhému pohlaviu vôbec nerozumiete. Rozdiely medzi zmýšľaním žien a mužov sú totiž neraz až priepastné. Majú muži skutočne mozog „mužského pohlavia“ a ženy zase naopak? Je skutočne pravda to, čo sa tvrdilo celé stáročia? Sú mozgy opačných pohlaví skutočne tak rozdielne?

Spoločnosť už niekoľko desaťročí tvrdí, že mužský a ženský mozog nie je úplne rovnaké. Mnohí vedci sa domnievali, že pohlavie človeka jednoznačne určujú aj vlastnosti nášho mozgu. Najnovšie neurologické výskumy však hovoria o tom, že žiadny „ženský“ alebo „mužský“ mozog neexistuje.

zmescience.com
zmescience.com

Za týmto výskumom stojí najmä Daphna Joel z izraelského Tel-Avivu, ktorá skúmala, či na mozgu existujú typicky mužské a ženské znaky. Experiment previedla na vzorke 1400 ľudí oboch pohlaví vo veku od 13 do 85 rokov.

dailymail.co.uk
dailymail.co.uk

Po skenovaní ľudských mozgov prišla Daphna k záveru, že nič také ako „mužský“ alebo „ženský“ mozog neexistuje a u väčšiny ľudí nájdete zmes vlastností oboch pohlaví a záleží na vonkajších vplyvoch a osobnostnom vývoji jedinca, ktoré z nich sa v budúcnosti viac prejavia.

attendly.com
attendly.com

Tento výsledok úplne mení pohľad na vnímanie rozdielnosti pohlaví. Je zrejmé, že mozgy všetkých ľudí sú si veľmi podobné a preto by nemali vznikať žiadne rozdiely medzi pohlaviami. Vplyv by to mohlo mať napríklad na zrušenie dievčenských a chlapčenských škôl po celom svete. Tie boli zriadené práve preto, že sa k mládeži opačného pohlavia pristupovalo rozdielne. Po týchto výsledkoch je však zrejmé, že sa jedná o nezmysel.

Muži teda nie sú z Marsu, ani ženy z Venuše, ale všetci sme zo Zeme…

0
Komentovať (0)