Foto: prof. Ing. Peter Brída, PhD. a Ing. Juraj Machaj, PhD.

Najnovším trendom medzi konšpirátormi je sieť 5G. My sme sa pýtali odborníkov, či sa jej máme báť.

Aj na Slovensku sa postupne začína budovať sieť 5G. Má nám priniesť rýchlejší internet a kvalitnejšie mobilné služby. Zo zahraničia však prichádzajú správy o škodlivosti tejto siete a dokonca ľudia túto infraštruktúru ničia a bojkotujú ju. Obávajú sa totiž o svoje zdravie, ktoré by práve sieť 5G mala ohrozovať.

S touto témou sme oslovili Katedru multimédií a informačno-komunikačných technológií Fakulty elektrotechniky a informačných technológii Žilinskej univerzity v Žiline, kde nám na naše otázky odpovedali prof. Ing. Peter Brída, PhD. a Ing. Juraj Machaj, PhD.

Čo je to 5G sieť?

Sieť 5G je mobilná rádiová sieť piatej generácie. Ide o novú sieť, ktorá podporuje pripojenie veľkého množstva zariadení a tým zabezpečí rozvoj IoT (Internet of Things) technológií. IoT je koncept siete, ktorý umožňuje vzájomnú komunikáciu zariadení najrôznejších druhov (napr. chladnička, TV, rôzne snímače a senzory). Ďalším účelom siete 5G je zlepšiť energetickú efektivitu, zvýšiť prenosové rýchlosti pripojených a znížiť oneskorenie. To je potrebné hlavne pre podporu nových služieb využívajúcich streamovanie videa alebo virtuálnu, resp. rozšírenú realitu.

Vysielač 5G v Hamburgu. Foto: TASR/AP

Ako táto sieť funguje?

Táto sieť funguje podobne ako predchádzajúce generácie mobilných bunkových sietí (2G, 3G, 4G). Na svoju funkciu využíva sieť základňových staníc, ktoré signálom pokrývajú územie a umožňujú používateľom prístup k mobilným službám.

Aké má výhody oproti iným sieťam?

Výhody voči sieti 4G sú hlavne vo vyšších prenosových rýchlostiach a menšom oneskorení pri vybraných službách. Tým umožňuje používateľom využívať nové služby, ktoré v predchádzajúcich generáciách mobilných sietí neboli dostupné. Okrem toho bude sieť 5G umožňovať pripojenie veľkého množstva IoT zariadení a komunikáciu medzi zariadeniami.

Foto: Needpix

V poslednej dobe sa v spoločnosti o 5G sieti veľa diskutuje, hovorí sa o potenciálnej škodlivosti, niektoré konšpiračné teórie dokonca tvrdia, že vysielače spôsobujú koronavírus, či dokonca, že 5G bude vysielať na frekvencii 60 GHz, avšak kyslík vystavený tejto frekvencii nie je možné dýchať.

Je pravda, že siete 5G sú vďačnou témou konšpirátorov. Tieto konšpiračné teórie nie sú založené na pravde a nie sú podložené žiadnymi relevantnými dôkazmi. Napríklad, frekvenčné pásmo v okolí 60 GHz sa dlhodobo používa pri mikrovlnných spojoch. Dávať do súvisu šírenie koronavírusu so sieťami 5G je rovnako scestné.

Propagandistický plagát namierený proti 5G sieťam uverejnený na facebookovej stránke STOP 5G Sieti na Slovensku

Prečo sa 5G sietí niektorí ľudia boja?

Prečo sa ľudia boja sietí 5G je podobná otázka ako prečo si niektorí myslia, že Zem je plochá. Ľudia majú často strach z nových vecí a to je živnou pôdou pre konšpirátorov. Z toho dôvodu je potrebné zo strany zodpovedných inštitúcií, aby zvýšili odbornú informovanosť obyvateľstva o problematike mobilných sietí z pohľadu vyžarovania elektromagnetického poľa. Problém vidíme v kritickom myslení mnohých ľudí a v nedostatočných vedomostiach z fyziky.

