Foto: Unsplash.com

Zaujímalo vás niekedy, koľko svojho života budete musieť obetovať novému jazyku? Toto je štatistická odpoveď.

Koľko jazykov ovládame, toľkokrát sme človekom. Toto tvrdenie neexistuje nadarmo. Jazyk je základným komunikačným médiom a tým, že ich ovládame viac, dokážeme komunikovať s viacerými ľuďmi.

Či už je vaším cieľom stať sa polyglotom, presťahovať sa do zahraničia či ovládať svoj vysnený jazyk dokonale, je potrebné si uvedomiť základné fakty, ktoré určia, koľko úsilia na to budete potrebovať. Čo všetko si ale treba uvedomiť, pokiaľ chcete začať študovať nový jazyk?

Chcete sa vedieť opýtať na cestu alebo chcete písať publikačné práce?

Pri učení je tiež potrebné vedieť rozoznať, na akej úrovni si želáme požadovaný jazyk ovládať. Pri tomto je jedným z najčastejších ukazovateľov CEFR škála, ktorá rozoznáva úrovne od A0 (neznalý jazyka) až po C2 (absolútne plynulé ovládanie). Podľa mnohých tvrdení ale C2 úroveň nie je dosiahnuteľná nikým, kto jazyk nevyužíva od narodenia (materinský jazyk) či nežije dlhé roky v krajine, ktorá daný jazyk používa.

Foto: Unsplash

Pokiaľ je váš zámer ovládať jazyk na “turistickej” úrovni, potrebujete sa naučiť jazyk na úrovni A1. Táto úroveň je dosiahnuteľná štúdiom v dĺžke zhruba od 80 do 100 hodín.

Pokiaľ potrebujete jazyk na vykonávanie činnosti v zahraničí, ktorá nevyžaduje aktívny kontakt s klientom (ako napríklad brigáda na stavbe s nutnosťou dohovoriť sa), potrebujete na to úroveň A2B1. Na dosiahnutie takýchto schopností budete potrebovať v priemere 200400 hodín.

Na aktívnu komunikáciu s cudzincom vám stačí B2 C1 potrebujete, pokiaľ plánujete študovať, publikovať texty, alebo keď jednoducho chcete čo najdokonalejšie ovládať jazyk, s ktorým pracujete. Podľa náročnosti jazyka potrebujete na túto úroveň 550900 hodín.

Pokiaľ neštudujete jazyk s učiteľom či v cudzej krajine, toto číslo by ste mali vynásobiť dvomi až tromi. Jedna hodina výučby sa totiž štatisticky rovná dvom až trom hodinám samoštúdia (podľa toho, ako efektívne študujete). Tak teda priemerné učenie s cieľom C2 levelu prejde z 550 hodín na 1000.

Nie je to pravidlo

Tieto hodiny nie sú úplne smerodatné. Je to hlavne preto, lebo jazykov je mnoho a level náročnosti pre individuálnu osobu sa tiež líši. Angličan sa naučí francúzsky jednoduchšie ako Rus a Slovák sa naučí rusky jednoduchšie ako Angličan.

Foto: Unsplash

Bohužiaľ, neexistuje oficiálny systém, ktorý by takto odlišoval rôzne úrovne v závislosti od ovládania slovanského jazyka. Avšak, existuje roztriedenie jazykov s podobnými gramatickými konštrukciami, ktoré to technicky dokážu odlíšiť. Odvíjajú sa od podobností v lexikológii, syntaxe, morfológii, písme či výslovnosti.

Koľko hodín trvá priemerne zvládnuť rôzne jazyky?

Nasledovné úrovne sú individuálne. Hoci vám v texte ukážeme všeobecné tabuľky, nedá sa to určiť presne. Každá osoba má inú úroveň, skúsenosti a predchádzajúce znalosti. Toto je ale rozdelenie podľa priemerného počtu hodín, ktoré trvá priemernému človeku na pochopenie konceptu druhého jazyka.

Ostatné jazyky sú rozdelené na počet hodín podľa všeobecného priemeru na učenie jazyka (anglicky hovoriacim človekom). Pokiaľ je jazyk značený hviezdičkou, býva ťažší ako ostatné v jeho kategórii:

  • Kategória I: Jazyky podobné angličtine – 24 – 30 týždňov (600 – 750 hodín učenia): dánčina (24 týždňov), holandčina (24 týždňov), francúzština (30 týždňov), taliančina (24 týždňov), nórčina (24 týždňov), portugalčina (24 týždňov), rumunčina (24 týždňov), španielčina (24 týždňov), švédčina (24 týždňov)
  • Kategória II:  Približne 36 týždňov (900 hodín): nemčina, haitská kreolčina, indonézština, malajčina, svahilčina
  • Kategória III: Náročné jazyky – približne 44 týždňov (1 100 hodín): albánčina, amharčina, arménčina, azerbajdžančina, bengálčina, barmčina, estónčina*, perzština, fínčina*, gruzínčina*, gréčtina, hebrejčina, hindčina, maďarčina*, islandčina, kazaština, kurdčina, kirgizština, laoština, lotyština, litovčina, macedónčina, mongolčina*, nepálčina, sinhalčina, somálčina, tagalčina, tadžičtina, tamilčina, telugčina, thajčina*, tibetčina, turečtina, turkménčina, urdčina, uzbečtina, vietnamčina*
  • Kategória IV: Extrémne náročné jazyky – 88 týždňov a viac (2 200 hodín): arabčina, čínština – kantončina, čínština – mandarínčina, japončina*, kórejčina
Foto: Unsplash

Slovenčina je “esperanto slovanských jazykov”

Z tabuľky sme vynechali väčšinu slovanských jazykov, nakoľko pre nás, Slovákov, nebude táto štatistika objektívna. Pokiaľ ale chcete začať so slovanskými jazykmi, potrebujete si zapamätať niekoľko faktov.

