Ilustračná foto: TASR

Dnes prebiehali písomné maturity zo slovenského jazyka a literatúry.

Dnešným dňom sa otvoril týždeň písomných maturít. Okrem slohovej práce dnes žiaci vykonávali aj externý test zo slovenského jazyka a literatúry. Ako by ste si s ním poradili? 

Maturita 2023

Aj keď sa stredoškoláci poctivo pripravovali na tento týždeň a tento deň celé mesiace, veríme, že s viacerými otázkami, ktoré sme dnes vybrali do nášho kvízu, si poradíte aj vy, a to bez prípravy. Otestujte sa.

Úlohy z maturít boli použité so súhlasom NIVaM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NIVaM a NIVaM nezodpovedá za ich obsah a ani za prípadné chyby. Oficiálne kľúče správnych odpovedí zverejní NIVaM na webovej stránke nucem.sk.

Najnovšie články