Foto: unsplash

Vedeli ste, že existuje aj opak déjà vu?

Poznáte ten pocit, keď ste si zrazu istí, že tu ste už boli a presne toto ste už zažili? Tomuto javu sa hovorí déjà vu. Málokto ale vie, že existuje aj jeho presný opak, a to jamais vu. Dochádza k nemu, keď ste na mieste, ktoré ste predtým navštívili už stokrát, no zrazu máte pocit, že je cudzie, neznáme.

Známe je zrazu cudzie

Ako sme vás informovali, výskum fenoménu známeho ako jamais vu tento rok získal anti-Nobelovu cenu. Ide o jav, kedy to, čo veľmi dobre poznáte, vám zrazu pripadá neznáme. Napríklad, pozeráte sa na tvár svojho priateľa, ktorého poznáte roky, no zrazu vám príde cudzia. Ako píše web Science Times, týkať sa to môže nielen ľudí, ale aj miest. Napríklad, prídete na miesto, kde ste predtým boli už mnohokrát, no zrazu máte pocit, že ste dezorientovaní.

Foto: unsplash

Neraz s jamais vu bojujú napríklad hudobníci, keď hrajú pieseň, ktorú predtým hrali už veľakrát, no zrazu sa v nej strácajú, akoby ju hrali prvýkrát. Stáva sa to aj pri písaní, keď napíšete slovo, ktoré je vám známe, nie je z cudzieho jazyka, no aj tak máte pochybnosti o jeho význame a správnosti.

Ako sa jamais vu vyhnúť?

Fenomén jamais vu je podľa odborníkov raritnejší, ako déjà vu. Aj keď ho ale skúmajú už nejaký čas, vedia toho o ňom len málo. Je to ale fenomén, ktorý je pomerne jednoduché vyvolať umelo. Ak niečo opakujete dostatočne veľakrát, zrazu akoby to prestalo dávať zmysel. Napríklad, ak veľakrát po sebe zopakujete nejaké slovo, napríklad miska, začnete pochybovať o jeho význame a zmysle.

Foto: unsplash

Podľa odborníkov je dôležité, aby sme sa neutápali v repetitívnej činnosti, ktorá napokon zahltí náš mozog. Ten totiž potrebuje zmenu skôr, ako dosiahne bod, kedy sa nám opakovaná činnosť začne zdať absurdná. Ak sa teda chceme jamais vu vyhnúť, ideálne je vyhýbať sa opakovaným činnostiam, ktoré mozog nepodnecujú k ničomu novému.

Najnovšie články