Foto: Sloboda zvierat

Vyhláška platí od októbra, no psíkom vôbec nepomohla.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo novú vyhlášku o ochrane spoločenských zvierat, ktorá platí od októbra. Oproti pôvodnej vyhláške neprináša žiadne zlepšenie pre psov na reťazi a pre psov držaných v kotercoch podmienky zhoršila.

Vyhláška 283/2020 naďalej umožňuje držať psov na reťazi, pričom sa zmenil paragraf § 4, ktorý upravuje osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia. V odseku (3) sa uvádza: „Psa možno držať na reťazi alebo inom prostriedku na uväzovanie len na čas nevyhnutný na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia ľudí, života alebo zdravia zvierat, majetku alebo na zabezpečenie jeho pohody najmä počas kŕmenia, čistenia chovného priestoru, vyšetrovania alebo ošetrovania.“

Čo to znamená v praxi?

Foto: Unsplash

Psov možno naďalej uväzovať pre rôzne dôvody. Držiteľ zvieraťa tak môže urobiť, aby si ochránil majetok (rajčiny či kvety v záhrade, auto, dom…), zvieratá (sliepky na vlastnom či susedovom dvore) alebo život a zdravie ľudí (nie len domácich, ale aj tých na ulici, pes môže preskočiť plot). Aj keď text uvádza, že na reťazi možno držať zviera len na čas nevyhnutný, v prípade ochrany majetku, zdravia a života, to môže byť celých 24 hodín.

Jozef Chmel, hlavný inšpektor Linky proti krutosti, SZ: „Ak chcela vyhláška psom na reťaziach pomôcť, minula sa účinkom. Tisíce psov na reťaziach ostanú naďalej uviazané aj celý život, pretože nepúšťanie sa nedá dokázať, a každý majiteľ si reťaz ľahko obháji.“

Vyhláška mení aj minimálnu výšku koterca, pričom z pôvodnej min. výšky dva metre sa mení na 1 m. „Je to krok späť a nerozumieme prečo ministerstvo štandardy chovu spoločenských zvierat znižuje namiesto toho, aby ich upravovalo v prospech zvierat. Už i tak pre psa nevhodné ustajnenie v koterci sa týmto môže legálne zmeniť na ustajnenie v klietke!“, vysvetľuje Chmel.

Bude niekedy držanie psov na reťazi zakázané?

Foto: pxhere

Sloboda zvierat dlhodobo presadzuje, aby bolo držanie psov na reťazi na Slovensku zakázané. V spolupráci s poslancom NR SR, Tomášom Šudíkom pripravila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, a do prvého čítania mal ísť už túto jeseň.

Pre pandémiu a núdzový stav sa termín o niekoľko mesiacov posúva. Snaha o zmenu legislatívy je vyústením kampane Reťaz je väzenie, ktorá poukazovala na zúfalé životné podmienky slovenských psov na reťaziach. Petíciu požadujúcu zakázať držanie psov na reťazi doposiaľ podpísalo 80-tisíc občanov Slovenska a ešte stále ju možno podporiť na webových stránkach organizácie.

Za prijatie zákazu sa v reprezentatívnom prieskume agentúry FOCUS vyslovilo 62% Slovákov a Sloveniek. Predsedníčka Slobody zvierat, Pavla Dugovičová: „Požiadavka zakázať reťaze a zastaviť celoživotné utrpenie tisícov psov je legitímna a hlas verejnosti silný. Veríme, že poslanci podporia náš jednoznačne sformulovaný text s minimom výnimiek a zrušia tak túto škodlivú vyhlášku z dielne ministerstva pôdohospodárstva!“

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.
Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.

Uložiť článok

Najnovšie články