Ako spomína blog The Linguist, väčšina lingvistov odporúča cudzincom kvôli slovnej zásobe a obšírnosti začať s ruským jazykom – ten zdieľa mnoho podobností s ostatnými slovanskými jazykmi a je skvelým odrazovým mostíkom k ostatným jazykom. Pokiaľ ste Slovák, máte tiež výhodu – slovenčina je v prípade zvládania ostatných slovanských jazykov totiž takmer rovnako efektívna.

Je to tak nielen pre podobnosti v abecedách, výslovnosti či štruktúre viet, ale aj kvôli tomu, že slovenčinu považujeme za “esperanto slovanských jazykov”. S ostatnými slovanskými jazkymi zdieľame najviac podobností a ostatní Slovania nám všeobecne a celkovo rozumejú najviac. Tým pádom sa nielen jednoduchšie dohovoríme, ale ostatní Slovania nám porozumejú jednoduchšie, ako by možno rozumeli menej podobným jazykom.

Rozdiely medzi poľštinou, ruštinou a ukrajinčinou súvisia viac so slovnou zásobou ako s gramatikou. Gramaticky sú si dosť podobné. Ich gramatika je rovnako podobná ako gramatika francúzštiny, španielčiny a taliančiny. Pokiaľ ide o slovnú zásobu, líšia sa od seba navzájom viac ako španielčina od taliančiny alebo od francúzštiny. Svojím spôsobom, čo sa týka slovnej zásoby, je tá s najväčším lexikálnym rozdielom alebo vzdialenosťou, ruská. Inými slovami, český, poľský a ukrajinský jazyk sú z hľadiska ich slovnej zásoby bližšie.

Pomôcť vám môžu aj predošlé skúsenosti s učením

Pokiaľ sa chcete naučiť nový jazyk, toto sú veci, ktoré veľmi dopomáhajú k tomu, aby to nebolo tak náročné:

Príbuzné jazyky: Človek znalý japončiny bude ľahšie zvládať štúdium čínštiny či koréjčiny a pokiaľ ovládate angličtinu, budete mať zase oveľa menší problém s francúzštinou či španielčinou. Pokiaľ k tomu ovládate nemecký jazyk, holandčina pre vás bude hračka (nakoľko je, technicky vzaté, len spojením nemčiny a angličtiny), hoci váš kamarát monolignvista, ktorý hovorí len slovensky, by sa s ňou mohol trápiť roky.

Foto: Unsplash

Čím viac jazykov už ovládate, tým jednoduchšie pre vás bude naučiť sa nový: Dôležité je sa vopred pripraviť na tieto skutočnosti. Porovnajte si váš cieľový jazyk s ostatnými, ktoré ovládate. Vďaka tréningu mozgu vám môže viac jazykov pomôcť s ďalším, hoci s ostatnými nemá nič spoločné. Zapríčiňuje to totiž to, že si mozog začne zvykať na striedanie syntaxe, výslovností či písma. Pokiaľ ovládate 4 jazyky, na piaty sa vám zvykne oveľa rýchlejšie ako niekomu, kto ich ovláda dva, hoci váš nový jazyk môže byť absolútne odlišný od zvyšku.

Ako efektívne sa budete učiť? Sledovanie seriálov v cudzom jazyku je síce dobrá imerzná technika (technika vštepovania reči), no pokiaľ je to vaše jediné úsilie, pravdepodobne vám nepomôže ani 2-tisíc hodín. Dôležité je si vštepovanie rozdeliť na učenie sa slovnej zásoby, zlepšovania gramatiky, čítania v cudzom jazyku a praktickom využívaní (čo zahŕňa vyššie spomenuté seriály).

Čo iné môžeme urobiť, aby sme si učenie uľahčili?

Ďalším dôležitým bodom pri efektivite je tiež aktívne učenie sa. Bezduché opakovanie jedného cvičenia vám nepomôže, pokiaľ si nerozoberiete do detailu každú vašu chybu a neuvedomíte si, kde ste to pokazili.

Vypnite si k seriálu titulky, donúťte sa prekladať ručne každú jednu frázu, ktorej nerozumiete. Nastavte si telefón, počítač a ostatné prístroje do cieľového jazyka, zoznámte sa s niekým, kto tento jazyk ovláda a konverzujte len v danom jazyku. Miesto ôsmej učebnice si kúpte knihu v pôvodnom jazyku, otvorte ju a preberajte každú jednu frázu do detailov, všímajte si gramatiku a prepisujte si slovíčka, ktoré sú pre vás nové. Vytvorte si playlist pesničiek a vštepujte reč tak efektívnym spôsobom, ako to len ide.

Učenie jazyka je dlhodobá záležitosť. Vyžaduje extrémne množstvo času a prináša tiež extrémne benefity. Pri podobných veciach teda musíte ostať konštantní, nezabúdať sa motivovať a tešiť sa z toho, koľko nových ľudí s ním budete môcť osloviť.

Fluent in 3 months, Open Culture, The Linguist, Lexika Translations, I Will Teach You a Language
0
Uložiť článok
Komentovať