Môže 5G sieť podľa vášho názoru skutočne predstavovať aspoň potenciálne riziko ohrozenia zdravia?

Takáto otázka je skôr vhodná pre lekárov. Keďže sme zameraní technicky, tak sa môžeme odvolať jedine na informácie publikované WHO (World Health Organisation). Podľa informácií na ich webe je hlavným nepriaznivým vplyvom neionizujúceho žiarenia (do ktorého patria rádiové frekvencie) zahrievanie organizmu. Z verejne dostupných informácií vyplýva, že zahrievanie organizmu spôsobené používaním mobilných telefónov je zanedbateľné. Navyše, pri sieťach 5G sa so zvyšujúcou hustotou základňových staníc bude výrazným spôsobom znižovať výkon signálu vysielaného základňovou stanicou, ale aj mobilným zariadením.

Ak sú 4G vysielače hodnotené ako neškodné, prečo by práve 5G sieť mohla byť škodlivá?

Nepredpokladáme, že by sieť 5G mala byť z tohto hľadiska výrazne odlišná od sietí 4G. Treba si uvedomiť aj fakt, že v EU je väčšina sietí 5G zavádzaných v prvej fáze iba rozšírením siete 4G, pričom aj použité frekvencie budú z bežne používaného frekvenčného pásma.

Aký majú 5G vysielače dosah?

Vysielače v 5G sieti môžu mať rôzny dosah, čo priamo súvisí s využívaným frekvenčným pásmom a so službou, ktorá je danému zariadeniu alebo používateľovi poskytovaná. Napríklad, pre zabezpečenie služby pre IoT zariadenia, ktorých bude pripojené veľké množstvo a budú vyžadovať malú prenosovú rýchlosť, budú použité nižšie frekvenčné pásma a v takom prípade môže byť dosah vysielača aj niekoľko kilometrov. Naopak, pre zabezpečenie vysokorýchlostného pripojenia sa budú využívať vysoké frekvencie, pri ktorých je pokrytie limitované v podstate akoukoľvek prekážkou, to znamená, že hovoríme o pokrytí napríklad jednej miestnosti.

Protest proti 5G vo francúzskom Lyone dňa 1. mája 2019. Foto: Touam (Hervé Agnoux) / CC BY-SA

Je reálny strach ľudí o svoje zdravie, ktorí žijú v ich blízkosti?

V podmienkach SR je regulátorom v tejto oblasti Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS), za účelom implementácie sietí 5G sa plánuje v súčasnosti využitie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz a 3,6 GHz. V budúcnosti je tiež možné využiť frekvenčné pásmo v rozsahu 24-80GHz pre služby vyžadujúce vysoké prenosové rýchlosti. Využívanie vyšších frekvenčných pásiem neočakávame v prvých fázach zvádzania 5G sietí a pred ich nasadením určite budú vykonané štúdie zamerané na vplyv týchto frekvencií na ľudský organizmus. Využívaniu musí, samozrejme, predchádzať pridelenie frekvencií operátorom na základe výberového konania.

Antény mobilných operátorov pred katedrálou Sv. Pavla v Londýne 28. januára 2020. Foto: TASR/AP

Existujú okolo nás žiarenia, z ktorých by sme mali mať skutočný strach?

Určite. Okolo nás existujú žiarenia, ktoré sú podstatne nebezpečnejšie ako elektromagnetické žiarenie používané v rádiových sieťach. Podstatne nebezpečnejšie sú elektromagnetické žiarenia, ktoré majú ionizačný účinok, pretože tieto môžu spôsobiť závažné problémy. Všetky ionizujúce žiarenia však majú frekvenciu vyššiu ako spektrum viditeľného svetla. Napríklad, UV žiarenie je podľa nás podstatne nebezpečnejšie. Je dokázané, že dlhodobé vystavovanie sa UV žiareniu spôsobuje rakovinu a predsa nám to nezabráni vychádzať von počas slnečných dní.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )