Ilustračná foto: TASR

Ktoré slovo obsahuje samohláskovú skupinu?

Ktoré zo zvýraznených slov patrí medzi príslovky?

V ktorej možnosti sa nachádza veta s neuspokojivou končiacou (stúpavou) melódiou?

V ktorej možnosti je správne utvorené vzťahové prídavné meno od slova Sliač?

V ktorej možnosti sa nachádza jednovýznamové slovo?

Slovné spojenie veľa kriku pre nič možno v súčasnosti zaradiť medzi

Do ktorej literatúry z hľadiska literárno-historického obdobia zaraďujeme tvorbu Williama Shakespeara?

Ktorý umelecký prostriedok predstavuje veta jedz krásu života sťa každodenný chlieb?

Čo majú spoločné slovesá dajte sa, užite si, zastavte sa?

Jean Arthur Rimbaud bol predstaviteľom francúzskej literárnej moderny. Napíšte meno a priezvisko, pod ktorým je známy hlavný predstaviteľ slovenskej literárnej moderny.

Najnovšie články