Foto: This image is a work by Wikipedia and Wikimedia Commons user Aktron.When reusing, please credit me as: Aktron / Wikimedia Commons. I would appreciate being notified if you use my work outside Wikimedia.Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. If you would like special permission to use, license, or purchase the image please contact me to negotiate terms.More of my work can be found in my personal gallery.csen+/−csenmkplsr+/− [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Slovensko je súčasťou Európskej únie už dlhé roky.

Európska únia patrí medzi najvýznamnejšie svetové organizácie a Slovensko sa o členstvo v nej uchádzalo dlhé roky, až kým sa to podarilo. Vďaka Európskej únii sa nielen zvýšil kredit Slovenska ale získali sme aj určitú prestíž. Medzi významné momenty členstva jednoznačne patrí vstup do Schengenu ale aj zavedenie eura, s ktorým sme si poradili výborne, aj napriek tomu, že mnohí ešte stále nevedia zabudnúť na slovenské koruny.  

Pravdou je, že Európska únia nám dala toho veľa. Ako ju ale poznáte? Otestujte sa v dnešnom kvíze.

Ak vás tento kvíz zaujal, pozrite si aj ďalšie v našej sekcii kvízov.

Slovensko vstúpilo do Európskej únie 1. mája. V ktorom roku?

This image is a work by Wikipedia and Wikimedia Commons user Aktron.[CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Slovensko vstúpilo do Európskej únie 1. mája 2004.

Ako sa volá hymna Európskej únie?

pxhere

Hymna Európskej únie je melódia z poslednej časti 9. symfónie d moll op 125 Ódy na radosť od Ludwiga van Beethovena.

Ktoré sú tri hlavné orgány Európskej únie?

Pexels

Základom európskych inštitúcií je tzv. „inštitucionálny trojuholník“ – Rada Európskej únie, Európska komisia a Európsky parlament.

Čo symbolizujú hviezdy na vlajke EÚ?

Pixabay

Európsku vlajku tvorí 12 zlatých hviezd na modrom pozadí. Hviezdy symbolizujú ideály jednoty, solidarity a harmónie medzi ľuďmi v Európe. Ich počet nesúvisí s počtom členských štátov, kruh však vyjadruje ich jednotu.

Koľko je členských štátov Európskej únie?

Pixabay

Od posledného rozšírenia v roku 2013 tvorí Európsku úniu 28 členských štátov s celkovým počtom 503,7 miliónov obyvateľov (približne 8 % svetovej populácie).

Kto je predsedom Európskej komisie?

Public Domain/Wikimedia

Európska komisia (EK) je najvyšší výkonný orgán Európskej únie (EÚ), ktorý má v mnohých otázkach rozhodovaciu právomoc. Navrhuje legislatívu EÚ, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských krajinách EÚ a zastupuje EÚ voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet EÚ. Jej predsedom je Jean-Claude Juncker. David Sassoli je predseda Európskeho parlamentu a Donald Tusk je predseda Európskej rady.

Koľko poslancov (vrátane predsedu) má európsky parlament?

Európsky parlament aj predsedom má 751 poslancov. Má sídlo v Štrasburgu a Slovensko v ňom zastupuje 14 europoslancov avšak 14. kreslo bude obsadené až po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Ako sa volala prvá organizácia, predchodkyňa dnešnej EÚ, založená Parížskou zmluvou z roku 1951?

Pixabay

Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ alebo Montánna únia bola v rokoch 1952 - 2002 medzivládna hospodárska organizácia a neskôr jedna z troch súčastí Európskeho spoločenstva, resp. od roku 1993 Európskej únie.

Európska únia vznikla na základe Zmluvy o Európskej únii. Ako sa táto zmluva tiež nazýva?

Pixabay

Európska únia vznikla v roku 1993 na základe Zmluvy o Európskej únii, známej aj pod názvom Maastrichtská zmluva z roku 1992.

Aké je motto Európskej únie?

Pixabay

Motto "Zjednotení v rozmanitosti" sa začalo používať v roku 2000. Symbolizuje spojenie Európanov vo forme EÚ s cieľom žiť v mieri a prosperite a využívať výhody rozličnosti kultúr, tradícií a jazykov európskeho kontinentu.

0
Uložiť článok
Komentovať ( 0 )