Pixabay

Ak začnete používať tieto slová pri vašej bežnej komunikácií s priateľmi, v práci či v škole, už nikdy nebudete patriť tam, kde ste patrili doteraz. Ľudia z vás začnú mať lepší dojem dokonca sa môže stať, že o vás začnú mať záujem. A práve to vám môže pomôcť pri hľadaní nového zamestnania, napríklad už hneď na pracovnom pohovore.

Už sa vám stalo, že ste sa s niekým rozprávali a nerozumeli ste pojmom, ktoré dotyčný používal aj napriek tomu, že nehovoril cudzím jazykom? Existuje množstvo slov, ktoré sa používajú v slovenskom jazyku, no preto, že sa radia k odborným termínom, stávajú sa neznámymi. Ak máte niekedy pocit, že pri rozhovore s intelektuálmi potrebujete mať po ruke vreckový slovník, aby ste pochopili významu slov, nezúfajte. Vysvetlenie významu týchto slov vám zachráni každú situáciu, v ktorej sa ocitnete.

Reputácia

Ak vám niekto povedal, že si máte obhájiť svoju reputáciu alebo si na ňu máte dávať väčší pozor a vy premýšľate nad tým, čo máte urobiť, je to jednoduché. Slovo reputácia jednoducho znamená – povesť, dobré meno v spoločnosti. Je to dôležitá charakteristická črta každého človeka, ktorú si vytvára počas celého života. Môže byť považovaná za akúsi súčasť ľudskej identity.

vzdelavanie
picovico

Lojalita

Lojalita sa často sa používa najmä v súvislosti s tým, že ako ľudia by sme mali byť lojálnejší. Lojálnosť alebo lojalita znamená často až prehnanú vernosť. Môže znamenať vernosť, respektíve spoľahlivosť a znášanlivosť vo vzťahu k niekomu.

Prokrastinácia

Ľudia, ktorí trpia touto ,,chorobou“, nie sú veľmi obľúbení v práci a možno ani v škole. Prokrastinácia je totižto odkladanie dôležitých úloh a povinností na neskôr. Namiesto toho, čo je najdôležitejšie, si takýto človek vyberá dokončiť veci, ktoré nie sú až také naliehavé. Môže odkladať návštevu zubára, opravu deravej strechy či zaniesť dôležité potvrdenie na úrad. Toto otáľanie môže neskôr viesť k pocitom viny alebo vyústi do depresie.

Studious female high school student
ListSurge

Fundamentálny

V slovenčine sa na opísanie jednej vlastnosti môže použiť viacero podobných výrazov, ktorých podstata zostáva zachovaná. K takýmto slovám sa radí aj slovo fundamentálny, pretože ak niekomu poviete, že hlavný rozdiel je v práci a fundamentálny rozdiel je v práci, znamená to to isté. Slovo fundamentálny teda v preklade znamená hlavný, podstatný, základný.

Rentabilita

Ukazovatele rentability komplexne informujú o úspešnosti podnikateľskej činnosti. V čitateli sa vždy nachádza čistý zisk alebo jeho modifikácia. Ak sú v menovateli tržby, ukazovateľ udáva aký veľký zisk dosiahne spoločnosť z jednej koruny tržieb. Už tušíte, čo to rentabilita vlastne znamená? Je to ziskovosť alebo výnosnosť a používa sa práve vo finančnej či ekonomickej sfére.

vzdelavanie4
think2x

Bagatelizovať

Ak človek využíva slovo bagatelizovať, jednoducho tým myslí, že niečo vyhlasuje za bezcenné, nehodnotné či malicherné. Slovo bagatelizovať môžete všeobecne používať v súvislosti s problémami, starosťami alebo niečím, čo naozaj považujete za bezpredmetné.

Empirickosť

Ak niekto rozpráva o svojom živote a použije prívlastok empirický, znamená to, že tento človek veľa prežil. Význam slova empirický spočíva v tom, že sa naozaj spája so životnými skúsenosťami. Zjednodušene napísané, empirický znamená, že je niečo založené na skúsenostiach.

Revanšovať sa

Aj napriek tomu, že nám je slovo revanšovať sa veľmi známe, nie každý pozná jeho význam. Ak sa chcete niekomu revanšovať, znamená to, že sa mu chcete odvďačiť, odplatiť alebo za niečo odmeniť. Hoci sa slovo používa s kladným citovým významom, môže sa stať, že sa použije práve v opačnej súvislosti. Napr. vo vete – Revanšujem sa mu, za tie jedovaté poznámky, nadobúda negatívny charakter a preklad slova revanšovať môže vyústiť do slova pomstiť sa.

Konzervatívny

Už ste sa niekedy stretli s tým, že vám priatelia rozprávali o svojich starých rodičoch a opisovali ich ako konzervatívnych ľudí? Čo ste si pod tým predstavili? Nemusíte sa báť, nie je to nič urážajúce. Konzervatívny človek je taký, ktorý zachováva tradičné, zaužívané vzťahy, hodnoty a východiská. Práve takýto ľudia sú tým najlepším príkladom dobrej spoločnosti.

ucenie
blog.ingeniusprep

Suverenita

Najmä v spojitosti s politickým dianím sa často môžete stretnúť s pojmom suverenita. Hlavní predstavitelia krajín, či už prezidenti, králi, monarchovia, veľa rozprávajú o vlastnej suverenite. O tom, že by sme mali ako krajina brániť či vyzdvihovať svoju suverenitu. Čo tá suverenita znamená? Preklad je jednoduchý a znamená zvrchovanosť a nezávislosť.

Krátky slovník intelektuála

konfesijný – tykajúci sa náboženského vyznania
represívny – násilnícky, potlačovaný
konsolidácia – ustálenie, upevnenie
atribút – podstatný, základný znak
intervencia – príhovor za niekoho alebo v prospech niečoho
integrita – jednota, nedeliteľnosť
dogmatický – nepripúšťajúci námietku
multietnický – národnostne zmiešaný región s obyvateľmi viacerých národností
multikonfesionálny – nábožensky zmiešaný
garancia – záruka

[totalpoll id=“69499″]

interez.sk (Anna Zábojníková)
Uložiť článok

Najnovšie články